Troublefree

Release notes voor Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Troublefree Retail

Hieronder vindt u de release notes voor Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Troublefree Retail. Deze kunt u ook terugvinden in uw pakket: klik op het tandwieltje rechts bovenin het scherm en kies de optie Release notes.

Als u vragen heeft over iets dat hieronder wordt genoemd, kunt u altijd contact opnemen met onze supportafdeling.

Release notes bijgewerkt op 28-01-2022.


Versie 21.48.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Importer v3: Beleidsinstellingen zijn uitgebreid voor niet ingelezen velden.
•    Inkooporder v3: U kunt een volledige pakbon toevoegen.
•    Chauffeursmodule: Functionaliteiten voor uitleveren zijn toegevoegd.
•    Verkooporder v3: Verborgen volgartikelen functionaliteiten.
•    Verkooporder v3: Batch factureren – slimme orderselectie.
•    Partijregistratie: Tablet interface verbeteringen voor printen.
•    API: Informatie kant worden opgehaald voor de huidige gebruikersgegevens.


Versie 21.47.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Importer v3: Beleidsinstellingen zijn toegevoegd voor niet ingelezen velden.
•    Importer v3: Eenheidswijzigingen worden geblokkeerd bij inlezen.
•    Inkooporder v3: Stringreplaces zijn toegevoegd voor telefoonnummers.
•    Offerte: String replace zijn toegevoegd voor totaalgewicht.
•    Partijregistratie: Partij verplaatsen interface is verbeterd.
•    POS v3: Ondersteuning voor meerdere magazijnen is toegevoegd.
•    Mail: U kunt een apart mailadres gebruiken voor het versturen van orders.
•    Magazijnverplaatsingen: String replaces zijn toegevoegd voor de eigen omschrijving en 
     verpakkingsinformatie.


Versie 21.46.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Assets: API endpoints zijn toegevoegd voor invoeren en bewerken van assets.
•    Importer v3: Inlees mogelijkheden zijn uitgebreid.
•    Besteladvies v3: Ondersteuning is toegevoegd voor meerdere magazijnen.
•    Partijregistratie: Fabrikantcodes zijn toegevoegd aan het partijen overzicht.
•    Partijregistratie: U kunt partijen samenvoegen vanuit ontvangsten.
•    Kennisbank v3: Basisversie is opgezet.
•    Verkooporder v1: U kunt Reserveringsbeleid per regel/artikel instellen.
•    Verkooporder v3: Bezorgkosten per postcode functionaliteit is toegevoegd.
•    Verkooporder v3: Batch factureren is toegevoegd.
•    Voorraadtelling: U kunt nu de voorraad tellen door het aantal verpakkingen in te voeren.
•    Voorraadtelling: U kunt een naam aan de voorraadlijst geven.
•    Het logboek is verbeterd zodat printproblemen sneller worden gevonden.
•    API: Eenheden zijn toegevoegd.
•    API: Rapportage data kan worden opgehaald.


Versie 21.45.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Importer v3: Basisversie is opgezet.
•    Ontvangsten: Stringreplaces zijn toegevoegd voor eigen- en extra omschrijvingen.
•    Assets: Detectie voor verwijderde koppelingen is toegevoegd.
•    Assets: Wachtrij functionaliteiten zijn toegevoegd voor relatie- en artikelkoppelingen. 
•    Chauffeursmodule: API functionaliteiten zijn toegevoegd voor diverse statussen en eigenschappen.
•    Chauffeursmodule: Losstaande app Authenticatie.
•    POS v3: Kassamedewerker informatie is toegevoegd aan logging.
•    POS v3: Afnameverplichting wordt ondersteund in de kassa.
•    Ticketing: Templates functionaliteiten zijn verbeterd.
•    Ticketing: Diverse verbeteringen gemaakt t.b.v. inzicht van voortgang en zoekopties.


Versie 21.44.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Artikelwijzigingen wachtrij: Snelheidsoptimalisatie gerealiseerd.
•    Artikelkaart v3: Gereserveerde voorraad wordt nu getoond.
•    Artikeloverzicht v3: Niet bewerkbare velden worden gemarkeerd.
•    Artikel labels: Magazijn voorraad string replaces zijn toegevoegd.
•    SAUS: Hoofdleverancier data wordt overgenomen in het artikel.
•    Partijregistratie: Webhook voor partij overboeken is toegevoegd.
•    POS v3: Verbetering gemaakt voor ‘andere’ betaalmethodes.
•    POS v3: Ondersteuning voor volgartikelen is toegevoegd in de kassa.
•    Spaarprogramma: U kunt nu het saldo van de spaarpunten aanpassen in de relatiekaart.
•    Ticketing: Contactpersonen kunnen worden toegevoegd.
•    Terreinautomatisering: Klaarzetbon mailen optie kan worden verborgen middels een instelling.
•    Terreinautomatisering: Sorteringsoptie op transportrit is toegevoegd.
•    Verkooporder v3: Statusiconen zijn toegevoegd in het overzicht.


Versie 21.43.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Inkoopfacturen v3: Logboek is toegevoegd.
•    Inkooporders: Aanvullende velden zijn toegevoegd aan CSV export.
•    Pos v3: Hoofdvestiging kan worden getoond op de bon lay-out.
•    Inkoopoverzicht: De mogelijkheid is toegevoegd om meerdere inkopen tegelijk af te drukken.
•    Besteladvies: Bestellen vanuit verkooporder: De referentie van de verkooporder wordt nu
     overgenomen op de inkooporder.
•    Besteladvies: Het bestellen vanuit verkooporder kan worden geautomatiseerd.
•    Besteladvies: Magazijnverplaatsingen kunnen standaard worden genegeerd middels een setting.
•    Terreinautomatisering: U kunt afleverbonnen nu direct afdrukken vanuit de PDA.
•    SAUS: Snelheid van de synchronisatie is significant verbeterd.
•    Lay-out editor: Verbeteringen voor Twig replaces.
•    Partijregistratie: Extern ordernummers kunnen aan partijen worden gekoppeld.
•    Ticketing: Het is mogelijk om ticket taken te plannen.
•    Ticketing: Contactpersonen kunnen worden ingesteld.


Versie 21.42.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Inkooporder: De mogelijkheid is toegevoegd om het ‘aantal’ veld onbewerkbaar te maken.
•    POS v3: Verschillende wijzes van korting worden gegroepeerd op het scherm voor meer overzicht.
•    Pin transacties: Diverse stabiliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.
•    Artikelwijzigingen wachtrij: Het aantal wijzigingen wordt per filter getoond.
•    Afleverbonnen overzicht: Status toegevoegd.
•    Afleverbonnen overzicht: Filter toegevoegd voor laadnummer.
•    Webhooks: Orderregel bron kan worden meegeven.
•    Verkooporders v3: Orderregel informatie kan nu worden uitgeklapt.
•    Verkooporders v3: Statusiconen zijn toegevoegd.
•    Verkooporders v3: Leverdialoog zijn toegevoegd.
•    Partijregistratie: Partijen kunnen worden toegewezen.
•    Partijregistratie: Alle niet opgenomen partijen en locaties toe kunnen worden toegevoegd aan de 
     tellijst.
•    Partijregistratie: Locaties kunnen worden uitgesloten voor 'FIFO-partijselectie'.
•    Partijregistratie: Inzicht in afleverbonnen status is toegevoegd.
•    Er is een API voor Van der Sanden gemaakt


Versie 21.41.0 (gepubliceerd op 28-01-2022):

•    Artikelwijzigingen wachtrij: Batchnummers worden meegegeven voor de printwachtrij.
•    Assets: Asset API is beschikbaar.
•    Contracten: Diverse sorteringsopties zijn toegevoegd.
•    Inkooporders: Opmerkingen kunnen worden meegestuurd naar de leverancier.
•    Inkooporders: Navigatiepijltjes houden rekening met zoekopdracht.
•    Partijregistratie: Functies toegevoegd om partij direct klaar te zetten.
•    Partijregistratie: Voorraadopname op de PDA
•    Partijregistratie: Klaargezette partijen kunnen wijzigen
•    POS v3: Matrix display ondersteuning is beschikbaar gemaakt.
•    POS v3: Standaard relatiegroep is instelbaar.
•    PostNL koppeling toegevoegd voor verzamelzendingen.
•    Terreinautomatisering: De wijze van omschrijving (eigen omschrijving of fabrikant omschrijving) is         instelbaar gemaakt.  
•    Verkooporders: Scan en herken: Diverse kwaliteitsverbeteringen.
•    Verkooporders: Scan en herken: PDF wordt nu opgeslagen in de bijlagen van de order.
•    Verkooporders: Scan en herken: Regels kunnen overslaan.
•    Verkooporder v3: Overzicht filters voor orderstatus zijn toegevoegd.


Versie 21.40 (gepubliceerd op 05-10-2021):

 • De v3 modules hebben een nieuw kleurenschema gekregen.
 • Besteladvies: mogelijkheid toegevoegd om te filteren op magazijn.
 • String replace 'afleverbonnummer' toegevoegd op de factuurlayout die toont welke afleverbon bij een factuurregel hoort.
 • Het Artikelraster v3 is beschikbaar.
 • Inkooporder v3: als u zowel een 'gewone' opmerking als een leveropmerking invoert, krijgt u de keuze welke u wilt doorgeven aan de leverancier.
 • POS v3: de relatieschermmelding en informatie over geblokkeerde relaties worden nu getoond.
 • Contracten: u kunt nu per contract aangeven op welke termijn dit gefactureerd moet worden.
 • Contracten: het ordertype is nu instelbaar per contractcategorie.
 • Contracten: het standaard verdichtingsniveau is nu instelbaar per contractcategorie.
 • Contracten: deeltermijnen worden nu verwerkt in het regelaantal i.p.v. het regelbedrag.
 • Contracten: de omschrijving van kindregels op de order wordt nu opgebouwd a.d.h.v. het sjabloon voor verdichten op afspraakniveau.
 • Contracten: aantal kleine QoL-punten.
 • Ticketing: filters uitgebreid.
 • Ticketing: snelkeuzeknoppen toegevoegd voor taaktoewijzing.
 • Ticketing: contactpersoonveld toegevoegd.
 • Ticketing: aantal kleine QoL-punten.

Versie 21.39 (gepubliceerd op 17-09-2021):

 • Bij de urenregistratie kan nu ook een maandoverzicht worden afgedrukt.
 • Actiepagina: filter voor het verbergen van verlopen acties en een kolom met barcodes toegevoegd.
 • Transport: string replaces toegevoegd om op een afleverbon de gekoppelde transportritten te vermelden.
 • Transport: velden toegevoegd voor omschrijving en gewicht.
 • Printwachtrij: mogelijkheid toegevoegd om een printlijst direct af te drukken.
 • Artikelkaart v3: voorraadmutatiedialoog toegevoegd.
 • API v3: mogelijkheid toegevoegd om losse items op ritten toe te voegen of te verwijderen.
 • API v3: mogelijkheid toegevoegd om ontvangsten te bewerken.
 • Partijregistratie: flinke verbeteringen uitgevoerd aan de interface voor partijen klaarzetten.
 • Partijregistratie: string replaces toegevoegd op de pakbon voor toewijzingen en leveringen.
 • Partijregistratie: afboeken partij en locatie via de API toegevoegd.
 • Partijregistratie: mogelijkheid toegevoegd om conceptpakbonnen af te drukken.
 • Partijregistratie: mogelijkheid toegevoegd om handmatig toe te wijzen vanuit de verkooporder.
 • Order v3: overzichten toegevoegd voor gekoppelde facturen, pakbonnen, inkooporders en reserveringen.

Versie 21.38 (gepubliceerd op 03-09-2021):

 • Artikelafbeeldingen worden nu omgezet naar een maximumformaat bij het uploaden.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd om kassabonnen deels retour te kunnen boeken.
 • POS v3: ondersteuning toegevoegd voor klantendisplay op tweede scherm.
 • POS v3/verkooporder v3: bij artikeleln met de eigenschap 'Rekenhulp tonen' wordt nu de v3 rekenhulp getoond als ze worden toegevoegd op een order.
 • Ticketing v3: mogelijkheid toegevoegd om ticketsjablonen te gebruiken
 • Verkooporder v3: de actieknoppen worden automatisch geblokkeerd als ze niet relevant zijn.
 • API v3: routes tegevoegd voor het ophalen van externe inkooporders.
 • Partijregistratie: functionaliteit toegevoegd voor het bijhouden van de gemiddelde inkoopprijs per partij.
 • Partijregistratie: klaarzetten van partijen toegevoegd.
 • Partijregistratie: partijlocaties toegevoegd aan de Terreinmodule.
 • PostNL-koppeling: setting toegevoegd om te wisselen tussen een testomgeving en productie-omgeving.

Versie 21.37 (gepubliceerd op 03-09-2021):

 • U kunt nu bij voorraadmutaties de fysiek aanwezige voorraad invullen (dus precies wat u telt in het magazijn).
 • Inkoopfacturen v3: mogelijkheid toegevoegd om bijlages toe te voegen aan de inkoopfactuur.
 • U kunt nu bij het leveren van een order ook niet-gereserveerde regels laten leveren (evt. middels negatieve voorraad).
 • Besteladvies v3: instelling toegevoegd om het herberekenen automatisch te laten plaatsvinden.
 • POS v3: kastellingen beschikbaar gemaakt in POS Backoffice v3.
 • Mailchimpkoppeling: parameter toegevoegd om alle relatiegroepen te koppelen aan één Audience.
 • Partijregistratie: logica toegevoegd voor partijselectie bij creëren klaarzetbon.
 • Partijregistratie: partijcodes kunnen nu dynamisch worden opgebouwd met Twig string replaces.
 • Partijregistratie: string replaces teogevoegd voor partijen en locaties op de afleveringsbon.
 • Partijregistratie: mogeljikheid toegevoegd om partijlabels af te drukken voordat de partijen volledig ingeboekt zijn.
 • Contracten: string replaces toegevoegd voor het optellen van verborgen volgartikelen op de factuurlayout.
 • API v3: de vrije velden van de artikelen, artikelgroepen, hoofdartikelen en artikelhoofdgroepen kunnen nu worden opgehaald.
 • API-routes opgezet voor het ophalen van rapportages.
 • Aantal verbeteringen aan de Artikelwachtrij.

Versie 21.36 (gepubliceerd op 03-09-2021):

 • Voor het batch leveren is nu een nieuw dialoogvenster beschikbaar. Hierin kunt u o.a. kiezen om meerdere afleverbonnen per order aan te maken.
 • U kunt nu Twig string replaces gebruiken in de e-mailsjablonen.
 • Op de layout voor de inkooppakbon kunt u nu twig string replaces gebruiken in het herhaalveld.
 • Smart Connect: ondersteuning voor track-and-trace codes toegevoegd.
 • Contracten: orders worden automatisch geleverd.
 • Order v3: ondersteuning voor tabbladen in de orderlijst toegevoegd.
 • Partijregistratie: webhooks toegevoegd voor partijverplaatsingen.
 • Inkoopstatus in orderregel: kleurgebruik iets duidelijker gemaakt.
 • API-routes opgezet voor transportritten.
 • API-routes opgezet voor het aanmaken van inkooporders in andere administraties.
 • API-routes opgezet voor het aanmaken van recerveringen en afleveringsbonnen.
 • Koppeling gemaakt met 5-sterrenspecialist.
 • Intercompany-koppeling gemaakt. Deze vergemakkelijkt het verkopen vanuit twee verschillende administraties tegelijk.

Versie 21.35 (gepubliceerd op 22-07-2021):

 • Er is nu ook een postkoppeling met PostNL beschikbaar.
 • Op de verkooporderregel kan nu (via een setting) de status van een gekoppelde inkooporderregel worden getoond.
 • Inkooporder v3: u kunt nu met een setting instellen welke kolommen moeten kunnen worden ingevoerd, bijv. barcodes.
 • Bij de voorraadmutaties van een artikel wordt nu in het logboek meer informatie opgeslagen.
 • Artikel: bij de extra barcodes wordt nu ook de afnamehoeveelheid getoond.
 • POS v3: u kunt niet meer per ongeluk een barcode inscannen als prijs of regelaantal.
 • POS v3: knop 'lade openen' toegevoegd bij kastelling.
 • Terrein: bij het ontvangen van artikelen kunt u nu ook zoeken op artikelcode.
 • Inkooporder v3: setting toegevoegd om het vinkje 'Pakbon direct compleet maken' standaard aan te zetten.
 • Orderstatistieken: gegevens voor hoofdgroepen beschikbaar gemaakt.
 • Setting toegevoegd om een apart afzendadres in te stellen voor betalingsherinneringen.
 • Op de layouts voor de offerte, order en factuur zijn extra string replaces toegevoegd voor de regeleenheidsprijs.
 • Op de layout voor de inkooppakbon zijn string replaces toegevoegd om te verwijzen naar de bijbehorende verkooporder.
 • SAUS: optie toegevoegd om de (minimum) bestelhoeveelheid van een artikel uit te rekenen a.d.h.v. de afnameverplichting.
 • Setting toegevoegd om het uitleveren van orders te blokkeren als de kredietlimiet van een klant is overschreden.
 • Webhooks: mogelijkheid toegevoegd om condities in te stellen.
 • Webhooks: logging toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om logo's te printen op Epson- en Seewoo-printers
 • Aantal verbeteringen aan de Printwachtrij.
 • Aantal verbeteringen aan Contracten.
 • API v3: filter 'orderId' toegevoegd aan invoices-call.

Versie 21.34:

 • Kingkoppeling: de landcode wordt nu ook geëxporteerd bij de debiteuren.
 • Setting toegevoegd om bij de kredietlimiet alleen openstaande facturen mee te rekenen, geen orders.
 • Basis gelegd voor Ticketing.
 • Verkooporder v3: business logic toegevoegd voor afnameverplichtingen.
 • Inkooporder v3: de inkooporderlijst laadt nu sneller.
 • POS v3: na een geslaagde PIN-betaling wordt de succesmelding nu automatisch gesloten.
 • POS v3: aparte knop toegevoegd voor het openen van de kassalade.
 • POS v3: de kastelling kan worden beveiligd met een wachtwoord.
 • POS v3: in de backoffice wordt nu de naam van de medewerker weergegeven in het facturenoverzicht.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd om pakbon af te drukken vanuit POS indien een order op rekening staat.
 • In het besteladvies krijgen de besteleenheden van de leverancier nu voorrang boven die van het artikel.
 • Leverancierskoppeling MBI: afpakkosten krijgen nu hetzelfde magazijn mee als het artikel waar ze bij horen.
 • Artikelwachtrij v3: verkoopprijzen die niet direct gebaseerd zijn op de verkoopprijs in de moederadministratie, maar op een leveranciersprijs, worden geel gemarkeerd.
 • Contracten: mogelijkheid toegevoegd om contractorderregels te groeperen op vier niveaus, met aanpasbare orderregelomschrijvingen.
 • API v3: endpoint toegevoegd om relaties uit de administratie te laten inloggen op een daaraan gekoppeld portaal.

Versie 21.33:

 • De Webhooks v3 zijn nu beschikbaar. Hiermee kunnen koppelingen op maat worden gemaakt via Smart Connect.
 • U kunt nu een contactpersoon aanmerken als Primaire Contactpersoon. Deze wordt dan gebruikt op plaatsen waar vroeger de voornaam en achternaam van de relatie werden weergegeven.
 • Inkooporder: als u meer ontvangt dan er op de regel is ingekocht, wordt deze gemarkeerd als 'afgerond'.
 • Bij het batch leveren van orders kunt u nu alle pakbonnen direct laten mailen.
 • Mogelijkheid toegevoegd om magazijnverplaatsingen uit te voeren vanaf een PDA.
 • POS v3: het wisselen van medewerker binnen POS kan nu worden beveiligd met een wachtwoord.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd om het puntensaldo van een klant handmatig te bewerken.
 • POS v3: als de openstaande bon wordt gemaakt voor een andere relatie dan de balieklant, wordt dit getoond op de bon.
 • POS v3: setting toegevoegd om de eindkassatelling van de vorige dag te gebruiken als begintelling.
 • POS v3: knop toegevoegd om hele venster te sluiten (vereist de extensie Troublefree Chrome Tools in Chrome).
 • Artikel v3: voorkeursartikelen automatisch inschakelen wordt nu ook geactiveerd door het wijzigen van de voorraad en de minimale/maximale voorraad.
 • Het besteladvies is flink sneller gemaakt.
 • Assets: u kut nu in de assetclass een standaard zoekfilter instellen dat wordt gebruikt bij het toevoegen van die assetclass op een contract.
 • API v3: endpoint toegevoegd om te controleren of een postadres al in gebruik is.
 • API v3: include toegevoegd voor soft-deleted hoofdartikelen en artikelgroepen.

Versie 21.32:

 • Als een order wordt gefactureerd op een latere datum dan hij is betaald, dan wordt de factuurbetaling gedateerd op de factuurdatum. Dit moet problemen voorkomen bij boekjaarovergangen in financiële pakketten.
 • POS v3: koppeling gemaakt voor CCV-pinautomaten.
 • POS v3: ondersteuning voor WICH-codes toegevoegd.
 • Transport: als een order of pakbon zijn ingepland in een transportrit, wordt dit nu ook weergegeven in de order zelf.
 • Terrein: bij het klaarzetten worden transportritten nu gesorteerd op ritnummer.
 • Inkooporder v3: setting toegevoegd die ervoor zorgt dat negatieve voorraden niet standaard in het besteladvies komen.
 • POS v3 backoffice: mogelijkheid toegevoegd om omzetoverzicht af te drukken naar PDF.
 • Artikel v3: widget toegevoegd voor tabel met verkoophistorie.
 • SAUS: mogelijkheid toegevoegd om het veld 'artikellocatie' te synchroniseren.
 • Exactkoppeling aangepast om rekening te houden met de nieuwe API-limieten.
 • Assets: in de assetlijst kunt u nu filteren op parrent-assetclass en top-level-assetclass.
 • Contracten: mogelijkheid toegevoegd om contracttypes te koppelen aan categorieën.
 • v3 Interface: snelle acties toegevoegd aan de relatiesnelzoekbalk.

Versie 21.31:

 • U kunt nu artikelen verbergen voor het klaarzetten op het terrein middels de artikeleigenschap 'Direct als klaargezet markeren'.
 • U kunt nu bij de gebruikersrechten aangeven of gebruikers de velden 'ordermedewerker' en 'offertemedewerker' mogen wijzigen.
 • Bevestigingsdialoog toegevoegd om te voorkomen dat u per abuis van locatie wisselt.
 • Terrein: setting toegevoegd om standaard de koptekst te tonen in de orders.
 • Inkooporder v3: als u een inkooporder aanmaakt vanuit het besteladvies en dan weer sluit, wordt u nu teruggeleid naar het besteladvies.
 • Inkooporder v3: in het besteladvies v3 kunt u nu de adviesregels openklappen om te zien wat er in de inkooporder zou komen.
 • POS v3: icoontje toegevoegd voor actiekortingen.
 • API: setting toegevoegd om artikelen met 0-europrijzen wel te tonen in de webshop.

Versie 21.30:

 • In de v3-modules wordt nu het nieuwe v3-menu gebruikt.
 • Relatiesnelzoek v3: knop toegevoegd om de getoonde gegevens direct te kopiëren.
 • Het lettertype Dosis Bold is nu beschikbaar in de layouteditor.
 • Layout tellijst v2: string replace toegevoegd voor het aantal stuks per eenheid (#artikel_verp_stuks#).
 • Basis gelegd voor Partijregistratie.
 • Mogelijkheid toegevoegd om per relatiegroep een afwijkend afzendadres in te vullen.
 • Terrein: vinkje toegevoegd om in het klaarzetoverzicht de orderregels te tonen.
 • Terrein: verborgen volgartikelen worden niet meer getoond.
 • Terrein: u kunt nu partijen verplaatsen tussen locaties.
 • Terrein: extra gegevens beschikbaar gemaakt op de artikelinformatiepagina van de PDA.
 • Terrein: bij het ontvangen wordt nu ook de artikelcode getoond.
 • Transport: setting toegevoegd waardoor de chauffeur standaard foto's meestuurt met de pakbon.
 • Artikel v3: widgets toegevoegd voor de in- en verkoopgeschiedenis, werkbonnen en artikelmutaties.
 • Artikelraster: filter toegevoegd voor 'Voorraad bijhouden' en 'Voorkeursartikel'.
 • Inkooporder v3: setting toegevoegd waarmee er standaard een Excelversie van de inkooporder wordt meegestuurd naar de leverancier.
 • Besteladvies v3: knop toegevoegd om het besteladvies te verversen.
 • POS v3: spaarpuntensysteem is beschikbaar.
 • POS v3: in de betaaldialoog wordt nu de locatie getoond.
 • POS Backoffice v3: interface toegevoegd voor het samenstellen van snelkeuzeknoppen.
 • POS Backoffice v3: mogelijkheid toegevoegd om oude dagafsluitingen af te kunnen drukken.
 • POS Backoffice v3: meer algehele verbeteringen.
 • Integratie van partijregistratie in het ontvangen van inkooporders.
 • Besteladvies v3 geeft nu ook advies op basis van de inkoopgeschiedenis.
 • Een aantal verbeteringen aan de Contracten.
 • Een aantal verbeteringen aan het Artikeloverzicht v3.
 • API: article include toegevoegd aan stock warehouse route.
 • API: de order debtor kan nu ook worden meegegeven middels de externalCode.
 • API: de orderlocatie kan nu worden meegegeven.

Versie 21.29:

 • Op de layouts voor de orderbevestiging en orderselectie is nu een string replace beschikbaar voor het ordertotaalvolume (in kubieke centimeters). Deze toont het totale volume van de artikelen op de orders (mits de afmetingen zijn ingevuld bij de verpakkingsgegevens van het artikel).
 • De voorwaarden van prijsafspraken werken nu ook met decimalen.
 • U kunt nu vrije velden instellen voor de Contactpersonen, via de Stambestanden.
 • Contactpersonen hebben nu een apart veld voor een voorvoegsel voor hun achternaam.
 • Bij het maken van een nieuwe levering op een PDA (via Transport of Terrein) kan nu ook een referentie worden ingevuld.
 • Chauffeursmodule: als er geen telefoonnummer is ingevuld bij het afleveradres in de order, wordt nu eerst het vaste telefoonummer van de relatie getoond, en anders het mobiele nummer.
 • De Terreinautomatiseringsmodule is aangepast om beter bruikbaar te zijn op PDA's.
 • Order: als het voorkeurstijdstip in de orderkop wordt gewijzigd, wordt dit niet meer direct overgnomen naar de orderregels.
 • In het relatie-overzicht kunnen nu ook tabbladen worden ingesteld per relatietype middels een instelling.
 • API: orders die worden ingeschoten kunnen direct worden geleverd en gefactureerd.
 • API: pakbonnen kunnen nu ook worden opgehaald via de API.
 • API: bij artikelen kan nu de laagste Mix&Match-prijs van dat artikel worden opgehaald.
 • POS v3: bij openstaande bonnen worden ook bonnen op rekening getoond.
 • U kunt nu in het scherm Openstaande inkoop aangeven hoe inkooporders moeten worden gesorteerd.
 • Bij snelkoppelingen naar Smart Stone en Smart Trade kunt u nu ook de locatie en pc-code meegeven. Zo kunt u bijv. direct inloggen op een kassagebruiker.
 • Snelheidsverbeteringen voor barcodescannen en de Order v3.
 • Een aantal verbeteringen aan het Besteladvies v3 en de POS Backoffice.
 • Orderimport: bij IPOne wordt nu de referentie toegevoegd aan de orderregelomschrijving.

Versie 21.28:

 • De oude contactpersoon in de kop van de relatiekaart is verwijderd. Deze wordt automatisch vervangen door een reguliere contactpersoon, voor zover die nog niet bestond. Deze wordt aangemerkt als Primaire Contactpersoon; u kunt desgewenst een andere kiezen op de tab Contactpersonen. Alles blijft hetzelfde werken, dus in principe hoeft u niets te doen.
 • Als u een inkooporder ontvangt die gekoppeld is aan een verkooporder, wordt die verkooporder als eerste gereserveerd.
 • Als u de leverdatum van een order wijzigt, wordt gecontroleerd of hiervoor de reserveringen moeten worden aangepast.
 • Voorkeursartikelen automatisch inschakelen: dit wordt nu ook gedaan als u een label afdrukt middels de printwachtrij.
 • Besteladvies v3 is nu beschikbaar middels een setting.
 • Het is nu mogelijk om knoppen te verbergen in de Terreinautomatiseringsmodule middels een setting.

Versie 21.27:

 • U kunt nu een CBS-samenvatting tonen op de factuurlayout.
 • SAUS: als u in de SAUS-moeder artikelen ontkoppelt, worden deze op EOL gezet bij de SAUS-dochter.
 • Terrein: UI verbeterd voor gebruik op tablets.
 • Assets: gebruik hoofd- en kindassets weer mogelijk gemaakt.
 • POS v3: korting wordt nu duidelijker weergegven.
 • POS v3: orders worden nu automatisch vrijgegeven voor levering.
 • Artikel v3: afwijkend bestelaantal kan worden bewerkt als een artikel is gekoppeld met SAUS.
 • Terrein: de modules hebben duidelijkere namen gekregen.
 • Terrein: in het klaarzetoverzicht wordt nu de afleverinformatie getoond.
 • Lijsten maken: verwijderknop toegevoegd voor lijsten.
 • Lijsten maken: u kunt artikelen nu meerdere keren in een wachtrij zetten.
 • Transport: in de orderlijst wordt nu ook het voorkeurstijdstip getoond.
 • Transport: u kunt nu direct doorklikken naar oders vanuit de orderlijst.
 • Setting toegevoegd om verborgen orderregels te kunnen tonen op afleverbon.

Versie 21.26:

 • Het lettertype Dosis is nu beschikbaar in de layouteditor.
 • String replaces toegevoegd op de fauturlayout voor transaction_tickets.
 • Inkoop v3: bij het compleet maken van een ontvangst wordt er niet meer automatisch een inkoopfactuur aangemaakt; dit kunt u apart doen.
 • Inkoop v3: u kunt nu zoeken op artikelcode en regelomschrijving.
 • Artikelzoeker v3: u kunt nu zelf de weer te geven kolommen selecteren.
 • API: v3 offerte-API is flink uitgebreid.
 • Artikellijst v3: mogelijkheid toegevoegd om te filteren op aanmaakdatum.

Versie 21.25:

 • Terrein: mogelijkheid toegevoegd om artikelen te bewerken vanaf de tablet.
 • Terrein: u kunt nu artikelen scannen en in wachtrijen plaatsen. Die wachtrijen kunt u dan gebruiken om labels af te drukken of inkooporders aan te maken.
 • Transport: de chauffeur kan nu ook nieuwe leveringen aanmaken.
 • U kunt in de verkooporder een bedrag toevoegen op basis van het gewicht van een order (bijv. transportkosten).
 • POS v3: layout kassabon is aangepast.
 • POS v3: u kunt nu een specifiek ordertype instellen voor orders op rekening.
 • Factuurdialoog v3: knop toegevoegd om kassabon af te drukken.
 • Inkooporder v3: navigatieknoppen toegevoegd (terug en vooruit).
 • Artikel v3: mogelijkheid voor afwijkend bestelaantal in leverancierswidget toegevoegd.
 • Assets: bij bijlagen wordt de uploaddatum getoond.
 • De webshop-API kan nu ook voorraadstanden ophalen.

Versie 21.24:

 • U kunt nu HTML-links gebruiken op de factuurlayout.
 • String replace toegevoegd op de factuurlayout voor factuurrelatie van een order.
 • Artikel v3: vinkje toegevoegd voor 'Verkoopprijs behouden'
 • Relatiesnelzoek v3: snelle acties beschikbaar gemaakt.
 • Transport: in de chauffeursmodule wordt nu ook het telefoonnummer van de ontvanger getoond.
 • Transport: er wordt een melding weergegeven als een order nog niet volledig is klaargezet.
 • Transport: de transportgegevens worden nu ook afgedrukt op afleverbon als u levert vanuit de order zelf.
 • Inkooporder v3: u kunt nu een kolom toevoegen waarop het regelaantal van de bijbehorende verkooporderregel wordt weergegeven.
 • Het artikel-ID (de bestelcode) kan nu worden weergegeven in UBL-facturen.
 • POS backoffice toont nu de ordernummers i.p.v. de factuurnummers.

Versie 21.23:

 • U kunt nu automatische artikelen gebruiken om orders aan te vullen tot een bepaald bedrag (bijv. minimaal bestelbedrag).
 • Terrein: mogeljkheid toegevoegd om de voorraadtelling uit te voeren op een tablet.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd om de relatie te wijzigen.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd om de medewerker te kiezen.
 • Artikelkaart v3 en Bureaublad v3: extra widgets toegevoegd.
 • Artikelkaart v3: kolomselector toegevoegd aan leverancierswidget.
 • Artikelijst v3: kolom en zoekfilter voor barcodes toegevoegd.
 • Artikelimport: virtueel veld artikelleverancier besteleenheid toegevoegd.

Versie 21.22:

 • U kunt nu vanuit de In/Verkoopgeschiedenis van een artikel direct de inkoopfactuur openen.
 • U kunt bij de voorraadtelling nu ook artikelen scannen op fabrikantcode(2).
 • POS v3: koppeling met Intersolve toegevoegd t.b.v. cadeaukaarten.
 • POS v3: mogelijkheid toegevoegd voor terugscannen kassabonnen.
 • POS v3: afronden op 5 cent mogelijk.
 • Inkooporder v3: u kunt nu regels plakken om een inkooporder aan te maken.
 • Artikelwachtrij: enkele verbeteringen toegevoegd.
 • Artikel v3: bij de extra leveranciers kunt u nu een kortingspercentage invoeren.
 • Artikelimport: verkoopprijs behouden werkt nu ook met het inlezen van een hoofdleverancier.
 • Arikelkaart v3: widgets met virtuele velden en met leveranciersstatussen toegevoegd.
 • De Artikellijst v3 is beschikbaar.
 • SAUS neemt nu ook de adviesverkoopprijs van de standaard leverancier mee in het bepalen van de verkoopprijs.
 • Assets: hoofdassetclass toegevoegd.
 • Localisatie toegevoegd voor Forix.

Versie 21.21:

 • De artikelzoeker zoekt nu in alle talen die zijn ingevuld op een artikel.
 • In de order wordt nu ook een melding weergegeven als de verkoopprijs lager is dan de inkoopprijs doordat er teveel korting wordt gegeven.
 • Mix and Match: mogelijkheid toegevoegd om prijsafspraken te groeperen.
 • Extra widgets toegevoegd aan de Artikelkaart v3 en het Bureaublad v3.
 • API: webshopcall toegevoegd voor het Stambestand Feestdagen.

Versie 21.20:

 • Leveringswijze kan nu ook worden ingesteld als een verplicht veld in de order en offerte.
 • In de artikelimport kunt u nu extra leveranciers importeren.
 • Artikeloverzicht: kolom hoofdleverancier toegevoegd.
 • Atikel extra leveranciers: bruto inkoopprijs toegevoegd.
 • Artikelkaart v3: widget toegevoegd voor de extra leveranciers.
 • Mogelijkheid toegevoegd om met prijsafspraken aan te geven welke artikelen klanten mogen bestellen in uw webshop.
 • POS v3: betaalwijze 'op rekening' toegevoegd.
 • POS v3: sluitknop toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om logging uit te schakelen bij de artikelimport t.b.v. de snelheid.

Versie 21.19:

 • In het orderoverzicht kunt u nu tabbladen instellen per ordertype, via het Stambestand Ordertype. Daarin worden dan alleen de orders van dat type getoond.
 • In het artikeloverzicht en het artikelraster kunt u nu filteren op hoofdleverancier.
 • Artikelwijzigingenwachtrij: u kunt nu per artikel aangeven of de wijzigingen moeten worden overgenomen.
 • Het Bureaublad v3 is beschikbaar. U kunt dit helemaal zelf indelen.

Versie 21.18:

 • De voorraadstatus van de leverancier is nu ook zichtbaar in de controlelijst.
 • Het totaalbedrag van de offerte is nu zichtbaar in het terugbeloverzicht.
 • Terrein: in het klaarzetscherm worden de regels nu gesorteerd op basis van de verkooporder.
 • Transport: mogelijkheid toegevoegd om een afleverbon direct na ondertekenen naar de klant te mailen.
 • Transport: visuele verbeteringen toegevoegd aan kaartweergaven.
 • v3 E-maildialoog: als u een e-mailadres intypt, hoeft u het niet meer eerst apart te bevestigen voordat u doorgaat.
 • De Artikelkaart v3 is beschikbaar. U kunt deze helemaal zelf indelen.
 • Connector met ATOS Worldline beschikbaar.

Versie 21.17:

 • De voorraadstatus van de leverancier is nu ook zichtbaar in de inkooporder.
 • U kunt nu per artikel meerdere leveranciers invoeren, met verschillende prijzen en verpakkingsgegevens.
 • Terrein: u kunt nu in het klaarzetscherm bestanden uploaden en de klant direct mailen.
 • Scan & Herken: u kunt nu ook inkooporders inlezen via Scan & Herken.
 • In de v3 interface wordt nu het bedrijfslogo getoond.

Versie 21.16:

 • Terrein: u kunt nu een klaarzetopmerking invoeren.
 • Terrein: u wordt nu automatisch uitgelogd als u een bepaalde tijd niets doet.
 • Postkoppeling: u kunt nu meerdere labels per zending afdrukken.
 • In de artikelimport kunt u nu ook de extra artikelgroep importeren.
 • Assets: in het log worden nu ook wachtwoorden (versleuteld) opgeslagen.
 • Facturen waarop teveel betaald is, kunnen nu ook worden verrekend bij automatisch incasso.

Versie 21.15:

 • Terrein: u kunt nu nieuwe leveringen direct op de tablet invoeren.
 • De Controlelijst toont nu ook eigen omschrijvingen.
 • Bij prijsafspraken op fabrikantsniveau kunt u nu ook aangevendat er geen verdere kortingen mogen worden toegepast.
 • Transport: in de chauffeursmodule worden nu ritten getoond op basis van de rechten van de gebruiker.
 • De uitgebreide relatiestatus kan nu ook worden ingesteld per relatiegroep.
 • Assets: u kunt nu zoeken op assetclass door te typen.
 • Assets: u kunt nu assets vervangen door andere assets vanuit de verwijderdialoog en verwijderde assets herstellen.

Versie 21.14:

 • De voorraadstatus van de leverancier is nu ook zichtbaar in de offerte.
 • Als u bij een artikel de artikelgroep aanpast, krijgt u nu een dialoogvenster waarin u kunt aangeven welke eigenschappen van de nieuwe artikelgroep moeten worden overgenomen.
 • Terrein: u kunt nu voorraadmutaties invoeren op de tablet.
 • Transport: u kunt ritten nu een nummer of omschrijving geven.
 • Transport: u kunt nu filteren op leverwijze in de chauffeursmodule.
 • Transport: u kunt nu pakbonnen ondertekenen vanuit de chauffeursmodule.
 • U kunt nu standaardteksten instellen voor het versturen van sms-berichten.
 • Het veld 'ter attentie van' kan nu verplicht worden gemaakt bij het aanmaken van een order.
 • Inkoop v3: scherm 'Inkoopfactuur bewerken' is beschikbaar.
 • Mailchimpkoppeling: mogelijkheid toegevoegd om alleen bepaalde relatiegroepen te exporteren.

Versie 21.13:

 • Transport: de chauffeursmodule is beschikbaar.
 • De Relatiesnelzoekbalk v3 is beschikbaar in de v3 modules.
 • Koppeling tussen Smart Trade en Lined beschikbaar gemaakt.
 • Koppeling tussen Smart Trade en PWA backup beschikbaar gemaakt.
 • Ticketing: basis gelegd.
 • POS v3: basis gelegd.

Versie 21.12:

 • U kunt nu in de prijsafspraken zoeken op artikelen.
 • Postkoppeling: u kunt de track-and-trace-code laten weergeven op de order, pakbon, factuur en bijbehorende e-mails.
 • De postkoppeling is nu ook beschikbaar vanuit Batch leveren.
 • De Artikelwijzigingenwachtrij is beschikbaar.
 • Transport: u kunt nu de volgorde van orders en pakbonnen binnen een rit aanpassen door de regels te verslepen.
 • Inkooporder v3: volgorde kolommen aangepast.
 • API: bij het filteren op artikelgroepen wordt nu ook gezocht op 'extra artikelgroep'.
 • Assets: er is nu een overzicht van de wijzingen aan het asset beschikbaar.
 • Mailchimpkoppeling: tags die vanuit Mailchimp zijn ingesteld, worden niet meer verwijderd door de koppeling.
 • Orderimport: er is een nieuw sjabloon beschikbaar voor de nieuwe API van Copaco.

Versie 21.11:

 • De mogelijkheden voor het invoeren van volgartikelen zijn flink uitgebreid.
 • Transport: u kunt bij ritten nu werken met het laadgewicht en palletplaatsen.
 • Transport: knoppen toegevoegd voor het leveren van orders in een rit en het uitdraaien van een pakbon.
 • Inkooporder v3: bij het openen van de lijst springt de cursor automatisch naar het zoekvak.
 • Scan & Herken Verkooporder v3: aantal verbeteringen aan de importpagina.

Versie 21.10:

 • Inkooporder v3: mogelijkheid toegevoegd om inkooporderregels te consolideren bij het inschieten.
 • U kunt nu bij Relaties een status invoeren om aan te geven of ze gecontroleerd en actief zijn.
 • Contracten: mogelijkheid toegevoegd om restituties te boeken.

Versie 21.9:

 • De functionaliteit voor de volgartikelen is flink uitgebreid. Hierdoor kunt u in meer detail opgeven welke volgartikelen moeten worden toegevoegd en meer begeleidende teksten gebruiken.
 • Terreinautomatisering: als de artikelomschrijving van een product afwijkt van de ingevoerde orderregelomschrijving, worden beide omschrijvingen weergegeven.
 • API: mogelijkheid toegevoegd om alle bestaande layouts te gebruiken bij het downloaden van PDF-bestanden.
 • API: mogelijkheid toegevoegd om voorraadwaardes van leveranciers op te halen.
 • Afbeeldingenimport: het uiterlijk van de functie is verbeterd.
 • Assets: previewscherm toegevoegd aan de assetlijst.
 • Contracten: mogelijkheden toegevoegd om assetafspraken direct vanuit de assets te bewerken.
 • Contracten: bij het in rekening brengen wordt nu in meer detail bijgehouden welke periodes in rekening zijn gebracht. Tevens kunnen correcties per een bepaalde datum worden doorgevoerd.
 • Verkooporder v3: basis gelegd.
 • Orderimport: profiel De Wilde beschikbaar gemaakt.
 • Orderimport: bij RoutIT2019 wordt nu het label toegevoegd aan de orderregelomschrijving.

Versie 21.8:

 • U kunt nu artikelafbeeldingen verslepen om de volgorde te wijzigen.
 • U kunt kortingscodes nu ook toepassen op hele artikelgroepen, i.p.v. alleen losse artikelen.
 • Inkooporder v3: kolommen opnieuw ingedeeld.
 • Inkooporder v3: knop 'relatie bewerken' beschikbaar gemaakt.
 • Op de tab 'Planning' van een order zijn knopjes toegevoegd om direct tijdsregistraties te kunnen bewerken.
 • Contracten: mogelijkheid toegevoegd om contracten in rekening te brengen.
 • Contracten afgesplitst naar aparte module.
 • De basisfunctionaliteit van Scan & Herken voor de Verkooporder v3 is beschikbaar.
 • De icoontjes op de v3-pagina's zijn opgefrist (met Font Awesome 5).
 • Orderimport: Copaco gebruikt nu de artkelomschrijving in plaats van de omschrijving uit het importbestand.

Versie 21.7:

 • De postkoppeling is beschikbaar! Hiermee kunt u bij het leveren van een order direct een verzendlabel van PostNL of GLS laten aanmaken en afdrukken. Onze consultants kunnen dit voor u instellen.
 • Bij de lay-outs voor de Presentatiekaarten is het aantal string replaces flink uitgebreid.
 • Controlelijst: u kunt de status van een artikel terugzetten, voor u het geval u het per ongeluk op 'Bestellen' hebt gezet. Dit doet u met de knop met het ronde pijltje.
 • Transport: mogelijkheid toegevoegd om orders op een Transportrit te plaatsen en daar een pakbon van te maken.
 • Inkooporder v3: als u bij het inschieten van een inkooporder andere artikeleenheden gebruikt dan de fabrikant (bijv. stuks i.p.v. m2), dan probeert de koppeling deze automatisch om te rekenen. Als dat niet lukt, krijgt u een melding te zien.
 • Inkooporder v3: als u via de leverancierskoppeling een order inschiet waar geen afleveradres op staat, krijgt u een melding hiervan.
 • Inkooporder v3: knop voor het dupliceren van de inkooporder toegevoegd.
 • Inkooporder v3: kolom 'Eigen omschrijving' toegevoegd.

Versie 21.6:

 • Inkooporder v3: op de inkooporderregel is een rekenmachine toegevoegd.
 • Inkooporder v3: u kunt nu de koppeling tussen inkooporderregels en verwijderde verkooporderregels verwijderen, om fouten te voorkomen.
 • U kunt nu per contactpersoon aangeven of deze nieuwsbrieven mag ontvangen (bijv. via de Mailchimpkoppeling).
 • Terreinautomatisering: volledige ondersteuning voor mobiele apparaten toegevoegd.
 • In de verkooporder wordt nu standaard de code voor leveren en factureren v3 gebruikt. Dit is o.a. noodzakelijk voor de uitgebreide facturatievoorwaarden.

Versie 21.5:

 • Via de SAUS-koppelingen met de leveranciers kan nu de actuele voorraadstatus van een artikel worden opgehaald. Deze wordt weergegeven in de artikelzoeker van de inkooporder. Zo kunt u bij het maken van een inkooporder direct zien of de artikelen op voorraad zijn bij de leverancier.
 • De Rittenplanner houdt nu rekening met het ordergewicht en palletplaatsen.
 • Via de lijst Ontvangsten zijn nu detailpagina's beschikbaar voor de ontvangsten.
 • De ontvangstbon wordt nu automatisch ingevuld op basis van de ontvangen inkooporder(s).
 • In de orderlijst is een statusfilter 'Klaar voor levering' toegevoegd. Dit laat orders zien die volledig gereserveerd, maar nog niet volledig geleverd zijn.
 • Bij de inkooporder kunnen nu ook labels per verpakking worden geprint, net als bij de verkooporder.
 • In de v3 Inkooporder wordt nu een melding getoond als een inkooporderregel verborgen is in het overzicht 'Openstaande inkopen'.
 • De string replace 'heeft afmaakartikel' is beschikbaar in de layouts offerte, order en factuur.
 • Bij de Dagontvangsten worden nu de totalen getoond per betalingswijze.
 • API: aan de offerte-call zijn de vervaldatum en 'aantal dagen geldig' toegevoegd.

Versie 21.4:

 • Via de Terreinmodule kunt u nu ook Ontvangsten verwerken. Hiermee kunt u op een tablet uw inkooporders inboeken en verwerken.
 • In het leveroverzicht van de Terreinmodule wordt nu ook het ordernummer getoond.
 • In het Projectscherm worden de orderregels nu ook weergegeven in een AG Grid-tabel.
 • Als er in een artikelvrijveld wordt verwezen naar een ander artikel, dan wordt van dat artikel de eigen omschrijving getoond (indien beschikbaar).
 • SAUS werkt sneller bij het importeren van afbeeldingen.
 • API: call toegevoegd voor apart toevoegen van IBANs.

Versie 21.3:

 • Het tabblad Contract in de Relatie en de pagina Serviceniveaus zijn stevig uitgebreid.
 • API: verkoopeenheid en m2-omrekeninformatie toegevoegd aan de artikelcall.

Versie 21.2:

 • De Rittenplanner voor de Transportmodule is beschikbaar. Hiermee kunt u gemakkelijk een planning maken voor het afleveren en ophalen van orders door uw chauffeurs.
 • Via de functie 'Afbeeldingen downloaden' in het artikelbeheer kunt u nu alle afbeeldingen van een fabrikant in één keer downloaden.
 • De v3 afdrukdialoog is nu beschikbaar in de order en offerte.
 • In de v3 e-maildialoog kunnen nu ook bijlagen worden toegevoegd. Dit kunnen algemene voorwaarden, verwerkingsvoorschriften en artikel(groep)bijlagen zijn.
 • Op het tabblad 'Planning' van de verkooporder wordt nu meer informatie getoond.
 • U kunt in de inkooporder zelf bepalen welke kolommen worden weergegeven, met het tandwieltje rechtsboven de inkooporderregels.
 • U kunt het vinkje ‘Pakbon doorzetten naar leveringswijze’ in de verkooporder nu standaard aan- of uit zetten.
 • Vanuit de v3 inkooporder kunnen inkooporderregels worden gekoppeld aan verkooporderregels.
 • Orderregels kunenn nu ook gekoppeld worden aan bestaande assets.
 • De string replaces voor 'klaarzetlocatie' en 'klaarzetopmerking' zijn nu beschikbaar in de layouts order en factuur.
 • Via de API kunnen nu ook orderaanbetalingen worden ingevoerd.
 • De AG-Grid tabellen hebben een opfrisbeurt gekregen.

Versie 21.1:

 • v3 Adreszoeker: er is een knop beschikbaar om orders te zien die in de buurt moeten worden afgeleverd.
 • Het automatisch verrekenen van creditfacturen met automatisch incasso's kan nu aan- en uit worden gezet.
 • Terreinautomatisering: er wordt een geluidje afgespeeld als er een nieuwe taak beschikbaar is.
 • API: calls toegevoegd voor de inkooporder.
 • API: mogelijkheid toegevoegd om de standaard IBAN in te stellen.
 • API: bij de offerte wordt nu de status meegestuurd. Ook kunnen de offertes gesorteerd worden.

Versie 21.0:

 • Er is een vernieuwde Openstaande Postenlijst beschikbaar, onder Factuur > Openstaande posten v3
 • Module Contracten toegevoegd, met de mogelijkheid om contracten in te stellen en te actualiseren. Meer volgt.

Versie 20.0:

 • De factuurrelatie kan nu per verkooporder worden ingesteld, op het tabblad Facturatie.
 • Op het tabblad Reserveren in de verkooporder zijn knoppen toegevoegd om de hele order te reserveren of de reservering te verwijderen.
 • Er kunnen nu ook prijsafspraken worden ingesteld op hoofdartikelen.
 • In de controlelijst kunnen nu ook handmatig artikelen worden toegevoegd.
 • Terreinautomatisering: de filters in het klaarzetoverzicht zijn uitgebreid met extra datumopties.

Versie 1.12.26:

 • Het is nu mogelijk om per verkooporder in te stellen wanneer deze gereserveerd moet worden.
 • v3 Adreszoeker toegevoegd aan offerte.
 • Inkooporder v3: 'Direct mailen' is nu beschikbaar in de v3 afdrukdialoog.
 • Het orderscherm wordt sneller geladen.
 • Terreinautomatisering: in het orderklaarzetscherm worden de medewerker en de klaarzetopmerking van de order getoond.
 • Presentatiekaarten: de artikel vrije velden kunnen nu ook worden getoond op de presentatiekaarten.
 • Assets: bij de vrije velden kan nu een knopje met informatie wroden weergegeven.
 • API: 'Voorraad bijhouden' wordt nu standaard aan of uit gezet op basis van de administratieinstellingen.
 • API: bij het ondertekenen van incassomachtigingen kunnen nu de naam van de ondertekenaar worden opgeslagen. Ook kunnen machtigingen en rekeningen worden verwijderd.
 • De AFAS-koppeling kan nu de status van verkooporders ophalen.
 • Qantore: inkoopprijzen worden altijd bijgewerkt, barcodes alleen wanneer ze leeg zijn.

Versie 1.12.25:

 • Terreinautomatisering: er worden nu aanvullende ordergegevens getoond in het leverscherm.
 • v3 Leveren en factureren: de lijst met betalingswijzes worden gegroepeerd en gesorteerd.
 • Assets: het gebruik van onderliggende assets kan worden uitgeschakeld met een setting.
 • De Exactkoppeling gebruikt nu het veld relatie.extern_nummer, net als de andere koppelingen.
 • De Redsunkoppeling is technisch gereed.
 • Via de API kunnen nu offertes worden ondertekend en goedgekeurd.
 • Qantorekoppeling: bestaande artikelen worden niet meer overschreven.
 • THS-app: bij wijzigingsmails wordt de coördinator automatisch in de CC gezet.
 • De nieuwe string replaces voor het adres (straat en huisnummer) zijn toegevoegd aan de inkooporderlayout.
 • Productlogo's toegevoegd voor Smart Wood en Smart Tile.

Versie 1.12.24:

 • Controlelijst: als de regelomschrijving in de verkooporder is aangepast, wordt deze aangepast omschrijving ook getoond in de Controlelijst.
 • Terreinautomatisering: binnen een order worden alle nie-geleverde regels getoond, ook als ze al wel zijn klaargezet.
 • Inkooporder v3: tal van verbeteringen doorgevoerd.

Versie 1.12.23:

 • De Inkooporder v3 vervangt de oude inkooporder, en Besteladvies v2 vervangt het oude besteladvies. Het menu Voorraadbeheer is aangepast, zodat alleen de nieuwe modules nog beschikbaar zijn.
 • Inkooporder v3: u kunt nu weer per regel een verwachte leverdatum invoeren.
 • v3 Adreszoeker: er is weer een knop beschikbaar waarmee u direct naar de routeplanner in Google Maps kunt gaan.
 • Bij artikelen met extra leveranciers kunt u nu per extra leverancier een aparte artikelomschrijving invoeren.
 • Terreinautomatisering: het is nu mogelijk om pakbonnen direct vanaf de balie naar de heftruckmedewerker te sturen.
 • Terreinautomatisering: u kunt nu ook artikelen terugzetten.
 • Terreinautomatisering: na het klaarzetten van de order krijgt deze een paars heftruckicoontje in de orderlijst.
 • Rittenlijst: bij het leveren van een order kan nu direct een e-mail worden verstuurd.
 • v3 Leveren en facturen: het vinkje 'pakbon afdrukken' springt automatisch uit als de pakbon wordt ondertekend of als de order direct betaald wordt.
 • v3 Leveren en factureren: er zijn knoppen toegevoegd voor mailen en afdrukken van de factuur.
 • v3 Leveren en factureren: indien mogelijk worden vooruitbetalingen op orders opgeruimd bij het factureren van de order.
 • In de MBI-koppeling wordt nu ook het aflevertelefoonnummer van een order doorgegeven.
 • De Twinfieldkoppeling is omgezet naar OpenID Connect.
 • De koppeling met Quantore is beschikbaar.

Versie 1.12.22:

 • Terreinautomatisering: u kunt nu palletplaatsen invullen.
 • Rittenlijst: de gebruikersinterface is opgefrist.
 • Controlelijst: de fabrikantcode wordt nu weergegeven bij het artikel.
 • De TomTom-adreszoeker zoekt nu ook op adressen in het buitenland.
 • v3 Leveren en factureren: u kunt nu betalingskortingen verwerken in de dialoog.
 • Assets: de assetlijst wordt nu weergegeven middels een AG Grid-tabel.
 • De logo's van Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Smart IT zijn opgefrist.

Versie 1.12.21:

 • De maximumkorting per artikel is aangepast. Voorheen werd '0%' geïnterpreteerd als 'oneindig'. Nu is 0 daadwerkelijk 0. Bij de update worden artikelen met een maximumkorting van 0% omgezet naar 100%, zodat ze hetzelfde blijven werken.
 • Inkooporder v3: u kunt nu een factuurrelatie instellen. De inkoopfactuur wordt dan geboekt op die relatie.
 • De Twinfieldkoppeling kan nu boekingsregels groeperen op grootboekrekening middels de instelling combineerGrootboeknummers.
 • In de v3 artikelzoeker en relatiezoeker kunnen nu ook speciale tekens worden gebruikt.
 • Voor de artikelbijlagen kan nu op artikelniveau worden bepaald bij welke documenten deze moeten worden bijgevoegd. Tevens erven ze de instellingen van de artikelgroepen.
 • Assets: nieuwe assets met een assetclass met een standaard naamsjabloon gebruiken nu standaard dat naamsjabloon.
 • Basis gelegd om in de Inkooporder v3 te werken met aparte Ontvangsten.
 • THS: de urenapp is beschikbaar.

Versie 1.12.20:

 • Inkooporder v3: orderregels kunnen nu worden gegroepeerd op artikel en/of de bijbehorende verkooporder.
 • Terreinautomatisering: bij het datumfilter staan nu knopjes om een dag vooruit of achteruit te springen.
 • Terreinautomatisering: in de order staat nu extra informatie over de artikellocatie en ontvangstdatum.
 • Terreinautomatisering: u kunt nu standaardfilters instellen voor de orderlijst met de setting standaard_filters_terrein.
 • API: call Relation geeft nu ook de taal mee.

Versie 1.12.19:

 • In projecten worden nu ook de bijbehorende offertes weergegeven.
 • De Exactkoppeling exporteert de voorraad nu per grootboekrekening.
 • Voor de artikelbijlagen kan nu op artikelgroepniveau worden bepaald bij welke documenten deze moeten worden bijgevoegd.
 • Orderimport: u kunt nu artikelen en relaties overslaan bij het importeren.
 • Assets: de TomTom-adreszoeker is nu beschikbaar als vrijveldtype.
 • Assets: assets aanmaken vanuit de orderregel kan nu ook als er geen standaard assetclass is ingesteld voor dat artikel.
 • API: calls Iban en Mandate toegevoegd.

Versie 1.12.18:

 • U kunt nu in de verkooporder projecten aanmaken en selecteren met Enter.
 • De TomTom-adreszoeker is nu beschikbaar in de verkooporder.
 • U kunt nu zelf extra types artikelbijlagen instellen en deze automatisch laten meesturen met offertes, orderbevestigingen en pakbonnen. Hiervoor zijn ook string replaces beschikbaar.
 • v3 Leveren en factureren: het printvenster kan nu worden overgeslagen bij leveren en factureren.
 • Assets: u kunt nu assets maken vanuit een verkooporderregel.
 • Assets: u kunt nu een standaard assetclass instellen per artikel.
 • Assets: aantal verbeteringen doorgevoerd in de interface.
 • Inkooporder v3: virtuele eenheid m2 toegevoegd.
 • API: call Invoices toegevoegd.

Versie 1.12.17:

 • De transportmodule is nu beschikbaar. Deze toont de te leveren orders met een kaart waarop de route kan worden gepland.
 • De Exactkoppeling kan nu rekening houden met een gebroken boekjaar.
 • Layouteditor: de Twig-filters zijn nu beschikbaar met de setting v3_twig_layout_replacer.
 • Orderimport: RoutIT2019 houdt rekening met de prijsafspraken.

Versie 1.12.16:

 • Conceptfacturen: aantal verbeteringen doorgevoerd in de interface.
 • Layouteditor: string replaces toegevoegd voor het afleveradres op de inkooporder.
 • Assets: assetnamen kunnen nu worden gegenereerd met string replaces vanuit de assetclass.
 • Assets: u kunt nu assets aan orderregels koppelen vanuit het asset.
 • De TomTomzoeker vult automatisch de settings owner_address_lon en owner_address_lat in.

Versie 1.12.15:

 • Terreinautomatisering: zoekfilters toegevoegd voor orderstatus, magazijn, leveringswijze en afleverdatum.
 • Inkooporder v3: u kunt nu vanuit de inkooporderregel de inkoopprijs van het artikel bijwerken. Het knopje geeft aan of de marge dan wel de verkoopprijs wordt herberekend.
 • Layouteditor: u kunt nu string replaces en formules gebruiken in het herhaalveld.
 • Assets: u kunt nu een standaard assetclass instellen per artikelgroep.
 • Orderimport: u kunt nu per importsjabloon aangeven dat orders direct geleverd moeten worden.
 • Autotaskkoppeling: alle orders worden direct geleverd.
 • API: call Article uitgebreid met afbeeldingen, eenheid, afmetingen en verkoopprijzen.
 • API: call Orders uitgebreid met filter op orders zonder bronnen. Tevens includes toegevoegd voor orderregels en debiteurgegevens.

Versie 1.12.14:

 • Terreinautomatisering: bij het klaarzetten kunt u nu de klaarzetlocatie invullen.
 • Terreinautomatisering: na het klaarzetten van een order wordt u nu automatisch teruggebracht naar het orderoverzicht.
 • In de assets worden nu thumbnails weergegeven voor de bijlagen.
 • In de module Warehousing kunt u nu het gewicht van een bestelling invoeren.
 • Zoekvakken voor keuzelijsten gaan nu beter om met lange zoektermen.
 • v3-modules kunnen nu ook worden ingesteld als standaard landingspagina voor gebruikers.

Versie 1.12.13:

 • Aan de projecten kunnen nu vrije velden worden toegevoegd. Deze kunnen tevens worden ingesteld als zoekfilters in de projectenlijst.
 • Bij de vrije velden voor de assets is nu ook het type assetlink beschikbaar.
 • De API-call voor de orderlijst is beschikbaar.
 • De nieuwe API voor het aanmaken en ondertekenen van incassomachtigingen is beschikbaar.

Versie 1.12.12:

 • Terreinautomatisering heeft een nieuw orderoverzicht gekregen.
 • In de Inkooporder v3 wordt nu de totale waarde van de inkooporder vermeld.
 • In de Inkooporder v3 kunt u een telefoonnummer en e-mailadres opgeven voor het aflevercontact.
 • De Inkooporder v3 toont nu de juiste regelaantallen bij het gebruik van virtuele eenheden.
 • De facturatievoorwaarde 'project' wordt nu aangepast naar 'alle geleverde hoeveelheden' als het desbetreffende project wordt verwijderd.
 • De string replace voor webshoptokens is beschikbaar gemaakt in de layouts voor de betalingsherinneringen en incassomachtiging.
 • Via de API kan het statiegeldoverzicht van een relatie worden opgevraagd.
 • De vrijeveldtypes Keuzelijst en Meerkeuzelijst zijn beschikbaar gemaakt voor de relaties.
 • Het nieuwe importsjabloon RoutITMonthJuly2019 is beschikbaar.
 • De importsjablonen van Copaco en IP One delen nu ook de orderregels op naar kostensoort.
 • Er worden nieuwe productlogo's getoond in alle pakketten.

Versie 1.12.11:

 • De controlelijst kan nu worden gefilterd op magazijn.
 • Bij de Contactpersonen kan nieuwe invoer nu worden opgeslagen door op Enter te drukken, het plusje te klikken of de relatie op te slaan.
 • In de module Terreinautomatisering wordt een logboekmelding gemaakt als een orderregel wordt klaargezet.
 • Verborgen volgartikelen krijgen nu een verborgen factuurregel, zodat de factuurstatistieken kloppen.
 • In de Assetlijst kunt u nu assets van alle klanten zien en doorzoeken. Ook kunt u de Asset Vrije Velden toevoegen als kolommen.
 • De vrijeveldtypes Relatie en Relatie met contactpersoon zijn beschikbaar gemaakt voor de assets.
 • In het Assetmanagement is een aantal interfaceverbeteringen doorgevoerd.
 • De keuzemenupijlen in het orderscherm zijn consistent gemaakt.
 • De Autotaskkoppeling haalt geen orders meer op waarin alleen nul-euroregels voorkomen.
[
www.troublefree.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.troublefree.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren