Troublefree

Release notes voor Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Troublefree Retail

Hieronder vindt u de release notes voor Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Troublefree Retail. Deze kunt u ook terugvinden in uw pakket: klik op het tandwieltje rechts bovenin het scherm en kies de optie Releasenotes (Changelog).

Als u vragen heeft over iets dat hieronder wordt genoemd, kunt u altijd contact opnemen met onze supportafdeling.

De release notes zijn bijgewerkt t/m 20-12-2019.


Versie 1.12.23:

 • De Inkooporder v3 vervangt de oude inkooporder, en Besteladvies v2 vervangt het oude besteladvies. Het menu Voorraadbeheer is aangepast, zodat alleen de nieuwe modules nog beschikbaar zijn.
 • Inkooporder v3: u kunt nu weer per regel een verwachte leverdatum invoeren.
 • v3 Adreszoeker: er is weer een knop beschikbaar waarmee u direct naar de routeplanner in Google Maps kunt gaan.
 • Bij artikelen met extra leveranciers kunt u nu per extra leverancier een aparte artikelomschrijving invoeren.
 • Terreinautomatisering: het is nu mogelijk om pakbonnen direct vanaf de balie naar de heftruckmedewerker te sturen.
 • Terreinautomatisering: u kunt nu ook artikelen terugzetten.
 • Terreinautomatisering: na het klaarzetten van de order krijgt deze een paars heftruckicoontje in de orderlijst.
 • Rittenlijst: bij het leveren van een order kan nu direct een e-mail worden verstuurd.
 • v3 Leveren en facturen: het vinkje 'pakbon afdrukken' springt automatisch uit als de pakbon wordt ondertekend of als de order direct betaald wordt.
 • v3 Leveren en factureren: er zijn knoppen toegevoegd voor mailen en afdrukken van de factuur.
 • v3 Leveren en factureren: indien mogelijk worden vooruitbetalingen op orders opgeruimd bij het factureren van de order.
 • In de MBI-koppeling wordt nu ook het aflevertelefoonnummer van een order doorgegeven.
 • De Twinfieldkoppeling is omgezet naar OpenID Connect.
 • De koppeling met Quantore is beschikbaar.

Versie 1.12.22:

 • Terreinautomatisering: u kunt nu palletplaatsen invullen.
 • Rittenlijst: de gebruikersinterface is opgefrist.
 • Controlelijst: de fabrikantcode wordt nu weergegeven bij het artikel.
 • De TomTom-adreszoeker zoekt nu ook op adressen in het buitenland.
 • v3 Leveren en factureren: u kunt nu betalingskortingen verwerken in de dialoog.
 • Assets: de assetlijst wordt nu weergegeven middels een AG Grid-tabel.
 • De logo's van Smart Stone, Smart Garden, Smart Trade en Smart IT zijn opgefrist.

Versie 1.12.21:

 • De maximumkorting per artikel is aangepast. Voorheen werd '0%' geïnterpreteerd als 'oneindig'. Nu is 0 daadwerkelijk 0. Bij de update worden artikelen met een maximumkorting van 0% omgezet naar 100%, zodat ze hetzelfde blijven werken.
 • Inkooporder v3: u kunt nu een factuurrelatie instellen. De inkoopfactuur wordt dan geboekt op die relatie.
 • De Twinfieldkoppeling kan nu boekingsregels groeperen op grootboekrekening middels de instelling combineerGrootboeknummers.
 • In de v3 artikelzoeker en relatiezoeker kunnen nu ook speciale tekens worden gebruikt.
 • Voor de artikelbijlagen kan nu op artikelniveau worden bepaald bij welke documenten deze moeten worden bijgevoegd. Tevens erven ze de instellingen van de artikelgroepen.
 • Assets: nieuwe assets met een assetclass met een standaard naamsjabloon gebruiken nu standaard dat naamsjabloon.
 • Basis gelegd om in de Inkooporder v3 te werken met aparte Ontvangsten.
 • THS: de urenapp is beschikbaar.

Versie 1.12.20:

 • Inkooporder v3: orderregels kunnen nu worden gegroepeerd op artikel en/of de bijbehorende verkooporder.
 • Terreinautomatisering: bij het datumfilter staan nu knopjes om een dag vooruit of achteruit te springen.
 • Terreinautomatisering: in de order staat nu extra informatie over de artikellocatie en ontvangstdatum.
 • Terreinautomatisering: u kunt nu standaardfilters instellen voor de orderlijst met de setting standaard_filters_terrein.
 • API: call Relation geeft nu ook de taal mee.

Versie 1.12.19:

 • In projecten worden nu ook de bijbehorende offertes weergegeven.
 • De Exactkoppeling exporteert de voorraad nu per grootboekrekening.
 • Voor de artikelbijlagen kan nu op artikelgroepniveau worden bepaald bij welke documenten deze moeten worden bijgevoegd.
 • Orderimport: u kunt nu artikelen en relaties overslaan bij het importeren.
 • Assets: de TomTom-adreszoeker is nu beschikbaar als vrijveldtype.
 • Assets: assets aanmaken vanuit de orderregel kan nu ook als er geen standaard assetclass is ingesteld voor dat artikel.
 • API: calls Iban en Mandate toegevoegd.

Versie 1.12.18:

 • U kunt nu in de verkooporder projecten aanmaken en selecteren met Enter.
 • De TomTom-adreszoeker is nu beschikbaar in de verkooporder.
 • U kunt nu zelf extra types artikelbijlagen instellen en deze automatisch laten meesturen met offertes, orderbevestigingen en pakbonnen. Hiervoor zijn ook string replaces beschikbaar.
 • v3 Leveren en factureren: het printvenster kan nu worden overgeslagen bij leveren en factureren.
 • Assets: u kunt nu assets maken vanuit een verkooporderregel.
 • Assets: u kunt nu een standaard assetclass instellen per artikel.
 • Assets: aantal verbeteringen doorgevoerd in de interface.
 • Inkooporder v3: virtuele eenheid m2 toegevoegd.
 • API: call Invoices toegevoegd.

Versie 1.12.17:

 • De transportmodule is nu beschikbaar. Deze toont de te leveren orders met een kaart waarop de route kan worden gepland.
 • De Exactkoppeling kan nu rekening houden met een gebroken boekjaar.
 • Layouteditor: de Twig-filters zijn nu beschikbaar met de setting v3_twig_layout_replacer.
 • Orderimport: RoutIT2019 houdt rekening met de prijsafspraken.

Versie 1.12.16:

 • Conceptfacturen: aantal verbeteringen doorgevoerd in de interface.
 • Layouteditor: string replaces toegevoegd voor het afleveradres op de inkooporder.
 • Assets: assetnamen kunnen nu worden gegenereerd met string replaces vanuit de assetclass.
 • Assets: u kunt nu assets aan orderregels koppelen vanuit het asset.
 • De TomTomzoeker vult automatisch de settings owner_address_lon en owner_address_lat in.

Versie 1.12.15:

 • Terreinautomatisering: zoekfilters toegevoegd voor orderstatus, magazijn, leveringswijze en afleverdatum.
 • Inkooporder v3: u kunt nu vanuit de inkooporderregel de inkoopprijs van het artikel bijwerken. Het knopje geeft aan of de marge dan wel de verkoopprijs wordt herberekend.
 • Layouteditor: u kunt nu string replaces en formules gebruiken in het herhaalveld.
 • Assets: u kunt nu een standaard assetclass instellen per artikelgroep.
 • Orderimport: u kunt nu per importsjabloon aangeven dat orders direct geleverd moeten worden.
 • Autotaskkoppeling: alle orders worden direct geleverd.
 • API: call Article uitgebreid met afbeeldingen, eenheid, afmetingen en verkoopprijzen.
 • API: call Orders uitgebreid met filter op orders zonder bronnen. Tevens includes toegevoegd voor orderregels en debiteurgegevens.

Versie 1.12.14:

 • Terreinautomatisering: bij het klaarzetten kunt u nu de klaarzetlocatie invullen.
 • Terreinautomatisering: na het klaarzetten van een order wordt u nu automatisch teruggebracht naar het orderoverzicht.
 • In de assets worden nu thumbnails weergegeven voor de bijlagen.
 • In de module Warehousing kunt u nu het gewicht van een bestelling invoeren.
 • Zoekvakken voor keuzelijsten gaan nu beter om met lange zoektermen.
 • v3-modules kunnen nu ook worden ingesteld als standaard landingspagina voor gebruikers.

Versie 1.12.13:

 • Aan de projecten kunnen nu vrije velden worden toegevoegd. Deze kunnen tevens worden ingesteld als zoekfilters in de projectenlijst.
 • Bij de vrije velden voor de assets is nu ook het type assetlink beschikbaar.
 • De API-call voor de orderlijst is beschikbaar.
 • De nieuwe API voor het aanmaken en ondertekenen van incassomachtigingen is beschikbaar.

Versie 1.12.12:

 • Terreinautomatisering heeft een nieuw orderoverzicht gekregen.
 • In de Inkooporder v3 wordt nu de totale waarde van de inkooporder vermeld.
 • In de Inkooporder v3 kunt u een telefoonnummer en e-mailadres opgeven voor het aflevercontact.
 • De Inkooporder v3 toont nu de juiste regelaantallen bij het gebruik van virtuele eenheden.
 • De facturatievoorwaarde 'project' wordt nu aangepast naar 'alle geleverde hoeveelheden' als het desbetreffende project wordt verwijderd.
 • De string replace voor webshoptokens is beschikbaar gemaakt in de layouts voor de betalingsherinneringen en incassomachtiging.
 • Via de API kan het statiegeldoverzicht van een relatie worden opgevraagd.
 • De vrijeveldtypes Keuzelijst en Meerkeuzelijst zijn beschikbaar gemaakt voor de relaties.
 • Het nieuwe importsjabloon RoutITMonthJuly2019 is beschikbaar.
 • De importsjablonen van Copaco en IP One delen nu ook de orderregels op naar kostensoort.
 • Er worden nieuwe productlogo's getoond in alle pakketten.

Versie 1.12.11:

 • De controlelijst kan nu worden gefilterd op magazijn.
 • Bij de Contactpersonen kan nieuwe invoer nu worden opgeslagen door op Enter te drukken, het plusje te klikken of de relatie op te slaan.
 • In de module Terreinautomatisering wordt een logboekmelding gemaakt als een orderregel wordt klaargezet.
 • Verborgen volgartikelen krijgen nu een verborgen factuurregel, zodat de factuurstatistieken kloppen.
 • In de Assetlijst kunt u nu assets van alle klanten zien en doorzoeken. Ook kunt u de Asset Vrije Velden toevoegen als kolommen.
 • De vrijeveldtypes Relatie en Relatie met contactpersoon zijn beschikbaar gemaakt voor de assets.
 • In het Assetmanagement is een aantal interfaceverbeteringen doorgevoerd.
 • De keuzemenupijlen in het orderscherm zijn consistent gemaakt.
 • De Autotaskkoppeling haalt geen orders meer op waarin alleen nul-euroregels voorkomen.

Versie 1.12.10:

 • De eerste versie van de nieuwe module Terreinautomatisering is beschikbaar.
 • In Projecten zijn velden gemaakt voor Omschrijving en bijlagen.
 • In de Rittenlijst is de mogelijkheid toegevoegd om een levering niet direct te voltooien, zodat hij in twee stappen kan worden geleverd.
 • Nog meer interfaceverbeteringen aan de Assetmodule.

Versie 1.12.9:

 • De UBL-facturen zijn geschikt gemaakt voor Basecone.
 • Facturen kunnnen nu eerst als conceptfacturen worden aangemaakt.
 • De koppelingen met Redsun en Kijlstra kunnen nu een orderbevesting versturen.
 • Verdere interfaceverbeteringen aan de Assetmodule.
 • De v3-API-call voor adressen bevat nu ook de landeninformatie.

Versie 1.12.8:

 • Op de inkooporder kunnen regels nu gegroepeerd per artikel worden afgedrukt.
 • Op vrijwel alle layouts is de string replace #klant_bedrijf_hoofdrelatie# toegevoegd. Deze geeft altijd de naam van een relatie weer (i.t.t. #klant_bedrijf#, die de adresnaam weergeeft indien die aanwezig is).
 • In de Assetmodule is een aantal interfaceverbeteringen uitgevoerd.

Versie 1.12.7:

 • Bij de vrije velden voor de assets zijn nu ook de types wachtwoord, keuzelijst, meerkeuzelijst en bijlage beschikbaar.
 • In de dropdownmenu's met contactpersonen in orders en offertes worden nu de primaire contactpersonen voor de order/offerte apart weergegeven.

Versie 1.12.6:

 • De Projecten worden vernieuwd. In deze versie is de basis gelegd, met een nieuwe dropdown in de order en een nieuwe projectenpagina.
 • Assets kunnen nu worden voorzien van vrije velden. Deze types zijn beschikbaar: checkbox, datum, tekst (regel) en tekst (HTML).
 • Vanuit de nieuwe lever-en-factureerdialoog kan nu ook ondertekend worden.
 • In Point of Sale iPad kunt u nu ook barcodes scannen.
 • U kunt nu per medewerker instellen of diegene de kredietlimiet en kredietdagen van een debiteur mag aanpassen.
 • De interface van de Inkooporder v3 is verbeterd.
 • De v3 API-call voor het ophalen van landinformatie is uitgebreid met de ISO-code, EU-lidmaatschap en geforceerde BTW.

Versie 1.12.5:

 • De Terreinautomatiseringsmodule bevindt zich in de testfase. Hiermee kunnen heftruckchauffeurs tablets gebruiken om sneller en gemakkelijker orders klaar te zetten.
 • Bestellen v3 is hernoemd naar Controlelijst.
 • In de Inkooporder v3 worden de afleveradressen nu opgehaald middels een TomTom-koppeling. Hierdoor kunt u de uitgebreide zoekfuncties van TomTom gebruiken.

Versie 1.12.4:

 • U kunt nu uw klanten een e-mail sturen met een betaallink, zodat ze hun orders en facturen direct via uw webshop kunnen betalen.
 • Bij batch factureren wordt nu standaard de slimme selectie getoond.
 • Foutmeldingen worden weer uitgebreider weergegeven. Als u een foutmelding doorgeeft aan de supportafdeling, stuur dan vooral een screenshot mee!
 • De interface van het Assetmanagement is verbeterd
 • Het Besteladvies v2 kan nu worden gekoppeld aan de Inkooporder v3
 • De instelling 'inkooporder_inkoopprijs_marge_herbereken' heeft geen invloed meer op het vinkje 'Verkoopprijs niet wijzigen' in het artikelbeheer
 • Contactpersonentabblad: het standaard factuuradres wordt automatisch ingesteld op basis van de bestaande relatiegegevens

Versie 1.12.3:

 • Het is nu mogelijk om prijsafspraken op datum in te voeren
 • Integratie van ordertypes met de Autotaskkoppeling
 • Integratie van ordertypes met het orderimportdefinitiebeheer
 • Verbeteringen aan de ondertekeningsmodule

Versie 1.12.2:

 • De rekenhulp voor plaatmaten is beschikbaar gemaakt in de offerte en order
 • De plaatmaten kunnen ook worden vermeld op diverse layouts
 • In het contactpersonentabblad van de relatie kan nu per persoon worden ingesteld welke documenten ze moeten ontvangen

Versie 1.12.1:

 • Het is nu mogelijk om per relatie en relatiegroep een standaard betalingsvoorwaarde in te stellen voor een ordertype
 • Er is een nieuw, verbeterd dialoogvenster voor het leveren en factureren van een verkooporder
 • Er is een nieuwe, verbeterde interface beschikbaar voor het invoeren van de inkooporders
 • Basis gelegd voor Assetmanagement

Versie 1.11.48:

 • Bestellen v3 is beschikbaar, om gemakkelijk te kunnen bestellen zonder voorraad bij te houden
 • Het is nu mogelijk om via POS een factuur af te drukken
 • Het is nu mogelijk om marge 3 en 4 als bedrag weer te geven in het artikelraster
 • Het is nu mogelijk om actieprijzen in te lezen als bedragen
 • Je kunt nu op artikel- en artikelgroepniveau aangeven of de verkoopprijs moet meeveranderen met de inkoopprijs
 • Je kunt nu het artikelgewicht tonen op het label
 • Het is nu mogelijk om standaard de voorraad van artikelen bij te laten houden
 • Rittenlijst: debiteuren kunnen nu een icoontje krijgen
 • Rittenlijst: je kunt nu orders klaarzetten
 • De instelling 'inkooporder_inkoopprijs_marge_herbereken' heeft geen invloed meer op het vinkje 'Verkoopprijs niet wijzigen' in het artikelbeheer

Versie 1.11.47:

 • In de verkooporder kunnen nu extra instellingen worden gebruikt voor het vrijgegeven voor factureren op basis van de leverstatus

Versie 1.11.46:

 • De UBL-facturen zijn verbeterd, waardoor ze beter aansluiten op de meestgebruikte boekhoudprogramma's

Versie 1.11.45:

 • Het is nu mogelijk om per ordertype een standaard betalingsvoorwaarde in te stellen
 • Verkooporderregels: als de regeleenheid afwijkt van de voorraadeenheid, wordt de magazijnvoorraad cursief weergegeven
 • Verkooporderregels: als je je cursor op de voorraad houdt, zie je nu uitgebreide voorraadinformatie
 • Het is nu mogelijk om in het artikelraster de ingangsdatum van nieuwe prijzen in te voeren

Versie 1.11.44:

 • Bij het automatisch incasseren van facturen kun je nu de betalingskorting terugdraaien
 • Verbeteringen aan het besteloverzicht
 • Rittenlijst: de naam van de klant wordt nu ook weergegeven

Versie 1.11.43:

 • Rittenlijst: uitlijning orders verbeterd
 • Rapportagemodule: bij het afdrukken van rapportages naar PDF kun je nu string dynamische velden uit de eerste regel ook gebruiken in de kop en voet

Versie 1.11.42:

 • Telefoonnummers van contactpersonen worden nu ook weergegeven als hyperlinks
 • Bij automatische artikelen wordt de orderregelkoptekst standaard afgedrukt
 • De verslagmail van de Reminders is uitgebreid
 • Rittenlijst: mogelijkheid toegevoegd om meerdere leverwijzes te selecteren
 • Orderimport: verbeteringen aan de IP One-import
 • Orderimport: toevoegen importsjabloon voor Ingram Micro
 • Verbeteringen aan Redsunkoppeling

Versie 1.11.41:

 • Autotaskmodule: gaat beter om met automatisch incasso
 • Rittenlijst: er is een lever-en-factureerdialoog gemaakt
 • V3: verbeteringen aan de inkoopordermodule
 • Verbeteringen aan de rapportagemodule
 • Exactkoppeling: maakt nu onderscheid tussen gereserveerde en geleverde voorraad
 • Uitbreiden van de informatie die wordt opgeslagen in het logboek
 • String replace voor het totaal betaalde bedrag op een order
 • Verbeteringen aan de Redsunkoppeling
 • Verbeteringen aan het FIFO-systeem van Warehousing

Versie 1.11.40:

 • Orderimport: margekolommen toegevoegd aan het importverslag
 • Orderimport: betalingswijze is nu 'relatiestandaard'
 • V3: verbeteringen aan maildialoog
 • Bij automatische artikelen kan er nu een dynamisch tekstveld worden gebruikt in de orderregelkop
 • Bij het draaien van de Exactkoppeling worden nu altijd alle XML-bestanden meegestuurd t.b.v. foutcontrole
 • Verbindingsproblemen bij de ondertekeningsmodule op de iPad opgelost

Versie 1.11.39:

 • Telefoonnummers worden nu weergegeven als hyperlinks
 • Artikelbeheer: in de voorraadmutatiedialoog kun je nu zowel komma's als punten gebruiken
 • V3: verbeteringen aan de inkoopordermodule
 • Orderimport: verbeteringen aan de Copaco-import
 • Orderimport: bij Copaco en RoutIT wordt de inkoopprijs opgeslagen op de orderregel
 • Orderimport: de mogelijkheid om het verslag naar meerdere mailadressen te sturen

Versie 1.11.38:

 • Rittenlijst: mailknop toegevoegd aan orderblok
 • Rittenlijst: alleen regels en aantallen die nog moeten worden geleverd worden getoond
 • Rittenlijst: verborgen leverwijzes worden ook hier verborgen
 • Varistonekoppeling: bij inschieten inkooporder wordt er een orderbevestiging verstuurd naar Varistone
 • Orderimport: in het artikel- en relatiebeheerscherm wordt het externe kenmerk als eerste getoond
 • Bij offertes kan worden gekozen tussen goedkeuren met en zonder handtekening
 • Orderbevestigingen kunnen digitaal worden ondertekend
 • Werkorderstatussen kunnen worden verborgen
 • Nieuwe inkoopordermodule: functionaliteit minimale bestelhoeveelheid verbeterd
 • V3: verbeteringen aan de artikelzoeker
 • V3: basis gelegd voor algemene importmogelijkheid

Versie 1.11.37:

 • Het is nu mogelijk om vanuit Troublefree direct inkooporders in te schieten bij MBI
 • Incassobatchpreview: gestorneerde incasso's worden bovenaan de lijst geplaatst
 • Nieuwe artikelprijzen kunnen een ingangsdatum krijgen
 • Rittenlijst: leverknop toegevoegd aan orderknop
 • Webshop: het is nu mogelijk om meerdere zoektermen in te voeren zonder ze te scheiden met een komma
 • Webshop: het is nu mogelijk om een specifiek betalingswijze-meerprijsartikel in te stellen

Versie 1.11.36:

 • Orderimport: bij relatie- en artikelkoppelingen kunnen meerdere externe id's per intern id worden gekoppeld
 • Orderimport: overzicht van bestaande relatie- en artikelkoppelingen beschikbaar
 • Orderimport: importverslag na inlezen verbeterd

Versie 1.11.35:

 • Ondertekening mogelijk gemaakt in offerte en order
 • Rapportagemodule toegevoegd
 • V3: alle getallen kunnen met zowel punten als komma's opgevoerd worden
 • V3: leverfunctie gebouwd
 • Layout: aantal per eenheid (colli) toonbaar op pakbonvoet
 • Algemene voorwaarden apart instelbaar per offerte, order en factuur (was reeds mogelijk in inkoop)
 • Exact Globe betalingsimport aangepast

Versie 1.11.34:

 • Orderimportdefinitie RoutIT: abonnementskosten overslaan na inlezen order
 • Order inlezen: meerdere externe klanten/relaties koppelen aan een interne klant/artikel
 • Maildialoog v3 verbeterd (printseries + auto-suggestie e-mailadressen)
 • Notities zijn van relatie te veranderen
 • Exact Globe - betalingsimport datumnotatie gewijzigd
 • Rittenlijst: voorkeurstijdstip orders tonen
 • Rittenlijst: leveringsdatumreeks in te geven t.b.v. orderselectie afdrukken

Versie 1.11.33:

 • Catalogus mailen naar relatie, standaard-emailadres wordt ingevuld
 • Verbetering voorraadmutatie-dialoog
 • Importverslag verbeterd na inlezen orders
 • Interface orderinlees-koppelingen verbeterd
 • Verbetering rittenlijst
 • Betalingsvoorwaarde en rekeningnummers meenemen naar King
 • Verbetering credit-incassofacturen (niet eerder verrekenen dan betalingsdatum)
 • Setting 'saus_sync_checkbox_default' aangemaakt, zodat nieuwe artikelen al dan niet standaard met SAUS gesynced worden

Versie 1.11.32:

 • Orderimportdefinitie IP One: regels met totaalwaarde 0 overslaan
 • Webshop-call: voorraad voor alle vestigingen doorzetten
 • Verbeteringen v3-code t.b.v. nieuwe inkoopordermodule
 • Werk/project in orderoverzicht tonen middels setting
 • Werk/project-veld toont reeds gebruikte invoer van relatie

Versie 1.11.31:

 • Minimumtermijnen SEPA voor CORE aangepast
 • Werkvoorschriften per artikel beschikbaar gemaakt in webshop
 • Verwacht-datum per artikel beschikbaar gemaakt in webshop
 • Uitbreiding Rittenlijst-module: sortering op postcode, opmaak en algemene werking verbeterd

Versie 1.11.30:

 • Varistone koppeling: korting en transportkosten in XML meesturen
 • Nieuwe inkoopordermodule: printdialoog en acties
 • Marge% toegevoegd in 'extra info' in offerte en order
 • Incasso-datum kan op basis van betalingstermijn ingesteld worden
 • Inkooporder-verzamelfactuur t.b.v. Exact Online

Versie 1.11.29:

 • Inkooporder-ontvangen voor gekoppeld verkooporder
 • Mailsjabloon in te stellen per taal
 • Algemene voorwaarden voor inkooporder instelbaar
 • Nieuwe inkoopordermodule: lijst, kop, regels en zoeker toegevoegd

Versie 1.11.28:

 • RoutIT: extra orderimportdefinitie toegevoegd
 • Leverancierskoppeling: Audiobizz-koppeling uitgebreid
 • Leverancierskoppeling: Varistone live
 • Factuuroverzicht: filter op relatiegroep

Versie 1.11.27:

 • Exactkoppeling: Betalingsgegevens en condities meesturen
 • Magento2: afbeelding-rollen meesturen
 • Factuurstatistiek: groeperen per grootboek
 • Artikel (extra) omschrijvingen in meerdere talen op layouts te zetten
 • Inkoopfactuur extra eisen definitief maken
 • Inkoopfactuur kortingspercentage met decimalen mogelijk
 • Setting gemaakt om betalingstermijn mee te wisselen met relatie-wissel

Versie 1.11.26:

 • Koppeling MBI
 • Exact Online: Openstaande posten sync en debiteuren-sync verbeterd
 • Rapportage Exact uitgebreid
 • Prijs afmaken via kortingsartikel
 • Inkooporder-artikelzoek verbeterd
 • Print-dialoog overslaan na ondertekenen pakbon
 • Inkoopfactuur bevat nu eenheidsinformatie

Versie 1.11.24:

 • Rittenlijst (overzicht dagplanning orders te bezorgen)
 • Verbeteringen ondertekenings-module
 • SAUS (verbergen leveranciers, fabrikantscodes en omschrijvingen in sync)
 • Rekenfunctionaliteit in aantal-velden offerte, order, inkooporder en inkoopfactuur
 • Snelheidsverbeteringen
 • Aantal-split-mogelijkheid in inkoopfactuur (ontvangst)

Versie 1.11.20:

 • Besteladvies v2 verbeterd
 • Volgartikelen nemen geforceerd relatie-btw over
 • Snel aanmaken relaties: digitaal factureren aanvinken
 • Aantal in bestelling (string replace) voor tellijst
 • Voorraadmutaties opgeven en doorboeken naar Exact (andere koppelingen volgen)
 • Uitbreiding Afspraakmodule
 • Kredietlimiet en kredietdagen m.b.t. factuurrelatie werkend gemaakt
 • Ondertekeningsmodule verbeterd

Versie 1.11.17:

 • Leverancierskoppeling verbeterd (pilots kunnen gaan lopen voor Varistone en MBI)
 • Rekenen (plus, min, keer en delen door) in aantal-velden gemaakt (offerte, order, inkooporder en inkoopfactuur)
 • Gemiddelde inkoopprijs (GIP) kan bepaald en bijgehouden worden
 • HTML-tags beschikbaar in extra omschrijving hoofdgroep, artikelgroep, hoofdartikel en artikel
 • Aanvullingen / uitbreiding herinneringenmodule
 • Uitbreiding automatische incasso's (ondersteuning CORE/B2B, betalingskorting, maximumbedrag, deelincasso en creditfacturen en previewscherm)
 • Uitbreiding abonnementenmodule t.b.v. werking op offerte en order
 • Magento2 koppeling (doorzetten beperkte artikeldata en relaties naar website)
 • Tab-volgorde order verbeterd (en middels setting aan te passen)
 • Extra filters facturen/pakbonnen-pagina
 • Verwerkingsvoorschriften toevoegen aan artikel en mailen met orderbevestiging
 • Verpakkingsinformatie ook beschikbaar op pakbonnen
 • Snel-aanmaken relatie: digitaal factureren
 • Standaard factuurwijze, herinnerwijze en herinnerwijze-2 instelbaar (digitaal of print)
 • Aantal in bestelling afdrukbaar op tellijst
 • Filter op artikel-locatie t.b.v. tellijst
 • GLN per afleveradres instelbaar in relatie
 • Order-bijlage standaard wel/niet meesturen
 • Afrondingsverschillen Exact en King aangepakt
 • Bolplaza koppeling
 • EffectConnect koppeling
 • Minimale en maximale voorraadwaardes per magazijn in decimalen
 • Instelbaar t.b.v. hovenier welke artikeldata wel/niet verzonden wordt via SAUS
 • Gemiddelde inkoopsprijs (GIP)

Versie 1.10.16
 

Module Im/Export

 •  Toegevoegd: Kruispostboekingen referentie van bijbehorende journal meenemen.

Module Order

 • Bugfix: Deelfactureren mag weer op reeds geleverde orders.
 • Bugfix: Import verwerking bleef hangen.
 • Bugfix: Decimalen vergelijking op basis van in- of excl btw.
 • Bugfix: Vrijevelden in orderoverzicht geven nu ook de juiste types aan. checkbox / date etc.
 • Aangepast: Bestand uploaden met vreemde leestekens en spaties mogelijk gemaakt.
 • Toegevoegd: postadres als standaard adres op layout.

Module Relaties

 • Bugfix: IBAN webservice werkt niet meer, handmatig BIC kunnen invullen.

Module POS

 • Aangepast: Bon werd afgedrukt bij het aangeven van geen bon afdrukken.

Module Bureaublad

 • Aangepast: Nieuws en upgrade meldingen toegevoegd.

Module Factuur

 • Toegevoegd: Standaard meesturen bijlagen bij mailen factuur.
 • Toegevoegd: Aangeven in welk tijdvak een factuur zit (T20160926.0028)

Module Offerte

 • Bugfix: Bij wijzigen van de leveringswijze de korting opnieuw berekenen.

Module Voorraadbeheer

 • Bugfix: Aantal op inkooporder kan niet worden gewijzigd.

Module Orderpicker

 • Toegevoegd: Filters toegevoegd - filter klaarzetten en filter volledig klaargezetten.

Versie 1.10.10
 

Algemeen

 • Toegevoegd: Voorbereidingen afgerond in de software voor de toekomstige SMART-producten.
 • Toegevoegd: Voor alle tabellen een fixed-header mogelijk door het gehele pakket.

Module Im/Export

 • Toegevoegd: Uitsplitsen per betalingswijze op te geven.

Module Factuur

 • Bugfix: Omgedraaide grootboek selectie: Grootboeknummer nu vanuit factuurregel en terugvallen op artikelgroep.

Module Voorraadbeheer

 • Toegevoegd; Setting toegevoegd om grootboek verplicht te maken.

Module Layouts

 • Toegevoegd: Standaard eerste sectie laden bij openen layout.

Module Artikelbeheer

 • Toegevoegd: Tellijst pagina toegevoegd.

Module POS mobile

 • Bugfix: SQL fout verholpen.

Module Order

 • Bugfix: Weeknummers op het orderoverzicht gecorrigeerd.
 • Toegevoegd: Optie om medewerkers een SMS te sturen na het verwijderen van een orderregel.

Versie 1.10.9
 

Algemeen

 • Toegevoegd: Nieuwe authorization methode toegevoegd voor de SMART-producten (smartStone, smartBulb, smartGarden, smartTrade).
 • Toegevoegd: Nieuwe SMART-login met pakketlogos; afhankelijk van het pakket.
 • Aangepast: Locatie veld toegevoegd voor de werkplek.
 • Bugfix: Relatie-snelzoek; Direct bellen zonder voip-settings weer mogelijk.

Module Import/Export

 • Aangepast: exactonline; Bij het importeren van een betaling niet meer stoppen als er geen bijbehorende betalingswijze is gevonden.
 • Bugfix: exactonline; Bij het importeren van betalingen werd de datum van laatste geimporteerde betaling niet bijgehouden.

Module Voorraadbeheer

 • Aangepast: Meldingen over voorraad en verzenden inkoop-order alleen tonen indien inkoop-order niet afgehandeld.

Module Werkorders

 • Bugfix: edit; te_doen; Verwijderen is weer mogelijk in chrome.

Module Order

 • Bugfix: Deelfactuur maken werkte niet bij nieuwe popup-vraag (verkleinde actiemenu @order; edit;).

Versie 1.10.8
 

Module ImportExport

 • Aangepast: exactonline; Bij het importeren van een betaling niet meer stoppen als er geen bijbehorende betalingswijze is gevonden.
 • Bugfix: exactonline; Bij het importeren van betalingen werd de datum van laatste geimporteerde betaling niet bijgehouden.

Module Voorraadbeheer

 • Aangepast: Meldingen over voorraad en verzenden inkoop-order alleen tonen indien inkoop-order niet afgehandeld.

Module Order

 • Aangepast: Datum-filter bugfix. Startdatum en einddatum werden los gefilterd waardoor er teveel resultaat was.

Module Statistieken

 • Aangepast: Validatieregels voor opslaan inkoopfacturen aangepast.
 • Aangepast: Marge en inkoop toegevoegd aan omzetoverzicht tabel. Grafieken (highcharts) toegevoegd om een mooie uit te kunnen kiezen welke het beste werkt.
 • Aangepast: ACL rechten toegevoegd aan de statistieken module

Versie 1.10.0 - 1.10.7
 

Algemeen

 • Verwijderd: Oude uiterlijk is niet meer beschikbaar.
 • Aangepast: Instellingen toegevoegd voor toekomstige fax en grekening opties.

Module Artikelbeheer

 • Aangepast: Edit; voorraadbeheer; reserveringen tabblad gesorteerd op regel-leverdatum, dan order-leverdatum en dan op ordernummer.
 • Toegevoegd: Resellerprijs bereken adhv kortingsveld.
 • Toegevoegd: Artikelbeheer; edit; extra omschrijving; nieuwe toolbar voor de ckeditor aangemaakt..

Module Gebruikers

 • Toegevoegd: Jezelf verwijderen is niet meer mogelijk.
 • Toegevoegd: Een active gebruikersgroep verwijderen is niet meer mogelijk, enkel een groep zonder gebruikers.

Module Relaties

 • Bugfix: relaties; edit; takenNotities; opslaan en sluiten en direct klikken op het tabblad opent weer enkel de gegevens voor deze huidige relatie (ipv allen).
 • Aangepast: edit; rekeningnummer (oud) verwijderd.
 • Aangepast: edit; IBAN naar tabblad bankgegevens.
 • Aangepast: edit; Taal-keuze verwijderd wanneer 0 of 1 ingestelde talen mogelijk zijn.

Module Factuur

 • Aangepast: factuur: creditfactuur kan niet meer teruggedraaid worden.
 • Toegevoegd: overzicht; Popup met keuzes, orderretourregels maken, crediteren & orderretourregels maken, crediteren & orderregels niet gefactureerd maken.
 • Toegevoegd: Mogelijk gemaakt om een factuur gedeeltelijk te crediteren.

Module Order

 • Aangepast: Ex-medewerker niet meer zichtbaar in order / offerte.
 • Toegevoegd: Edit; Verplichtevelden; Bij geen zichtbare bezorgvelden (via de gekozen leveringswijze), de verplichtvelden niet meer verplicht stellen.
 • Toegevoegd: Overzicht; Regels_tonen kan nu via een instelling alle onafgeleverde orderregels tonen 'regels_tonen_alleenongeleverd'.
 • Toegevoegd: Klaarzetten van order via het orderoverzicht mogelijk.
 • Toegevoegd: Bij de layout de mogelijkheid toegevoegd tot het invoeren van een postadres.
 • Toegevoegd: Meesturen van ubl gegevens mogelijk bij verzenden van een order.
 • Toegevoegd: Werkorders; Toevoegen bijlagen mogelijk gemaakt.
 • Toegevoegd: order: zoeken op vrije velden.
 • Toegevoegd: order: string_replace leveringsdata voor planningsmail.
 • Toegevoegd: Eindtijd wordt op de werkopdracht getoont (+string_replace).
 • Toegevoegd: Inlezen van XML orders mogelijk gemaakt via definities.

Module Offerte

 • Toegevoegd: Bijlagen toevoegen mogelijk gemaakt.
 • Toegevoegd: Gegevens van huidige gebruiker in layout beschikbaar.
 • Toegevoegd: Bijlagen worden meegenomen bij het goedkeuren van een offerte.

Module Voorraadbeheer

 • Toegevoegd: Totaalbedrag-weergave mogelijk bij facturen/pakbonnen.
 • Toegevoegd: Nieuwe instelling om leveringswijzes over te nemen bij het inschieten van een order.
 • Toegevoegd: Ontvangsten; Wijzigen; Ontvangstregels naar andere niet-definitieve ontvangst van relatie verplaatsen, verwijder ontvangst als leeg.

Module SAUS

 • Aangepast: Artikelen synchroniseren via optie.

Module Statistieken

 • Toegevoegd: statistieken; overig; overige overzichten; voorzien van de optie om een order / artikelen snel te kunnen zien en bewerken.

Module Instellingen

 • Toegevoegd: Geplande taken: planning mail.

Module Webshop

 • Toegevoegd: Offerte details kunnen opvragen
 • Toegevoegd: Vrijen velden van artikelen en hoofdartikelen kunnen opslaan.
 • Toegevoegd: Extra velden toegevoegd bij offerte / API order details call.

Versie 1.9.36
 

Algemeen

 • Toegevoegd: debiteuren365: facturen doorsturen naar debiteuren365.

Module Order

 • Aangepast: bij sturen werkbon-sms naar medewerker mogelijkheid tot gebruiken van ordernummer.
 • Toegevoegd: Bij batch-factureren standaard alleen facturen tonen welke nog leveringen hebben staan (ook creditleveringen), setting filterGedeeltelijkGefactureerd.
 • Toegevoegd: Indien een gebruiker(sgroep) geen rechten heeft tot de inkoopprijs op de order, wordt in de footer onder 'overig' geen inkoopprijs en winstmarge meer getoond.
 • Toegevoegd: Statusfilter 'in levering'
 • Toegevoegd: mogelijkheid tot vertalen van aanhef, afsluiting, werk/project en referentie
 • Bugfix order: enkele layouts waarop veld t.b.v. aflever-telefoonnummer niet op werkten.
 • Toegevoegd: voor layout nieuwe stringreplaces toegevoegd.

Module SAUS

 • Toegevoegd: synchronisatie van grootboekrekeningen artikelgroep (standaard uitgeschakeld, optie bij nieuwe of bestaande artikelen in synchronisatie).
 • Toegevoegd: mogelijkheid artikelen zonder fabrikant te synchroniseren (standaard uitgeschakeld, instelling in moederadministratie).

Module Offerte

 • Toegevoegd: Indien een gebruiker(sgroep) geen rechten heeft tot de inkoopprijs op de offerte, wordt in de footer onder 'overig' geen inkoopprijs en winstmarge meer getoond.

Module ImportExport

 • Toegevoegd: Twinfield: Mogelijkheid toegevoegd om bankrekeningen te synchroniseren met Twinfield.

Module Warehousing

 • Toegevoegd: Vanafdatum en laatste inslag- en uitslagdatum aan de samengevoegde voorraad toegevoegd.

Module Relatie

 • Aangepast: Veld contactpersoon-functie breder gemaakt (30 naar 50 karakters).
 • Toegevoegd: Prijsafspraken importeren bij relatiegroepen neemt prijsafspraken direct mee naar relatie.

Module Statistiek

 • Toegevoegd: ACL voor het verbergen van de inkoopprijs / marges op de overzichten.

Versie 1.9
 

Algemeen

 • Bugfix: Geen reload i.p.v. mogelijk login post voor switchen layout.
 • Bugfix: Bestanden mochten geen () in bestandsnaam, nu wel.
 • Bugfix: E-mail bijlages en innodb.
 • Bugfix: Oude layout relatie-gegevens worden weer correct weergeven in de snelzoeker.
 • Bugfix: Snelzoek: Openstaande facturen aantal was altijd 0. Dus klopte niet.
 • Bugfix: Uitlogprobleem opgelost
 • Bugfix: Telefoonnummer van relatie-snel-zoek werd niet meegenomen na contactpersoon-wissel indien de hoofdpersoon geen mobiel, werk of email adres had ingevuld.
 • Bugfix: Bellen weer mogelijk vanuit de relatie snel-zoek.
 • Aangepast: Kleinere vrije ruimtes, o.a. tabellen, etc. waardoor meer ruimte op het scherm overblijft voor betere leesbaarheid
 • Aangepast: Bestandsnaam bij mail in artikelbeheer, offerte, order, factuur en pakbon aangepast naar nieuwe conventie.
 • Aangepast: CSV export zonder quotes.
 • Aangepast: Relatie snelzoek: Heeft een relatie een prijsberekening excl. dan worden de totalen niet meer met incl. en excl. verrekend -> maar alle (krediet)bedragen staan vermeld als incl.
 • Toegevoegd: Cron voor het verwijder van gebruikeraccounts van inactieve tijdelijke medewerkers.
 • Toegevoegd: Methode om via gerbruikersrechten ( in @adressen) de quicksearch uit te schakelen.
 • Toegevoegd: Vanuit E-mail orders kunnen inschieten met bijlagen.
 • Toegevoegd: Snelmenu, Nieuwe relatie kunnen toevoegen (ikoontje).
 • Toegevoegd: Snelmenu, SMS knop @actiemenu / aside / QS / snelzoek.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid bijlage bij E-mail te stoppen.
 • Toegevoegd: Feestdagen uit stam_feestdagen welke niet bezorgen hebben, worden standaard geblokkeerd in de datepicker2.
 • Toegevoegd: Changelog wordt automatisch getoond na het upgraden van de company's versie (per gebruiker).
 • Toegevoegd: Betalingswijze voorkeur voor locatie / filiaal / vestiging ook beschikbaar in POS.
 • Toegevoegd: Timer voor de (rel/product)zoeker waardoor overmatig pagina-scrollen niet meer kan voorkomen.

Afdruksjablonen

 • Aangepast: Compactere opbouw waardoor minder vertikaal scrollen is vereist.
 • Toegevoegd: Ondersteuning voor velden die in de hoogte mogen oprekken en daarmee alle onderliggende velden omlaag duwen.
 • Toegevoegd: In de interface gemakkelijk de menu's kunnen verbergen om meer werkruimte te creëeren.
 • Toegevoegd: Tooltip-component toegevoegd.

Module Import/export

 • Toegevoegd: VAT bedrag toegevoegd aan factuur export.
 • Toegevoegd: King kruispostboekingen per pin betaling + referentienummer.

Module Artikelbeheer

 • Bugfix: Artikelen met de instelling verbergen in POS worden nu ook niet meer weergeven in POS.
 • Bugfix: Onderhoud; Actie uitvoeren (o.a. EOL, verberg in POS) weer mogelijk.
 • Bugfix: Snel bewerken groepen hersteld.
 • Aangepast: Totaaloverzicht; Zoekfilter 'artikelgroep' gesorteerd op naam, ipv ID.
 • Aangepast: Indien nog geen btw gekozen, dit beter zichtbaar gemaakt bij het artikel -> prijs.
 • Aangepast: Datumkiezer op vrij veld indien type date.
 • Aangepast: Hoofdgroepen beschikbaar gemaakt voor dynamische velden in overzicht.
 • Aangepast: Definitie voorzien van bestandsnaam + Enter in een definitie zorgt nu dat de definitie wordt opgeslagen.
 • Aangepast: Bol.com export internalreference filter en max 20 lang.
 • Aangepast: Artikelexport reset leverdatum in het verleden.
 • Aangepast: Artikelexport prijzen met 0 euro wel exporteren, maar deze wel als fout listen.
 • Aangepast: Artikelexport mogelijk via FTP.
 • Aangepast: Lege hoofdgroepnamen niet meer tonen in select.
 • Aangepast: Exportdefinitie beter hanteren.
 • Aangepast: Volgorde van artikelbeheer module ook aangepast <- = volgende -> = vorige.
 • Toegevoegd: Overzicht; Moderne iconen toegevoegd aan het artikeloverzicht, met juiste kleurstelling.
 • Toegevoegd: Overzicht; Visualisatie of een artikel een actieartikel is.
 • Toegevoegd: Edit; Visualisatie of een artikel een actieartikel is (footer + tabblad prijs).
 • Toegevoegd: Ondersteuning voor prijzen met meerdere decimalen.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om toeslagartikel niet toe te kennen indien minstens 1 pak.
 • Toegevoegd: Ex- en importeren van hoofdartikelen nu inclusief vrije velden.
 • Toegevoegd: Afbeelding url in artikelimport resulteert in gedownloade afbeeldingen.
 • Toegevoegd: Vrije velden keuzelijsten.
 • Toegevoegd: Import/export en artikelraster voorzien van magazijn_id_min, magazijn_id_max en magazijn_id_stock velden.
 • Toegevoegd: Optieartikelen toegevoegd.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid afbeelding 3 t/m 5 uploaden hoofdartikel.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om artikelgroepselect eerst te voorzien van hoofdgroepnaam i.p.v. erachter.
 • Toegevoegd: Percentage op bruto inkoopprijs invulbaar.
 • Toegevoegd: Vrijevelden kunnen d.m.v. de stam-bestanden module worden voorzien van een omschrijving.

Module Factuur

 • Bugfix: Zoeken naar factuur consistent laten werken.
 • Bugfix: Factuur outbox standaard layout.
 • Bugfix: Factuur herinnering hersteld.
 • Bugfix: Printen order datum in juiste datum formaat.
 • Bugfix: E-mail met bijlage via outbox mist extentie.
 • Bugfix: Batchfactureren van orders met aanbetalingen pakte maar 1 aanbetaling + terugdraaien factuur met betalingen die niet tot order te herleiden zijn voorkomen + terugdraaien factuur met betalingen de betalingen terugzetten naar juiste order (indien meerdere orders) + factuur betalingen bijhouden op welke orderid die betaling is gedaan.
 • Bugfix: Creditfacturen weer mogelijk in oude layout
 • Aangepast: Factuur opslaan: De bestandsnaam kwam niet altijd overeen met het factuurnummer.
 • Aangepast: Bestandsnaam volgens #owner_short#_Factuur_#nummer# conventie.
 • Aangepast: Eenheden meenemen naar factuurregels.
 • Aangepast: Facturen afdrukken van laag naar hoog.
 • Aangepast: Handmatige magazijnverplaatsingen als dusdanig aangeven.
 • Aangepast: E-mail vanuit outbox zelfde als mail van factuur zelf.
 • Aangepast: Factuur/ Order: Bij factureren een knop om alle bijbehorende orders te zoeken.
 • Toegevoegd: Zoeken op specifiek nummer geeft altijd resultaat ongeacht overige zoekinstellingen.
 • Toegevoegd: Bij factuurbetaling tonen welk bedrag aan betalingskorting verrekend mag worden.
 • Toegevoegd: Betalingsvoorwaarde wijzigen, ook voor bedrijven welke geen incasso-betalingswijze ingesteld hebben staan.
 • Toegevoegd: Factuur-export melding van niet te exporteren facturen + aantal te exporteren facturen.
 • Toegevoegd: Maandagenregister op losse pagina na factuurpagina.
 • Toegevoegd: Facturen aanklikbaar + preview waardes correct + volgende/vorige knoppen.
 • Toegevoegd: Factuur + Order: Alle facturen terugdraaien enkel via setting + acl + confirmation.
 • Toegevoegd: Functie om betrokken medewerker te vinden via order.
 • Toegevoegd: String replaces voor medewerker aan herinnering, 2de herinnering en incasso.

Module Relatie

 • Bugfix: aanvullen postcodehuisnummer werkt niet.
 • Aangepast: Snelzoek geen vervallen facturen tonen bij tegoed.
 • Aangepast: Snelheid openen relatie verbeterd.
 • Toegevoegd: voorkomen verwijderen machtiging voor openstaande factuur.

Module Order

 • Bugfix: Serienummers weer bruikbaar.
 • Bugfix: In gebruik melding.
 • Bugfix: Adres aanvullen via setting met land en naam + adres zoeken via stam leveringswijzes.
 • Bugfix: SMS direct naar meerdere ontvangers.
 • Bugfix: Werkbonstatus en order-voltooid-status tonen in orderoverzicht.
 • Bugfix: Order uit concept halen ging niet goed als er meer dan het order bedrag betaald was.
 • Bugfix: Artikel-popover niet meer zichtbaar in oude layout.
 • Bugfix: Rekenmachine hersteld met eenheden.
 • Bugfix: Afdrukken klaarzetbon update order status.
 • Bugfix: Orderregels responsiveness hersteld op de gehele tabel.
 • Bugfix: Oude interface vergat prijs bij levering.
 • Bugfix: informatie popup voor vergelijkbare regels zonder BTW.
 • Bugfix: Edit: Colspan correctie bij aantal p. verpakking / laag ingeschakeld hierdoor valt de omschrijving weer in juiste kolom.
 • Bugfix: Werk/Project menu hersteld.
 • Bugfix: Verwijderen pakbon beter verwerken.
 • Bugfix: Datumkiezer hersteld.
 • Bugfix: Magazijn-regelkleuren weer beschikbaar.
 • Bugfix: Planning enkel laten kijken naar planning bij orderregels met artikel uit arbeidsgroep.
 • Bugfix: Gebruiker wordt niet meer als meerdere keren ingepland gezien indien er meerdere gebruikeraccounts voor deze medewerker zijn.
 • Bugfix: Zoeken op leveringsdatum hersteld.
 • Bugfix: Bij factureren, enkel nog de te factureren regels controleren op geldige BTW.
 • Bugfix: Sortering op totaalprijs hersteld.
 • Bugfix: leverdatum niet overschrijven indien de order op afroep is.
 • Bugfix: Order/Offerte: afronding fouten hersteld, ook eenheid prijzen eiken op juiste waarde.
 • Bugfix: Planning verwerken op basis van arbeidsartikelen i.p.v. tekstuele eenheid.
 • Bugfix: Leverdatum overschrijving.
 • Bugfix: E-mail bij overslaan van print dialoog weer werkend.
 • Bugfix: Orderregels tabel(regel_kop) Responsive table-colspan hersteld:: verdichten en afdrukken zijn nu icons ipv tekst.
 • Aangepast: Offerte; Edit; Relatie en artikelen-snelzoek beter bruikbaar op mobiele apparaten.
 • Aangepast: Pakbon terugdraaien zet aantal gereserveerd terug.
 • Aangepast: Order/ Offerte: via setting mogelijkheid alle eenheden te tonen.
 • Aangepast: Ingeplande medewerkers weer op de regels.
 • Aangepast: Keuze van debiteur direct verwerken naar snelzoek.
 • Aangepast: Product-zoeker ook voorraad tonen bij zoeken op barcode.
 • Aangepast: GLS export aangepast.
 • Aangepast: Inkooporder vanuit verkooporder order id meenemen.
 • Aangepast: Bij plannen en mailen order worden alleen medewerkers met opdracht in toekomst gemaild.
 • Aangepast: Bij leveren en factureren inclusief verzenden wordt de factuur nu direct verzonden i.p.v. via de outbox.
 • Aangepast: Klaarzet knoppen hernoemd van; 'Handmatig klaarzetten' naar 'Order als klaargezet markeren' en 'Klaarzetten ongedaan maken' naar 'Order klaarzetten ongedaan maken'.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om automatisch magazijn te selecteren op basis van voorraad.
 • Toegevoegd: Bij gespecificeerde deelfacturen geen 0 euro-geen-grootboek-regels aanmaken.
 • Toegevoegd: Afdruklayouts hebben toegang tot de vertalingen van de artikelomschrijving.
 • Toegevoegd: Verwijderde machtiging verwijderen uit order.
 • Toegevoegd: Zoeken op artikelen met EOL optie vanuit algemene setting.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om werktarief te negeren via een vrij veld.
 • Toegevoegd: Medewerker inplannen melding indien niet beschikbaar.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om voor titels van agenda afspraken string replaces te kunnen gebruiken en per agenda op te geven.
 • Toegevoegd: Inplannen van gewerkte uren van de medewerkers mogelijk.
 • Toegevoegd: Vrijevelden mogelijkheid toegevoegd.
 • Toegevoegd: Uren ingepland zichtbaar + factuur uren limiet.
 • Toegevoegd: De eenheid dag + planning verwerken per dag.
 • Toegevoegd: Klaarzetstatus in regels + in kop.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om via setting meer te leveren dan gereserveerd is + melding dat er meer geleverd wordt dan gereserveerd is.
 • Toegevoegd: Arbeid snel voor meerdere dagen kunnen inplannen via setting.
 • Toegevoegd: Leverdatum: indien setting, leverdatum altijd overschrijven met pakbondatum.
 • Toegevoegd: Leverdatum: bij leveren van order zonder leveringsdatum pakbondatum invullen.
 • Toegevoegd: Planning: Automatisch voorstel + medewerkers zonder registraties tonen + uren wijzigingen gelijk opslaan + tijden afronden.
 • Toegevoegd: Artikelen op order kunnen sorteren op artikel(hoofd)groep.
 • Toegevoegd: Planning met freelancers mogelijk.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid tot koppelen van Google calendar bij inplannen van medewerkers/uren via orderregels.
 • Toegevoegd: Order/ Factuur: Mogelijkheid om order-bijlagen toe te voegen bij order of factuur-email.
 • Toegevoegd: Factuurdatumbereik toegevoegd aan batchfactureren.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid bijlage en tekst bij werkopdracht verzenden.
 • Toegevoegd: Order/ Offerte: Zoeken naar artikelen sorteert op relevantie, zo krijgt artikel_omschrijving voorrang op artikelgroep_omschrijving.
 • Toegevoegd: Betalingen aan de printlayout gelijk aan factuur.
 • Toegevoegd: Overzicht: Tonen of een order afspraken/ notities heeft via setting toon_opmerkingstatus_in_overzicht.
 • Toegevoegd: Relatie met standaard (afwijkende) betalingsopties, geven waarschuwingskleur op order aan.
 • Toegevoegd: Bepaalde werktijd-typen wel/niet meenemen in prijsberekening order.
 • Toegevoegd: Edit: Nieuwe instelling "autofocus_naar_omschrijving" bij openen van order.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid bijlage bij order te uploaden.
 • Toegevoegd: Bij zoeken van id, als order bestaat maar buiten filters valt melding geven.
 • Toegevoegd: D.m.v. settings kan regel aantal worden geblokkeerd indien geheel geleverd of gefactureerd.
 • Toegevoegd: Telefoonnummer en emailadres bij aflever gegevens.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid tot handmatig verwerken pakbon.

Module Offerte

 • Bugfix: Standaard prijsberekening in/excl. BTW weer werkzaam.
 • Bugfix: Offerte naar order: kop krijgt order vestiging van ingelogde gebruiker + regels krijgen magazijn van ingelogde gebruiker.
 • Bugfix: Order + Offerte: 1 resultaat wanneer gezocht op gedeeltelijke barcode, gezorgd dat wanneer niet exact hoeft te matchen.
 • Bugfix: Order + Offerte: Met de instelling eigenOmschrijvingen op false kan je zorgen dat originele artikelomschrijvingen gebruikt worden.
 • Bugfix: Order + Offerte: Prijsberekening in/excl BTW visueel zichtbaar, footer neemt bij (zonder instelling 'forceer_footer_xxx_prijsberekening') de standaard over van de orderregels.
 • Bugfix: Verwijderen van offertes hersteld.
 • Bugfix: Prijsafspraken korting op juiste moment toepassen.
 • Bugfix: E-mail sturen weer mogelijk.
 • Bugfix: Artikelzoek in bestaande regels relatie laten meenemen.
 • Bugfix: Prijzen in oude interface correct verwerken.
 • Aangepast: Deellevering a.d.h.v. artikel verpakking beter verwerken.
 • Aangepast: Offerte/ Order: bij stuks terugvallen op artikel eenheid aantal in het geval van aantallen.
 • Aangepast: Offerte/ Order: prijzen juist verwerken bij bizarre eenheden configuraties.
 • Toegevoegd: Offerte/ Order/ Factuur: Ondersteuning voor meerdere decimalen bij eenheidprijzen.
 • Toegevoegd: Vanuit offerte mogelijkheid om via artikelraster artikelen toe te voegen.
 • Toegevoegd: Layout voorzien van replaces t.b.v. hoofdgroep (naam, id) en artikelgroep id.
 • Toegevoegd: Offerte/ Order: Verwerkingsvoorschriften uit artikelgroep meeprinten of mailen (T20151219.0001) - (bugfix) troublefree: prijs afspraken geavanceerd selectie fout.
 • Toegevoegd: E-mail bijlage verwijderen mogelijk.
 • Toegevoegd: Order + Offerte: Omschrijving en referentie, ook in de regels, voorzien van spelling-controlle tijdens typen.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid tot afmaken van orderbedrag hoger dan oorspronkelijk bedrag.
 • Toegevoegd: Offerte met marge1 prijzen, instelling gemaakt om transportkosten wel tegen normale prijs te berekenen.
 • Toegevoegd: Via instelling mogelijk om fabrikantcode per offerteregel uit te lezen.

Module Voorraadbeheer

 • Bugfix: Inkooporder prijzen niet correct + aantal regels.
 • Bugfix: Magazijnverplaatsing reden en advies updaten zodat geen 0 advies, onbekende reden of voorraad minder dan 0 ontstaat.
 • Bugfix: magazijnverplaatsing, verplaats-knop was deffect.
 • Bugfix: besteladvies laten kijken naar juiste bestelstatussen.
 • Bugfix: Datumnotatie YYYY-mm-dd opslaan weer mogelijk ivm de nieuwe datumnotatie.
 • Bugfix: Rekenhulp weer beschikbaar.
 • Aangepast: Bij levering inkooporder is t.a.v. veld toegevoegd.
 • Aangepast: Geforceerde BTW op inkooporder.
 • Aangepast: Dimass http fallback.
 • Aangepast: Artikelen zoeken op inkooporder met voorraad bijhouden via setting.
 • Aangepast: Wanneer setting inkoopregel_orderrelatie aan staat, kan een order gekozen worden bij de inkoopregel.
 • Aangepast: Bestelling plakken indeling automatisch detecteren.
 • Aangepast: Laden van inkooporder versnelt.
 • Toegevoegd: Inkooporder plakken bestelling mogelijkheid tot maken nieuwe artikelen.
 • Toegevoegd: Artikelen zonder voorraad-bijhouden niet toevoegbaar op inkooporder + melding indien toch op inkooporder.
 • Toegevoegd: Print-dialoog bij acties toegevoegd.
 • Toegevoegd: Leveren inkooporder selecteert ingeboekte ontvangsten.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid tot aanmaken inkoopfactuur.
 • Toegevoegd: Toevoegen kostenregel op inkoopfactuur.
 • Toegevoegd: Inkooporder inkoopprijs toepassen via setting kan verkoopprijs standaard worden behouden.

Module Abonnementen

 • Aangepast: Een niet goedgekeurd abonnement is als 'inactief' in het overzicht te zien.
 • Toegevoegd: Abonnement kunnen instellen dat er een maand vooruit gefactureerd kan worden.
 • Toegevoegd: Instelling: Vertegenwoordiger. Dit zorgt er voor dat de bij een relatie ingestelde vertegenwoordiger automatisch als reseller gekozen wordt.
 • Toegevoegd: Kleurstellingen onder de abonnementen-overzichtstabel voor wel/niet opgezegde diensten.

Module Taken en Notities

 • Toegevoegd: Mogelijkheid alle relaties tonen d.m.v. knop 'toon alle relaties'.
 • Toegevoegd: Logboek bijhouden en kunnen bekijken vanuit abonnement.

Module Reparaties2

 • Toegevoegd: Afhaallocatie filter toegevoegd.

Module Point of sale

 • Bugfix: Dagtelling uitleining fout door verkeerd gebruik van spans/ divs.
 • Toegevoegd: Orders invoeren in artikelscan-veld als barcode mogelijk in Metronic om direct de order te openen.
 • Toegevoegd: Dagrapportage toegevoegd.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid betalingswijzen te koppelen aan vestiging.

Module Warehousing

 • Bugfix: Fout met oude regels zonder artikel, werden onnodig getoond bij samengevoegde voorraad.
 • Bugfix: Uitslag regel kan relateren aan meerdere inslagen met wel of geen artikel koppeling, het artikel slimmer bepalen.
 • Bugfix: Export excel bleef hangen met foutieve data.
 • Aangepast: Samengevoegde voorraad niet direct berekenen.
 • Aangepast: Uitslag bon afbeeldingen correct schalen.
 • Aangepast: Matchen op nieuw veld genaamd extern nummer + selectie pakt nu eerst de kleinste pallet, dit is tevens aangepast voor de webshop API.
 • Aangepast: Datumnatotaie veranderd naar universeel YYYY-mm-dd.
 • Toegevoegd: Cronjob om verlopen artikelen te melden.
 • Toegevoegd: Eigen artikelcode toegevoegd
 • Toegevoegd: Aantal colli toegevoegd aan mutatie overzicht.

Module Urenregistratie

 • Bugfix: Urenmarge ook in productoverzicht meenemen.
 • Bugfix: SQL fout met missende stam_uren_verloonstatussen.
 • Aangepast: Export naar excel veld hernoemt
 • Aangepast: Excel-export decimalen correct + Aantal tijdsregistraties per dag in kolom.
 • Aangepast: admin - urenregels nu direct onder de dag.
 • Aangepast: admin - Uren in excel-export niet samengevoegd i.v.m. andere categorieen.
 • Aangepast: Meer duidelijkheid over urenbesteding op admin-pagina.
 • Aangepast: Kolom in overzicht hersteld + excel export met categorie kolommen.
 • Aangepast: Standaard relatie invulbaar + indien maar 1 activiteit deze standaard kiezen.
 • Aangepast: Voorkomen dat projectmedewerkers datum kiezen.
 • Toegevoegd: Extra inzicht in declarabelheid bij het invoeren van de uren.
 • Toegevoegd: 0-uren-registraties kunnen overlappen middels instelling.
 • Toegevoegd: Statistieken kunnen exporteren en groeperen per dag.
 • Toegevoegd: Order + Urenregistratie: Mogelijkheid tot het opgeven van meerdere artikelgroepen als arbeid.

Module Webshop

 • Toegevoegd: Ondersteuning voor volgartikelen in de offerte push.
 • Toegevoegd: API: Mail bij nieuwe order/bestelling wordt ook in e-maillog weggeschreven.
 • Toegevoegd: Klant API: API calls voor voorraad en relatie.
 • Bugfix: Dubbele enters in webshop, artikelbeheer: enters/tabs vanzelf verwijderen bij opslaan.
 • Bugfix: Aanverwante artikelen in artikelbeheer en webshop API.

Module Instellingen

 • Toegevoegd: Met rode tekstkleur wordt aangegeven dat de waarde van de instelling anders is ten opzichte van de standaard waarde.

Module POS

 • Bugfix: Bij instelling uit 'menu_toon_*' extra informatie, ook daadwerkelijk geen informatie tonen.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid tot exporteren pos-dag-omzet naar factuur (T20151110.0023)
 • Toegevoegd: POS2/ Factuur/ Order/ Stam: bij betalingswijze kassalade meenemen en tonen.

Module Pakbon

 • Toegevoegd: String replaces vertegenwoordiger toegevoegd.
 • Toegevoegd: Printlayout kop en voet voor orderregels + data in orderregels.

Module Statistiek

 • Bugfix: Mutatieoverzicht zoekfilters blijven bewaard bij pagina-wissel.
 • Bugfix: Statistieken: Statistieken pagina's 'overige statistieken' weer correct af te drukken.
 • Toegevoegd: Overig; Vrije voorraad, Totale voorraad; Fabrikant zoekfilter toegevoegd.
 • Toegevoegd: Diverse overzichten; Totale voorraad; Kolom totale waarde beschikbaar (waarde vrije voorraad + gereserveerd bij elkaar).
 • Toegevoegd: Order statistieken nu ook selecteren op order type.

Module Orderpicker

 • Bugfix: Division by zero opgelost.
 • Bugfix: Only variables can be passed by reference error opgelost.
 • Aangepast: Optie tot sorteren op status.
 • Aangepast: orderpicker: filters aangepast en beschreven.
 • Toegevoegd: Klaarzetten automatisch op hoogste waarde.
 • Toegevoegd: orderpicker; Vertalingen in orderpicker mogelijkgemaakt.
 • Toegevoegd: Orderpicker; Orderreferentie toegevoegd aan orderpicker, onder de relatienaam.

Module SAUS

 • Bugfix: Indien fouten bij synchronisatie (bijv. quota bereikt) geen wit scherm maar melding.
 • Toegevoegd: Mogelijkheid om veld Artikel_ExtraOmschrijving wel/niet over te nemen vanuit moeder.

Module Werkorder

 • Bugfix: Medewerker blijft behouden bij invullen werkzaamheden.
 • Aangepast: Relatie verplicht ook bij statuswij