Troublefree

Release notes voor Smart Bulb

Hieronder vindt u de release notes voor Smart Bulb.

Als u vragen heeft over iets dat hieronder wordt genoemd, kunt u altijd contact opnemen met onze supportafdeling.

De release notes zijn bijgewerkt t/m 10-03-2020.


Versie 1.20.5:

 • Planning - Losse bollen inpakken rekening laten houden met rest
 • Ontvangsten - Prijs per 1000 toevoegen in V3
 • Orderpicker - Palletbrief - Layout en printer kiezen
 • Levernota's - Gefactureerde levernota's niet kunnen verwijderen
 • Koopbrieven - Batch wijzigen - Product kunnen wijzigen voor een of meerdere order(regels)
 • Tablet > Partijen - Partijlabels afdrukken op tablet

Versie 1.20.4:

 • Orderpicker - Reden uitval moet verplicht zijn
 • Partijen - Bij splitsen nieuwe partijgegevens invoeren
 • Relaties - 'Verpakt per uit inkoop' per relatie beschikbaar

Versie 1.20.3:

 • Ontvangsten - Code C op layout beschikbaar
 • Inkopen - Meerdere inkoopregels tegelijk kunnen toewijzen
 • Koopbrieven - Data regels wijzigt niet meer bij remplace

Versie 1.20.2:

 • Partijen - Mengen - Automatisch kiezen van eigenschap
 • Tablet - Keuren - Bij ontvangstkeuring direct partijkwaliteit kunnen aangeven
 • Ontvangsten V3 - Read only velden niet tabbaar
 • Tablet - Afbeelding op kunnen slaan bij ontvangsten en partijen
 • Documenten - Legger per gewas rekening laten houden met filters
 • Koopbrieven - Relatiezoeker moet alleen relaties met vinkje "koper bloembollen" tonen
 • Levernota's - Keuring aan kunnen vragen voor meerdere levernota's
 • Orderlines v3 - Ondersteuning voor kleinverpakking

Versie 1.20.1:

 • Tablet - Pallet verzenden - Meerdere nota's aanmaken bij verschillende condities
 • Orderpicker - Standaard mode in kunnen stellen
 • Legger - Uitgebreide productzoeker
 • Tablet - Meerdere uitvaltypen tegelijkertijd invoeren
 • Inkopen - Toewijzing blokkeren wanneer volledige ontvangst heeft plaats gevonden
 • Mutaties - Inlezen opnamecorrectie

Versie 1.20.0:

 • Tablet - Orderpicker - Standaard openen in juiste modus
 • V3 ontvangsten - Toewijs rekenmachine in ontvangst
 • Koopbrieven - Regelkorting overschrijven voor geselecteerde regels
 • Levernota - Remplaceregels aanmaken wanneer regels worden toegevoegd uit de order
 • EDI - Voorkeurskweker inkoop inlezen
 • Mengen - eigenschap kunnen kiezen voor aan te maken partij
 • Tablet - Print pop up bij printen palletbrieven

Versie 1.11.45/1.11.46:

 • Orderpicker - Palletnummers vullen op basis van collonummers
 • PLANTENPASPOORT - Relaties - toevoegen fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Ontvangsten - check fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Code C kunnen vastleggen
 • Levernota V3 - meelopend menu
 • Levernota V3 - Collo tot automatisch berekenen
 • Levernota V3 - Extra check op verwijderen regels
 • Partijen - Geblokkeerde partij niet toewijzen
 • Recepten - Geplande regels niet terug draaien

Versie 1.11.44:

 • Tablet - Orderpicker (PDA mode)
 • Mutaties - Openen van gewas versnellen
 • Koopbrieven - Importdefinitie klantspecifiek toevoegen
 • Keuring - Keurlijst regels verplaatsen naar nieuw/bestaande keurlijst

Versie 1.11.43:

 • Log - Acties loggen in nieuwe levernota en ontvangst
 • Partijen - Reden van blokkade opgeven
 • Levernota - Koopbrieven labels afdrukken via levernota
 • Levernota - Pallet registratie per levernota
 • Ontvangsten - Omboekregels inkoop ontvangen bij recepten
 • Ketenregister - Partijen aanmelden op basis van keurlijst

Versie 1.11.42:

 • Ontvangsten en Levernota - Sneltoetsen voor functies
 • Ontvangsten - Uitval tonen in ontvangstenoverzichten
 • Labels - Toevoegen partij herkomst CBS in oude labeleditor
 • Lay outs - Standaard printer per layout instellen
 • Partijen - Partij verwijderen functie verwijderen
 • Automatisch plannen - Tonen van transportdatum en richtdatum
 • Ketenregister - Partij kunnen aanmelden vanuit partij

Versie 1.11.41:

 • Keurlijsten - standaard openen in aanwezige keurlijsten
 • Orderkeurlijsten - Bronpartij selecteren bij uitpakken recept
 • Levernota - UBL invoicing

Versie 1.11.40:

 • Legger -  Verpakte partijen duidelijk in legger maken
 • Ketenregister - Acceptatielijst pagineren
 • Tablet - Keuren - Leverancier tonen in tablet keurvenster
 • Ontvangsten - Sneltoetsen voor acties uit actiemenu in V3
 • Ketenregister - Bewerkingen batch wijzigen voor hele keurlijst
 • Koopbrieven - Nieuwe tabel prijskolommen per land toegevoegd in stambestanden

Versie 1.11.39:

 • Mengen - Bij mengsels van delen van partijen via Ketenregister moet HPI nummer gesplitst worden
 • Automatisch plannen - Eigenschappen kunnen zien bij hover
 • Ketenregister - Loggen foutmeldingen in keurlijst
 • SQL Rapportages – Meerdere mails genereren uit één rapportage
 • Partijen - Negatieve partijvoorraad met uitval mogelijk maken
 • Recepten - Openstaand kunnen exporteren naar Excel
 • Orderstatus - Wisselen naar sorteren op leverdatum of transportdatum
 • Automatisch plannen - Toewijzing meenemen na gereedmelden
 • Partijen - EDI code opslaan in partij

Versie 1.11.38:

 • Orderpicker - Keuze voor tablet of pc weergave
 • Ketenregister - Toevoegen Waarmerken en afboeken (full)
 • Koopbrieven - Regelimport v1 - Handmatig regelgroep kunnen invoeren

Versie 1.11.37:

 • Ontvangsten - Acceptatiecriteria koppelen aan bericht 0
 • Remplacezoeker
 • Partijen - Labels voor hele ontvangst uitprinten vanuit partij
 • Orderpicker - Partijen kiezen rekening laten houden met toewijzingen.
 • Verpakkingsproductie - Alleen toegewezen regels tonen in kleinverpakking productie
 • Preparaties - In preparatiepartijen en batch remplaceren de preparatie opnieuw bepalen
 • Keuring - Splitsing waarmerk- en voorraadkeuring

Versie 1.11.36:

 • Partijen - HPI-nummers meerdere keren kunnen koppelen (aan verschillende partijen)
 • Relatiesnelzoek - Telefoonnummers klikbaar maken
 • Tablet - Productie aanroepen vanuit tablet module.
 • Koopbrieven - Keurlijsten kunnen maken voor uitgepakte recepten
 • Tablet - Labelmodule via tablet
 • Tablet – Knoppen kunnen verbergen
 • Relaties - Korting geven in relatie(groepen)
 • Legger - Prijskolommen toevoegen aan tabblad voorraad
 • Keuring – Bij aanvragen keuringen geen partijen meer splitsen, maar alleen de HPI nummers

Versie 1.11.35:

 • Koopbrieven - Toevoegen richtdatum in orderstatus
 • Koopbrieven - Kop- en voettekst toevoegen voor offerte
 • Mutaties - Default BTW tarief instellen
 • Wijzig kleinverpakking in verpakking
 • Ketenregister - Omzetten naar nieuwe versies van berichten
 • Productie - Mogelijkheid maken om verpakt per te herberekenen