Troublefree

Release notes voor Smart Bulb

Met ingang van 13-05-2024 zijn de releasenotes van Smart Bulb te vinden op:

https://www.smartbulb.nl/release-notes

De release notes zijn bijgewerkt t/m 07-05-2024

Versie 24.10.0

 • Koopbrievenregels: Gemiddelde prijzen uit ander seizoen kunnen zien
 • Partijen: EDI-code mag niet meer aangepast worden wanneer partij een HPI-nummer heeft
 • Partijen: Overboeken van recepten inclusief ingrediënten en HPI-nummers
 • Planner: Filters zijn nu te verbergen en vast te pinnen

Versie 24.9.0

 • Levernota verzenden: Pagina nieuwe styling gegeven
 • Ontvangsten: Kweker in ontvangstregel kunnen instellen
 • Relaties: Bij gebruik van Kosten V3 onbeperkt kosten invoeren in relatie

Versie 24.8.0

 • Keuren V3: Mogelijkheid om filters te gebruiken
 • Keuren V3: Filter + kolom voor Eindinspectie
 • Koopbrieven: Filter voor prognose orders
 • Partijen: Overboek sectie toont meer gegevens
 • Rapportages: Mogelijkheid om rapportages automatisch te verversen

Versie 24.7.0

 • Cellen V3: Instellen welke partij informatie getoond wordt
 • Keuren V3: Tab in keurlijst met Ketenregister-communicatie van die keurlijst
 • Mutaties: Gewassen - Optie voor Collinummer per order
 • Mutaties: Gewassen - Optie voor Eindinspectie
 • Partijen: Uitvalpercentage tonen

Versie 24.6.0

 • Koopbrieven: Dynamische recepten eenvoudig wijzigen
 • Legger: Kleinverpakking gegevens zichtbaar bij hoveren
 • Mutaties: Melding als reeds verkocht recept bewerkt wordt
 • Relaties: API om relaties aan te maken

Versie 24.5.0

 • Koopbrieven: Orderregels verplaatsen: Dropdown met alle orders van koper
 • Ketenregister: Fyto's met IVI-nummers
 • Palletkaart: Relatiespecifieke layouts
 • Palletkaart: Printseries
 • Relaties: BTW-nummer controle

Versie 24.4.0

 • Algemeen: EDI wachtrijen versneld
 • Ketenregister: Plantuien/Sjalotten/Knoflook kunnen gebruiken
 • Keuring V3: Kolom met gebruikte EDI-code toegevoegd
 • Koopbrieven: Importeren orderregels: Inkoopprijs en fust id toegevoegd

Versie 24.3.0

 • Levernota V3: Aanmaken van levernota heeft nieuwe styling en vernieuwde filters
 • Levernota verzenden: Kolommen Verscheping en Land toegevoegd
 • Partijen: Verwijderen van HPI boekt voortaan KR voorraad af
 • Partijen: HPI-nummers van ingrediëntpartijen tonen in welk mengsel het HPI is gebruikt

Versie 24.2.0

 • Levernota V3: Excel rapportages in A4 formaat kunnen downloaden
 • Tablet - Colli Assemblage: Melding bij foutieve scan blokkeert moet voortaan eerst weggeklikt worden

Versie 24.1.0

 • Cellen V3: Locatienaam kunnen scannen
 • Tablet - Assemblage: Colli kunnen verplaatsen naar andere pallet
 • Tablet - Orderpicker: Verplichte velden in kunnen stellen
 • Tablet - Partij keuren: Mogelijkheid tot sorteren op locatie

Versie 1.23.25

 • Fust: Ketenregister omschrijving uitgebreid
 • Inkopen: Klasse in batch kunnen wijzigen
 • Koopbrieven V3: Preview (oogje) uitgebreid met subtotaal, kosten en totaal prijs
 • Keuren V3: Hover toegevoegd aan regels met verlopen geldigheid
 • Rapportages V3: Indelingen kunnen aanpassen en opslaan

Versie 1.23.24

 • EDI wachtrijen: Waarschuwing bij inlezen update als regels al handmatig aangepast zijn
 • Koopbrieven: Verplaatsen geeft een melding als niet alle regels verplaatst mogen worden
 • Planner V3 - Handmatige partij selectie: "Vrije voorraad" heet voortaan "Beschikbaar"
 • Planner V3 - Handmatige partij selectie: Kolom "Vrije voorraad" met vrije voorraad zonder partij locks
 • Planner V3 - Controle op aanwezigheid van HPI-nummer
 • Toewijzen V3 - Controle op aanwezigheid van HPI-nummer

Versie 1.23.23

 • Ketenregister: Gewijzigde HPI kenmerken opslaan
 • Koopbrieven: Importeren van regels V3: Lege regels kunnen negeren
 • Planner V3: Alle regels kunnen inklappen

Versie 1.23.22 (Stable)

 • Ketenregister: Mismatch bevestigen
 • Keuren V3: Fustdata op keurregel tonen en bewerken
 • Keuren V3: Velden voor fytocertificaat model 2
 • Keuren V3: KR full+ Inspectiemethode tonen
 • Keuren V3: Inspectietype "VK-Bezoek keurmeester"
 • Koopbrieven: Scherm om orderselecties te verbergen en bewerken
 • Mengen: Controle op aantallen HPI-nummers + splitsingen opslaan

Versie 1.23.21

 • Levernota V3: Keurlijst aanmaken verwijderd uit actiemenu regels
 • Partijen V3: Extra filters
 • Ontvangsten V3: Verplichte velden kunnen instellen
 • Partijen: Partijvoorraad per locatie aanpassen

Versie 1.23.20

 • Planner v3: Handmatig partijen toewijzen vanuit de kop
 • Planner v3: Meer informatie in handmatige partijselectie
 • Keuren v3: Melding bij verwijderen gesplitste regel
 • Legger: Extra remplace gegevens
 • Levernota verzenden: Mails bundelen per relatie

Versie 1.23.19

 • Planner v3: Problemen per product oplossen
 • Planner v3: maximaal één partij per colli
 • Ketenregister: Mengpartij a.d.h.v. ingrediënten aanmelden
 • Printen: Printserie met gelijke printers direct printen
 • Koopbrieven: Dynamisch recept na plannen inzichtelijk houden
 • Levernota: Aanmaken omzetten naar AG Grid
 • Kwekerij: Plant planning aanpassingen

Versie 1.23.18

 • Koopbrieven: Wijzigen dynamisch recepten in orderregel
 • Planners v3: Check op vrije voorraad bij handmatige keuze
 • Cellen: Kisten samenvoegen
 • Rapportages: Dropdown multiselect met dynamische queryinhoud
 • Versiebeheer: PDF opslaan voor Koopbrieven/Inkopen/Ontvangsten/Levernota/Facturen
 • Partijen: HPI samenvoegen
 • Koopbrieven: Batch orders kopiëren
 • Logs archiveren

Versie 1.23.17

 • Planner: Versnellen modal handmatige partijkeuze
 • Ontvangsten: Registreren importpartij gebruikt land uit ontvangstkop ipv land uit partij
 • Ontvangsten: Inlezen van excel
 • Partijen: HPI verwijderen
 • Partijen: KR vinkje in EDI zoeker bij zoeken op EDI code
 • Edi berichten met dezelfde referentie inlezen juist inlezen
 • Fust: Filters toevoegen op overzichtspagina

Versie 1.23.16

 • Koopbrieven: Melding bij dynamische mengels
 • Reclamenota v3: Kop per partij
 • Mengen: KR vinkje tonen bij pre-mengsel
 • Ketenregister: Partij declaraties uitbreiden

Versie 1.23.15

 • Recepten planner: Product en gewas filters
 • Recept planner: Alleen volledige producten
 • Pallet: Gewicht en type toevoegen
 • Orderbevestiging: CBS summary sectie toevoegen
 • Palletscan

Versie 1.23.14

 • Recept planner: Ingeklapt openen
 • Koopbrieven: Order afsplitsen d.m.v. Excel
 • Mutaties: Alternatieve producten aanpassingen

Versie 1.23.13

 • Factuur: Factuursummary op voorbeeld factuur
 • Recepten gereedmelden: Negatieve uitval (voorraad opboeken)
 • CRM: Lay-out uit relatie bij openen factuur
 • Koopbrieven: Regel opmerking in order
 • Afroepen v3: Mail bijlage
 • Inkoopregels v3
 • Orderpicker v3: Per order
 • Ontvangst: Reden classificering bij 'Eindgebruik Europa'
 • Keuren: Herkeuren vanuit keuren v3
 • Mutaties: ACL rechten op aanmaken cultivar / product

Versie 1.23.12

 • Voorraadkeuren recepten
 • Tablet v3: Tellers in tegels
 • Reclamenota: eigen layout

Versie 1.23.11

 • Productoverzicht v3: niet direct laden
 • Mutaties: Edi zoeker vult standaard edi code in ipv cultivarnaam
 • Relaties: Sortering relatiezoeker
 • Fust: Inkoopregels worden niet meer uitgesplitst op kwekersvereniging
 • Keuren v3: Rapportages toevoegen
 • Legger: Tonen gesplitste regel
 • Verplaatsen: Paklijsten verplaatsen
 • Inkopen: Inkoopgroepen toevoegen

Versie 1.23.10 (stable)

 • Levernota: Automatisch collinummers kunnen genereren
 • Ontvangsten: Ontvangstwachtrij gebruikt voortaan de standaard layouteditor
 • Tablet: Assemblage - Knoppen aanroepen door barcodes te scannen
 • Tablet: Nieuw tabletscherm gemaakt

Versie 1.23.9

 • Dashboard V3: Tegels bewerken
 • Koopbrieven: Rapportages openen in rapportagemodule
 • Mutaties: Zoeken op EDI-code in EDI-zoekers
 • Planner V3: Kolom "Extern regelnummer" toegevoegd
 • Planner V3: Plannen per product
 • Productoverzicht V3: Filter "Eigenschappen"
 • Toewijzen: Kolom "Extern regelnummer"

Versie 1.23.8

 • Levernota: Filter "Bemiddeling"
 • Muaties: Gewas negeren in summary wanneer het als ingrediënt is gebruikt
 • Ontvangsten: Filter op datum tot
 • Ontvangsten: Ketenregister - Importpartijen vaste planten aanmelden
 • Ontvangsten: Ketenregister - Variety Mismatch
 • Partijen: Ketenregister - Variety Mismatch

Versie 1.23.7

 • Fust: Overzicht - Nieuw fustoverzicht gemaakt
 • Levernota: Meerdere bijlages mailen
 • Planner V3: Verbeteringen m.b.t. remplaces

Versie 1.23.6

 • Koopbrieven: Regels importeren houdt rekening met "Afronden op volle bakken"
 • Mutaties: Klassen - Sorteerwaarde is niet langer verplicht
 • Ontvangsten: Veld "fust" kleurt rood wanneer leeg
 • Tablet: Verplaatsen - Default focus op barcodeveld

Versie 1.23.5

 • Koopbrieven: Actiemenu verbeterd
 • Mutaties: Als een gewas niet op "Negeer in summary" staat, moet een CBS code ingevuld zijn
 • Partijen V3: Kolom "fust"
 • Preparatiebibliotheek: Cultivargroep filter
 • Tablet: Partijen - Voorraad op locatie

Versie 1.23.4

 • Afroepen: Nieuw afroepscherm gemaakt
 • Kwekerij: Sorteren - Default focus op aantal
 • Kwekerij: Sorteren - Afwijkend aantal kratten kunnen invullen
 • Legger: Tabblad inkoop - Partij klasse toegevoegd

Versie 1.23.3

 • Berichten: Mailteksten uit settings verplaatst naar nieuwe berichtenmodule
 • Levernota: Prijs van orderregel
 • Levernota overzicht: Kolom "Opmerking"
 • Mutaties: EDI-zoekers tonen of productcode bruikbaar is in Ketenregister

Versie 1.23.2

 • Keuren: KR full+ ondersteuning
 • Keuren: Inspectie in Ketenregister terugdraaien
 • Kwekerij: BKD teeltgegevens inlezen in plantlijst
 • Ontvangsten: EDI-Wachtrij - Regels kleuren rood als bericht niet geopend kan worden
 • Tablet: Pallets - Locatienaam invullen
 • Tablet: Sorteren - Verbeteringen m.b.t. fust

Versie 1.23.1

 • Keuren: Replacement fytosanitair certificaat aanvragen bij Ketenregister
 • Rapportages: Nieuwe rapportagemodule
 • Reclamenota V3: Opmerkingen veld groter

Versie 1.22.25

 • Algemeen: Relatie zijbalk toont relatiespecifieke prijskolommen
 • Cellen V3: Pagina sneller gemaakt
 • Cellen V3: Zoekers verbeterd en sneller gemaakt
 • Fust: Overzicht - Kolommen "Totaal nog af te voeren" en "Nog af te voeren"
 • Mutaties: Velden in gewas en producten kunnen verplicht gemaakt worden

Versie 1.22.24

 • Keuren V3: Toevoegen van regels verbeterd
 • Kwekerij: Plantlijstpartijen overboeken naar nieuw seizoen
 • Kwekerij: Automatisch EDI-berichten versturen
 • Levernota: Hoverteksten toegevoegd aan summary knoppen
 • Partijen: Inrijdatum toegevoegd aan planning geschiedenis

Versie 1.22.23

 • Keuren: Verplaats dropdown vergroot
 • Keuren V3: Verbeteringen m.b.t. Ketenregister
 • Koopbrieven: Afleveradres gebruikt voortaan een zoeker i.p.v. dropdown
 • Legger: Nieuw productenoverzicht gemaakt

Versie 1.22.22

 • Keuren: Nieuwe keuringsmodule gemaakt
 • Kwekerij: Sorteren - Fust selecteren
 • Kwekerij: Sorteren - Meerdere certificaten selecteren
 • Legger: Tabblad partijen verduidelijkt
 • Mengen: Nieuwe productzoeker

Versie 1.22.21 (stable)

 • Cellen V3: Kunnen zoeken op perceelnaam en partijopmerking
 • Cellen V3: Snelheid verbeterd
 • Kwekerij: fusttype kunnen kiezen bij sorteren
 • Legger: Kolommen in het tabblad partijen verduidelijkt
 • Levernota V3: Filter voor creditnota's toegevoegd aan het overzicht
 • Partijen: Oorspronkelijke ontvangstdatum tonen bij gesplitste partijen

Versie 1.22.20

 • Kwekerij: Dashboard: Tegel plantlijsten uitgebreid met meer snelkoppelingen
 • Kwekerij: Proforma levernota's beschikbaar gemaakt
 • Levernota V3: Aanpassingen aan keurlijst aanmaken
 • Levernota V3: Levernotaregels halen voortaan het gewicht op uit de partij
 • Ontvangsten V3: Kolom opmerking toegevoegd aan het overzicht
 • Ontvangsten V3: Meerdere ontvangsten van proforma kunnen halen
 • Partijen: Oorspronkelijke ontvangstdatum tonen in overgeboekte partijen

Versie 1.22.19

 • Ontvangsten: Laad-indicator toegevoegd bij registreren import partij in KR
 • Planner V2: Toelichting bij letters toegevoegd
 • Relaties: Optie "Levernota verzendmethode" is nu ook beschikbaar voor Kwekerij
 • Tablet: Partij keuren - Gesplitste partijen kunnen nu ook gekeurd worden

Versie 1.22.18

 • Cellen V3: Partij is nu te openen door op het partijnummer te klikken
 • Levernota V3: Kolom Laadnummer toegevoegd aan het overzicht
 • Partijen V3: Er kan nu gezocht worden op een gedeelte van een certificaatnummer
 • Partijen: Meerdere kisten tegelijk uit de partij kunnen verwijderen

Versie 1.22.17

 • Levernota V3: Mogelijkheid toegevoegd om partij te verwijderen van de regel
 • Levernota V3: Bij het aanmaken van een creditnota kan nu gezocht worden op product
 • Ontvangsten: Zoeken op voorkeurskweker is nu mogelijk
 • Partijen: Kisten kunnen nu uit de partij verwijderd worden

Versie 1.22.16

 • Ontvangsten V3: Nieuwe actiemenu-optie om meerdere regels tegelijk aan te passen: "Waarden wijzigen"
 • Ontvangsten V3: Meerdere regels tegelijk op 0 kunnen zetten
 • Partijen V3: Cultivarzoeker aan filters toegevoegd
 • Partijen: Ketenregister: Als de voorraad van een HPI op 0 staat, wordt dit ook als 0 getoond
 • Transportlabels: Koppeling met Wesseling Transport en DHL gerealiseerd

Versie 1.22.15

 • Cellen V3: Verpakt per wordt voortaan bij de cel getoond
 • Ontvangsten: Keurrapport: Afbeeldingen uit de interne keuring zijn nu zichtbaar
 • Partijen: Ketenregister: Het is nu mogelijk om HPI-nummers samen te voegen
 • Tablet: Partij keuren: Bevindingen worden nu ook vastgelegd bij afkeuren
 • Toewijsscherm: Kolom "Klant ordernr." toegevoegd

Versie 1.22.14

 • Algemeen: Eigen vergrendelingen eenvoudig kunnen verwijderen
 • Cellen: Cellen visueel updaten bij wijzigingen
 • Cellen: Verplaatsen sneller gemaakt
 • Inkopen / Koopbrieven: Eigenschap en fusttype in batch kunnen wijzigen
 • Inkopen: Bij toewijzen een afzonderlijke opslaanknop toegevoegd
 • Paklijsten: Meerdere paklijsten in 1x kunnen printen
 • Partijen: Bij toewijzen de mogelijkheid om toewijzing te splitsen toegevoegd

Versie 1.22.13

 • Keuringen: Ketenregister - Status van inspectie toont nu het type inspectie
 • Koopbrieven V3: Filter voor Leverdatum van/tot toegevoegd
 • Kwekerij: Mogelijkheid om gehele inhoud van een locatie te verplaatsen
 • Kwekerij: Partijen aanmaken op basis van BKD teeltregistratie
 • Relaties V3: Alle relaties naar Excel kunnen exporteren
 • Tablet: Orderpicker - Printknop opent voortaan eerst de dropdown
 • Tablet: Sorteren - Regelopmerking van ontvangst toegevoegd
 • Toewijzen V3: Handmatig een inrijdatum kunnen invullen
 • Toewijzen: Filter voor gewas toegevoegd

Versie 1.22.12

 • Koopbrieven: Inrijdatum toegevoegd
 • Kwekerij: Inkoopoverzichten layout toegevoegd
 • Partijen V3: Alle partijen kunnen exporteren naar Excel
 • Partijen V3: Filteropties voor eigenschap en genus toegevoegd
 • Tablet: Partij keuren - Partijlocatie toegevoegd
 • Toewijzen: Inrijdatum toegevoegd

Versie 1.22.11

 • Levernota V3: Factuursummary per soort gemaakt
 • Partijen V3: Eigenschappen toegevoegd aan het grid
 • Partijen V3: Filteropties voor eigenschappen en genus toegevoegd
 • Toewijzen: Knop toegevoegd om direct de koopbriefregel te openen

Versie 1.22.10

 • Kwekerij: Percelen: Opslaan en sluiten knoppen toegevoegd
 • Levernota V3: Aan kunnen geven of een levernota een creditnota is
 • Levernota V3: Creditnota's een afwijkende kleur gegeven in het overzicht
 • Levernota V3: Handmatige factuursummary: aantal fust kunnen invullen
 • Levernota V3: Sorteeropties uitgebreid, sorteren op product toegevoegd
 • Productzoeker: Eigenschapsortering toegevoegd aan stambestand
 • Productzoeker: Productzoeker sorteert voortaan op eigenschappen

Versie 1.22.9

 • Dashboard: Widget toegevoegd voor de legger per gewas
 • Koopbrieven V3: Nieuwe kolom voor apart assembleren
 • Koopbrieven: Tabvolgorde van orderregels verbeterd
 • Kwekerij: Plant-planning - beschikbare oppervlakte tonen per prognose plantlijst

Versie 1.22.8

 • Koopbrieven V3: Kolom 'Proforma' toegevoegd aan overzicht
 • Koopbrieven V3: 'Leveren Op Afroep' in batch wijzigen
 • Kwekerij: Prognoses - Per partijregel een plantdikte in kunnen stellen
 • Tablet: Assemblage - Koopbrief opmerking toegevoegd
 • Tablet: Assemblage - 'Nog te scannen' toegevoegd
 • Tablet: Assemblage - Voortgangsteller toegevoegd

Versie 1.22.7

 • Koopbrieven V3: Opmerkingen in batch kunnen wijzigen
 • Koopbrieven V3: Regels verplaatsen is nu ook mogelijk bij status B
 • Koopbrieven V3: Regels verplaatsen V3 houdt rekening met proforma orders
 • Overzichten V3: Proforma teller in submenus toegevoegd
 • Partijen: Meerdere velden kunnen nu verborgen worden

Versie 1.22.6

 • Keuren: Verduidelijkt welke velden in het menu "certificaataanvraag" verplicht zijn
 • Ontvangsten V3: Filter voor orderreferentie toegevoegd
 • Partijen: Partijvoorraad wordt direct herberekend na het inlezen van een correctie bestand
 • Planner: Plannen van orderregels uit een reservering verifieert automatisch de regels
 • Recepten: Setting voor default herkomstland toegevoegd

Versie 1.22.5

 • Kwekerij: Ompak module maakt nu kisten aan en print labels
 • Partijen V3: Fysieke voorraad toegevoegd aan het overzicht
 • Recepten: Locatie toegevoegd aan het overzicht
 • Tablet: Orderpicker - Scherm doet een suggestie voor te gebruiken partijen

Versie 1.22.4

 • CRM: Inkoopfacturen worden nu ook getoond
 • Koopbrieven: Weekschema - Startweek kunnen kiezen
 • Kwekerij: Prognose plantlijsten zijn nu beschikbaar
 • Tablet: Orderpicker - Pull to refresh uitgeschakeld
 • Toewijsscherm - Volledig geleverde regels inklappen

Versie 1.22.3

 • Ketenregister: Aanvullende bijschrijvingen - Verwijderoptie toegevoegd
 • Ketenregister: Keuringen - Nieuwe tijdvakken bij keuringen
 • Kwekerij: Kistinhoud aanpassen tijdens scannen
 • Kwekerij: Standaard kistlayout per module instellen
 • Levernota V3: Kolom 'Afleverdatum' toegevoegd aan Levernota Verzenden
 • Relatie zijbalk V3: Relatienotities toegevoegd
 • Seizoenen V3: Let op: Het aanmaken van seizoenen is veranderd!

Versie 1.22.2

 • CRM: Inkooporders worden nu ook getoond
 • Koopbrieven V3: Filters zijn nu vast te pinnen
 • Kwekerij: Locatiezoeker verbeterd
 • Levernota V3: Filters zijn nu vast te pinnen
 • Levernota: Factuur summary automatisch genereren
 • Ontvangsten V3: Filters zijn nu vast te pinnen
 • Planner V3: partij voorraad zichtbaar gemaakt

Versie 1.22.1

 • Koopbrieven: Weekschema - Mogelijkheid om kolommen te verbergen
 • Ontvangsten: Aanpassen regio/klasse werkt nu door naar de inkoop
 • Over/Tekort: Filteroptie voor kleuren
 • SQL V3: Default layout per SQL instellen
 • SQL V3: Meerdere regels kunnen selecteren en afdrukken
 • SQL V3: Printdialoog toegevoegd
 • Tablet: Verplaatsen - Mogelijkheid om alleen te verplaatsen als de locatie in Smart Bulb bestaat
 • Toewijzen: Inhaaldatum tonen

Versie 1.22.0

 • Kwekerij: Gestart met ontwikkelen van mogelijkheid tot opstellen van creditnota's
 • Orderpicker: Colliteller toont het reeds gescande aantal
 • Orderpicker: Invoeren pallet optioneel gemaakt
 • Overzichten V3: Filtervelden vast kunnen zetten in de kop van de pagina

Versie 1.21.26

 • Fust: Koelkosten op fust-niveau kunnen instellen
 • Koopbrieven: Koelkosten op dag+maand kunnen invoeren
 • Partijen: Genus + eigenschap ook tonen in Toewijzen tabblad
 • Tablet: Partijen - reserveringen niet meer tonen

Versie 1.21.25

 • Algemeen: Routeplanner knop naar relatie-adres in relatie zijbalk
 • Ketenregister: Datum van bewerking kunnen insturen
 • Koopbrieven: Prognose knop alleen bruikbaar bij geen regels
 • Kwekerij: Toevoegen van een plantlijstregel update de legger
 • Partijplanner: Inkooptoewijzingen ook zichtbaar
 • Planner V3: Kiezen welke kolommen zichtbaar zijn in de Excel output

Versie 1.21.24

 • Planner V3: FIFO structuur kunnen gebruiken
 • Tablet - Pallets: Locatie van pallets inzien en aanpassen
 • Tablet - Partij keuren: Inkoopcondities bekijken
 • Toewijzen: Instellen welke Ketenregister kenmerken daar zichtbaar zijn

Versie 1.21.23

 • Algemeen - V3 overzichten in een nieuw tabblad openen
 • Ketenregister: Bij certificaataanvragen aanvullende bijschrijvingen toevoegen
 • Koopbrieven: Overzicht kunnen filteren op "geen eigenschap"
 • Ontvangsten: Na inlezen direct doorklikken naar aangemaakte ontvangst
 • Planning: Locatie tonen bij receptproductie scannen

Versie 1.21.22

 • Dashboard: Zelf dashboardtegels inrichten
 • Koopbrieven: Koelkosten in de order invoeren
 • Kwekerij: Plantlijst zonder prognose maken
 • Ontvangsten V3: Regels naar een ontvangst verplaatsen
 • Relaties: Fustkosten voor onderzetters instellen

Versie 1.21.21

 • Kwekerij: Certificaatregel van de plantlijstregel blokkeren na rooien
 • Levernota: Leverdatum is alleen nog via de datumkiezer aan te passen
 • Opnamelijst: Kolommen aanpasbaar
 • Relaties: Relatie-specifieke koelkosten
 • Remplaceren: Bij batch remplaceren een opmerking per orderregel invullen
 • Toewijzen: Productzoeker V3 filter ook op producten zonder eigenschap

Versie 1.21.20

 • CRM: Transportweek tonen
 • Ontvangsten: EDI probleem berichten zichtbaar in Te verwerken documenten
 • Partijzoeker V3: Remplacezoeker zoekt ook op product
 • Planner V3: Filter voor toewijzingen
 • Toewijzen: Productzoeker V3 filtert op eigenschappen

Versie 1.21.19

 • Certificaten: Overzicht kunnen downloaden
 • EDI-Connect: Verzenden EDI Levernota via de knop "Opslaan + mailen + sluiten"
 • Legger: Mogelijkheid om premengsels niet mee te nemen in de legger
 • Mengen: Partij eigenschap tonen bij partijen
 • Mutaties: Standaard aantallen per fust via de import/export functie inlezen
 • Ontvangsten: EDI ontvangst bericht kunnen verwijderen
 • Receptproductielijst: Onderscheid tussen verpakt en onverpakt

Versie 1.21.18

 • Levernota V3: Velden automatisch kleuren
 • Levernota V3: Standaard sorteeroptie instellen
 • Ontvangsten - EDI: PDF opslaan in het tabblad Documenten
 • Planner V3: Productieweek en leverweek tonen
 • Tablet: Orders met verschillende betaalcondities gezamenlijk versturen

Versie 1.21.17

 • Ketenregister: Fyto's extra gegevens invullen
 • Legger: Bij recepten de prognose tonen
 • Paklijst: Per regel het over-tekort tonen
 • Partijplanner: Keurgegevens partij inzien

Versie 1.21.16

 • Cellen: Cel openen vanuit gepinde locatie
 • Dashboard: Meerdere dashboards per gebruiker
 • Ontvangsten: Regels doorzetten naar planning
 • Planning v3: Selecties automatisch in selectie-wachtrij
 • Tablet: Meldingen bij intern keuren verbeterd

Versie 1.21.15

 • Cellen: Voorkeurslocaties vastzetten
 • EDI: Bij koopbrieven de meegestuurde PDF koppelen aan de nieuwe order
 • Koopbrieven: EDI-berichten automatisch versturen bij bevestigen
 • Ontvangsten: Order aan te maken vanuit ontvangst

Versie 1.21.14

 • V3 Partijen scherm
 • Layout editor kunnen gebruiken voor EDI levernotas
 • Scan en herken: Ontvangst splitsen per inkoop
 • Tablet module: Bijhaallijsten
 • Kwekerij: Plantlijst kolommen verbergen
 • V3 Dashboard: Ontvangsten widget
 • Kwekerij: prognose aanmaken maakt ook missende producten aan

Versie 1.21.13

 • Kwekerij: Kisten historiescherm
 • Kwekerij: meerdere kisten toevoegen in winkelwagen vanuit verplaatsdialoog
 • Links nieuwe levernota v3 scherm
 • Orderlines v3: Recept in recept toevoegen
 • Mutaties: Genus filter vasthouden
 • Partijen: HPI meenemen naar nieuw seizoen
 • IMPORT mengen -> phyto nummers overnemen en vullen

Versie 1.21.12

 • Partij keuren: Afgekeurd routine
 • Partij keuren: Alle partijen kunnen keuren
 • Toewijsscherm: Filter op producteigenschappen
 • Kwekerij: negatieve partijen toestaan bij toewijzen
 • Tablet keuren: Printseries mogelijk maken

Versie 1.21.11

 • Ketenregister: Sector code meesturen met 0 bericht
 • EDI inlezen: bij problemen regelnummer weergeven waar het probleem is
 • Ontvangst v3: Tabvolgorde in te stellen via setting
 • Chinese tekens in layout editor
 • Facturen: Relatie specifieke layouts bij batch afdrukken
 • Waarschuwingskleuren aan kunnen passen

Versie 1.21.10

 • EDI inlezen: Inlezen in seizoen gebaseerd op oogstjaar
 • EDI inlezen: met meerdere EDI bedrijven kunnen werken
 • Ontvangsten v3: EDI code aanpassen in partij
 • Partijen - standaard correctie tbv marge
 • V3 Inkopen overzicht gebruiksklaar
 • Kwekerij: Productzoeker filter, producten verbergen in verkoop
 • Kwekerij: Product prognose chekcen als je product kiest in de plantlijstregel
 

Versie 1.21.9

 • Relaties: Standaard fust van tegenpartij aanzetten                 
 • Mutaties: EAN barcode genereren voor product 
 • Autoplanner v2: Partij voor het oog houdt rekening met producteigenschappen
 • Ketenregister: bulk partijen wijzigen
 • Kwekerij: Kratten verplaatsen in bulk               
 • Kwekerij: maten toevoegen in sorteren

Versie 1.21.8

 • Tablet: Keuren per partij (nieuw scherm)
 • V3 verkoop/inkoop: Logboek functie
 • EDI verbeteringen: code 99999 of leeg: geen match
 • Koopbrieven V3 - Laatste 5 transacties direct tonen
 • Partijzoeker V3: extra panel met meer informatie rondom de partij (ketenregister/moederpartij/locatievoorraad)
 • Orderregels v3: inkoopprijs kunnen registreren
 • Kwekerij: Sorteren
 • Kwekerij: Kratlabels

Versie 1.21.7

 • Recepten planner v3: Recepten in recepten plannen
 • Recepten planner v3: automatisch gereed melden
 • Orderpicker: hogere restbak op levernota regel dan verpakt per
 • Partijen: Direct toegewezen regels tonen
 • Partijen: gewicht per 1000 kunnen registereren

Versie 1.21.6

 • Orderoverzicht v3: Contactpersoon kolom toegevoegd
 • Facturen comprimeren automatiseren vanuit de relatie
 • Scan en herken: Edi code wegschrijven in aangemaakte partij en meerdere aanpassingen
 • Koopbrieven: Omverpakt per in bulk wijzigen
 • Tablet uitval scannen: Ook negatief mogen scannen
 • Kwekerij: Gegroepeerde layout voor Koopbrief

Versie 1.21.5

 • Inkopen: Ontvangen inkoopregels kunnen niet meer verwijderd worden
 • Ontvansten v3: Gecontroleerd status toegevoegd
 • Ontvangsten: Klasse markeren als deze afwijkt van gekochte klasse volgens condities
 • Ontvangsten: Dubbele certificaten voorkomen
 • Kwekerij: Prognose inkoop maken uit plantlijst
 • Vrije velden in levernota v3

Versie 1.21.4

 • Autoplanner v3: afronden volle bakken houdt rekening met over/tekort
 • Dashboard v3 gebruiksklaar
 • Ketenregister: Permit veld toevoegen
 • Levernota v3: Handmatige factuur summary uitbreiden met origin (tbv Brexit)
 • Autoplanner v3 - Problemenscherm laden vanuit order
 • Voorraadopname moet rekening houden met reserveringen

Versie 1.21.3

 • PDA frontend Keuren module
 • Kwekerij: Module en percelen beheren
 • Kwekerij: Plantlijsten - Plantinformatie verwerken in de producten
 • Scan en herken: verpakt per toevoegen

Versie 1.21.2:

 • Dashboard v3: Meer tiles, opslaan gebruikersweergave
 • Dashboard v3: Widgets uit SQL rapportage
 • Mutaties - op genus kunnen filteren
 • EDI-Connect - ondersteuning voor plantcodes
 • Tablet - verplaatsen - externe partijen verplaatsen zonder nogmaals ontvangstnummer te scannen

 

Versie 1.21.1:

 • Kwekerij: Product-import
 • EDI connect support voor GLN
 • Koopbrieven - relatie wijzigen - wijzigen meerdere velden
 • Tablet verplaatsen - Locatie toevoegen voor ongeregistreerde locaties
 • Sorteer optie voor klasses

Versie 1.21.0:

 • Kwekerij: maten per gewas/soort in kunnen voeren
 • Koopbrieven: regels kopieren naar inkooporder
 • Gewas van dropdown bij documenten gefilterd op inkoop+verkoop
 • Legger: opmerking inkoop in inkoop tab
 • Koopbriefregels v3 - eigenschappen doorwerken in omboekregels
 • Tablet Keuren: Reden van partij blokkade ingeven

Versie 1.20.27:

 • Scan en herken: Productzoeker uitbreiden met zoeken binnen inkoopregels
 • Ontvangsten: partijvoorraad direct updaten
 • Scan en herken: Fust en regio meenemen vnauit inkoopregel
 • Orderpicker: Dubbeldoop kunnen tonen
 • Partijen: Type fust bij toewijzingen tonen

Versie 1.20.26:

 • Min max orderregelstatus berekening gaat niet altijd goed
 • Layout secties zonder sortering, sortering overslaan (fix voor nieuwe layout secties)
 • Orderregel status berekenen voor negatieve regels
 • Printseries met verschillende documenttypes (BVO en Inkooporder)
 • Mengen - Premengsels meenemen in voorraad
 • Order berekening min-max status fixes

Versie 1.20.25:

 • Orderpicker: uitfilteren volledig geleverde orderregels
 • Scan en herken: connectie maken via Order ID
 • Ontvangsten v3 - printseries
 • Herbereken voorraad huidig seizoen na overboeken ander seizoen
 • Tablet Keuren: tabbladen kunnen verbergen

Versie 1.20.24:

 • Partijen: opmerking uit inkoopregel in toewijsscherm
 • Relaties: EORI nummer, deferment account toegevoegd ivm Brexit
 • Orderpicker: tonen remplaces uit planning
 • Levernota: ALT+F sneltoets om snel te zoeken naar producten
 • Facturen: Gewicht voor hele factuur kunnen overschrijven

Versie 1.20.23:

 • Autoplanner/Receptenplanner v3: Kolommen kiezen en opslaan voor verschillende gebruikers
 • Producteigenschappen op receptregels
 • Nieuwe functionaliteit: Voorraadopname per product
 • Autoplanner v3 - Veel regels planner is snel
 • Autoplanner v3 - Logging voor geplande regels

Versie 1.20.22:

 • Autoplanner v3: Locks op orderregels en partijen weergeven, om met meerdere gebruikers tegelijk te kunnen plannen
 • Voorraadopname: Scherm aanpassen voor tablet gebruik
 • Inkoop niet kunnen verwijderen als deze toegewezen regels heeft
 • Producteigenschap koppelen aan standaard remplace
 • Order line v3 - recepten remplaceren

Versie 1.20.21:

 • Nieuwe V3 overzichten: Levernota, Ontvangst, Inkopen
 • Ontvangsten v3 - verhogen ontvangst na uitwisseling ketenregister
 • Fust filteren op verkoop of inkoop
 • Levernota v3: snelheidsverbetering
 • Ontvangsten v3: problemen tabblad

 

Versie 1.20.20:

 • Levernota: laden regels versnellen
 • Scan en herken: Levernota en ontvangst
 • Autoplanner v2: Wegschrijven regels versnellen
 • Ontvangst: toon inkooporder opmerkingen
 • Standaard locatie bij gebruiker kunnen aangeven

Versie 1.20.19:

 • Levernota: Verplaatsen van levernota regels naar gefactureerde levernotas was mogelijk
 • Regelgroepen meekopieren bij orderregels verplaatsen
 • Orders: Partij van orderregel halen bij verwijderen toewijzing
 • Factureren - handmatige valutadatum via batch facturatie werkt niet
 • Legger: Zoekscherm -> Partij beschikbaar bij elkaar optellen

Versie 1.20.18:

 • Facturen - meerdere btwregel op één factuur
 • Levernota: Fust samenvoegen vanuit overzicht
 • Tablet verplaatsen: Locatie toegevoegd
 • Factuur lay-out - regels gegroepeerd per product, groepland, groep leverweek en artikelprijs
 • Uitval scannen moet reden tonen in partijen scherm
 •  

Versie 1.20.17:

 • Container scannen: Verbeterde layout tablet
 • Levernota: Tonen dat koper aangesloten is bij ketenregister
 • Voorraadopname layout verbeteringen
 • Autoplanner: Paklijsten afdrukken versneld
 • Tablet: Keuren: Partij cijfer geven
 • Partijen: Geblokkeerd reden tonen
 • Partijen: Omrekenmodule tabblad

Versie 1.20.16:

 • Levernota aanmaken: Maken met orderdatums
 • Recepten: Error wanneer niet geslaagd specificeren
 • Algemeen: Nieuw orderregels overzicht
 • Tablet Verplaatsen: Notificaties verplaatsen na scannen
 • Orderpicker: Gewicht kunnen invullen
 • Ziektes per gewas in kunnen stellen via stamtabel

Versie 1.20.15:

 • Levernota: Laadindicatie bij verzenden 0 en 1A bericht
 • Keuren: Gehele ontvangst keuren
 • Opnamecorrectie: Open planningen en toewijzingen tonenOntvangsten: Locatie kiezen voor partij
 • Scan en herken - Automatisch inlezen van gescande documenten (bijvoorbeeld ontvangsten) in SmartBulb
 • Orderpicker: Mail sturen als technische voorraad onder 0 komt
 • Orderlines: Restbak hoeveelheid niet meer aan te passen
 • Koopbrieven: laadnummer op orderoverzicht

Versie 1.20.14:

 • Levernota - kantooropmerking toegevoegd
 • Layouts - layout voor containerscans toegevoegd
 • Algemeen - verschepingen heeft nu een eigen modulenaam
 • Levernota - bij het kiezen van een partij kijgt de gebruiker nu de keuze om verpakt per toe te passen
 • Recepten - bij het gereedmelen van een deelproductie wordt nu altijd de orderregel gesplitst

Versie 1.20.13:

 • Levernota - het is nu mogelijk om bij levernotaregels een hpinummer te ontkoppelen
 • Layouts - palletkaart - velden kleinverpakkingnaam, kleinverpakking itemnummer en kleinverpakking verpakt per
 • Nieuwe module - verschepingen - vervangt de oude verschepingenmodule: Veel snelheidswinst
 • Koopbrieven - het mailadres van de contactpersoon gekoppeld aan de order ontvangst nu de mails verstuurd vanuit de ordermodule
 • Nieuwe module - voorraadcorrecties - mogelijkheid om voorraadcorrecties te verwerken

Versie 1.20.12:

 • Partijen - fysieke voorraad wordt nu bijgehouden in de partij
 • Algemeen - productzoeker - optioneel gerelateerde producten paneel toegevoegd
 • Partijen - receptpartijen slaan nu de ingredientsoorten op (plantenpaspoort)
 • Vrachtstatus - mogelijkheid toegevoegd om vrachtbrieven te mailen
 • Tablet - Ccontainerscan-module

Versie 1.20.11:

 • Algemeen - Tabelconfiguraties van nieuwe overzichten kunnen nu per gebruiker en administratie worden aangepast en opgeslagen
 • Legger - Regels die uit de prognose komen worden nu aangegeven met een 'P'
 • Koopbrieven - prijs 0 in een prijskolom gekoppeld aan de relatie geeft nu prijs 0.00 op de regel
 • Koopbrieven - nieuwe regelinvoer - remplace maken houdt nu rekening met eigenschappen
 • Koopbrieven - statusberichten kunnen nu handmatig worden verstuurd met behulp van een actie

Versie 1.20.10:

 • Inkoopfacturen - edi pagina vernieuwd
 • Algemeen - printmelding wordt korter getoond
 • Algemeen - voorraadcache berekening versneld
 • EDI - ondersteuning voor E16 en E17 toegevoegd bij levernota's en ontvangsten
 • Tablet - voorraadtelling submodule toegevoegd
 • Legger - negatieve verkopen werden getoond als 0

Versie 1.20.9:

 • Tablet - orderpicker - verbeteren van pallet verzenden
 • Levernota v3 - verborgen fust niet meer tonen
 • Tablet - submodule interne keuring toegevoegd
 • Partijen - versnellen van toewijzen
 • Koopbrieven - batch remplace - optie toegevoegd om prijzen opnieuw te laten bepalen
 • Tablet - orderpicker - reserveringen kunnen nu worden verwerkt

Versie 1.20.8:

 • Verkooporders - bij het kopieren van een order naar een ander seizoen wordt de toegewezen partij nu leeggemaakt
 • Ontvangsten - batch actie toegevoegd om het certificaatnummer van meerdere regels tegelijkertijd te wijzigen
 • Ketenregister - indien er meerdere documenten aan een aanvraag gekoppeld zijn kunnen deze nu ook gedownload worden (form III)
 • Ketenregister - importpartijen kunnen nu aangemeld worden
 • Verkooporders - bij gebruik van de nieuwe regelinvoer krijgt men nu de mogelijkheid om de prijs te wijzigen bij het wijzigen van het verkochte product
 • Ketenregister - reexport certificaat kan nu worden aangevraagd

 

Versie 1.20.7:

 • Verkooporders - verborgen fusttypen worden niet meer getoond bij gebruik van de nieuwe orderinvoer
 • Verkooporders - de optie 'afronden' voor teltoeslag uitgefaseerd (is vervangen door de afrondoptie)
 • Tablet - interne keuring - optioneel alleen bijgehaalde regels kunnen keuren
 • Legger - aantal bij gehouden tonen bij toewijzingen
 • Verkooporders - input-templates kunnen gebruiken om snel orders aan te maken
 • Verkooporders - knop toegevoegd om alle regels te selecteren bij het verplaatsen van regels

Versie 1.20.6:


Versie 1.20.5:

 • Planning - Losse bollen inpakken rekening laten houden met rest
 • Ontvangsten - Prijs per 1000 toevoegen in V3
 • Orderpicker - Palletbrief - Layout en printer kiezen
 • Levernota's - Gefactureerde levernota's niet kunnen verwijderen
 • Koopbrieven - Batch wijzigen - Product kunnen wijzigen voor een of meerdere order(regels)
 • Tablet > Partijen - Partijlabels afdrukken op tablet

Versie 1.20.4:

 • Orderpicker - Reden uitval moet verplicht zijn
 • Partijen - Bij splitsen nieuwe partijgegevens invoeren
 • Relaties - 'Verpakt per uit inkoop' per relatie beschikbaar

Versie 1.20.3:

 • Ontvangsten - Code C op layout beschikbaar
 • Inkopen - Meerdere inkoopregels tegelijk kunnen toewijzen
 • Koopbrieven - Data regels wijzigt niet meer bij remplace

Versie 1.20.2:

 • Partijen - Mengen - Automatisch kiezen van eigenschap
 • Tablet - Keuren - Bij ontvangstkeuring direct partijkwaliteit kunnen aangeven
 • Ontvangsten V3 - Read only velden niet tabbaar
 • Tablet - Afbeelding op kunnen slaan bij ontvangsten en partijen
 • Documenten - Legger per gewas rekening laten houden met filters
 • Koopbrieven - Relatiezoeker moet alleen relaties met vinkje "koper bloembollen" tonen
 • Levernota's - Keuring aan kunnen vragen voor meerdere levernota's
 • Orderlines v3 - Ondersteuning voor kleinverpakking

Versie 1.20.1:

 • Tablet - Pallet verzenden - Meerdere nota's aanmaken bij verschillende condities
 • Orderpicker - Standaard mode in kunnen stellen
 • Legger - Uitgebreide productzoeker
 • Tablet - Meerdere uitvaltypen tegelijkertijd invoeren
 • Inkopen - Toewijzing blokkeren wanneer volledige ontvangst heeft plaats gevonden
 • Mutaties - Inlezen opnamecorrectie

Versie 1.20.0:

 • Tablet - Orderpicker - Standaard openen in juiste modus
 • V3 ontvangsten - Toewijs rekenmachine in ontvangst
 • Koopbrieven - Regelkorting overschrijven voor geselecteerde regels
 • Levernota - Remplaceregels aanmaken wanneer regels worden toegevoegd uit de order
 • EDI - Voorkeurskweker inkoop inlezen
 • Mengen - eigenschap kunnen kiezen voor aan te maken partij
 • Tablet - Print pop up bij printen palletbrieven

Versie 1.11.45/1.11.46:

 • Orderpicker - Palletnummers vullen op basis van collonummers
 • PLANTENPASPOORT - Relaties - toevoegen fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Ontvangsten - check fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Code C kunnen vastleggen
 • Levernota V3 - meelopend menu
 • Levernota V3 - Collo tot automatisch berekenen
 • Levernota V3 - Extra check op verwijderen regels
 • Partijen - Geblokkeerde partij niet toewijzen
 • Recepten - Geplande regels niet terug draaien

Versie 1.11.44:

 • Tablet - Orderpicker (PDA mode)
 • Mutaties - Openen van gewas versnellen
 • Koopbrieven - Importdefinitie klantspecifiek toevoegen
 • Keuring - Keurlijst regels verplaatsen naar nieuw/bestaande keurlijst

Versie 1.11.43:

 • Log - Acties loggen in nieuwe levernota en ontvangst
 • Partijen - Reden van blokkade opgeven
 • Levernota - Koopbrieven labels afdrukken via levernota
 • Levernota - Pallet registratie per levernota
 • Ontvangsten - Omboekregels inkoop ontvangen bij recepten
 • Ketenregister - Partijen aanmelden op basis van keurlijst

Versie 1.11.42:

 • Ontvangsten en Levernota - Sneltoetsen voor functies
 • Ontvangsten - Uitval tonen in ontvangstenoverzichten
 • Labels - Toevoegen partij herkomst CBS in oude labeleditor
 • Lay outs - Standaard printer per layout instellen
 • Partijen - Partij verwijderen functie verwijderen
 • Automatisch plannen - Tonen van transportdatum en richtdatum
 • Ketenregister - Partij kunnen aanmelden vanuit partij

Versie 1.11.41:

 • Keurlijsten - standaard openen in aanwezige keurlijsten
 • Orderkeurlijsten - Bronpartij selecteren bij uitpakken recept
 • Levernota - UBL invoicing

Versie 1.11.40:

 • Legger -  Verpakte partijen duidelijk in legger maken
 • Ketenregister - Acceptatielijst pagineren
 • Tablet - Keuren - Leverancier tonen in tablet keurvenster
 • Ontvangsten - Sneltoetsen voor acties uit actiemenu in V3
 • Ketenregister - Bewerkingen batch wijzigen voor hele keurlijst
 • Koopbrieven - Nieuwe tabel prijskolommen per land toegevoegd in stambestanden

Versie 1.11.39:

 • Mengen - Bij mengsels van delen van partijen via Ketenregister moet HPI nummer gesplitst worden
 • Automatisch plannen - Eigenschappen kunnen zien bij hover
 • Ketenregister - Loggen foutmeldingen in keurlijst
 • SQL Rapportages – Meerdere mails genereren uit één rapportage
 • Partijen - Negatieve partijvoorraad met uitval mogelijk maken
 • Recepten - Openstaand kunnen exporteren naar Excel
 • Orderstatus - Wisselen naar sorteren op leverdatum of transportdatum
 • Automatisch plannen - Toewijzing meenemen na gereedmelden
 • Partijen - EDI code opslaan in partij

Versie 1.11.38:

 • Orderpicker - Keuze voor tablet of pc weergave
 • Ketenregister - Toevoegen Waarmerken en afboeken (full)
 • Koopbrieven - Regelimport v1 - Handmatig regelgroep kunnen invoeren

Versie 1.11.37:

 • Ontvangsten - Acceptatiecriteria koppelen aan bericht 0
 • Remplacezoeker
 • Partijen - Labels voor hele ontvangst uitprinten vanuit partij
 • Orderpicker - Partijen kiezen rekening laten houden met toewijzingen.
 • Verpakkingsproductie - Alleen toegewezen regels tonen in kleinverpakking productie
 • Preparaties - In preparatiepartijen en batch remplaceren de preparatie opnieuw bepalen
 • Keuring - Splitsing waarmerk- en voorraadkeuring

Versie 1.11.36:

 • Partijen - HPI-nummers meerdere keren kunnen koppelen (aan verschillende partijen)
 • Relatiesnelzoek - Telefoonnummers klikbaar maken
 • Tablet - Productie aanroepen vanuit tablet module.
 • Koopbrieven - Keurlijsten kunnen maken voor uitgepakte recepten
 • Tablet - Labelmodule via tablet
 • Tablet – Knoppen kunnen verbergen
 • Relaties - Korting geven in relatie(groepen)
 • Legger - Prijskolommen toevoegen aan tabblad voorraad
 • Keuring – Bij aanvragen keuringen geen partijen meer splitsen, maar alleen de HPI nummers

Versie 1.11.35:

 • Koopbrieven - Toevoegen richtdatum in orderstatus
 • Koopbrieven - Kop- en voettekst toevoegen voor offerte
 • Mutaties - Default BTW tarief instellen
 • Wijzig kleinverpakking in verpakking
 • Ketenregister - Omzetten naar nieuwe versies van berichten
 • Productie - Mogelijkheid maken om verpakt per te herberekenen

[
www.troublefree.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.troublefree.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren