Troublefree

Release notes voor Smart Bulb

Hieronder vindt u de release notes voor Smart Bulb.

Als u vragen heeft over iets dat hieronder wordt genoemd, kunt u altijd contact opnemen met onze supportafdeling.

De release notes zijn bijgewerkt t/m 20-07-2021

Versie 1.21.14

 • V3 Partijen scherm
 • Layout editor kunnen gebruiken voor EDI levernotas
 • Scan en herken: Ontvangst splitsen per inkoop
 • Tablet module: Bijhaallijsten
 • Kwekerij: Plantlijst kolommen verbergen
 • V3 Dashboard: Ontvangsten widget
 • Kwekerij: prognose aanmaken maakt ook missende producten aan

Versie 1.21.13

 • Kwekerij: Kisten historiescherm
 • Kwekerij: meerdere kisten teoevoegen in winkelwagen vanuit verplaatsdialoog
 • Links nieuwe levernota v3 scherm
 • Orderlines v3: Recept in recept toevoegen
 • Mutaties: Genus filter vasthouden
 • Partijen: HPI meenemen naar nieuw seizoen
 • IMPORT mengen -> phyto nummers overnemen en vullen

Versie 1.21.12

 • Partij keuren: Afgekeurd routine
 • Partij keuren: Alle partijen kunnen keuren
 • Toewijsscherm: Filter op producteigenschappen
 • Kwekerij: negatieve partijen toestaan bij toewijzen
 • Tablet keuren: Printseries mogelijk maken

Versie 1.21.11

 • Ketenregister: Sector code meesturen met 0 bericht
 • EDI inlezen: bij problemen regelnummer weergeven waar het probleem is
 • Ontvangst v3: Tabvolgorde in te stellen via setting
 • Chinese tekens in layout editor
 • Facturen: Relatie specifieke layouts bij batch afdrukken
 • Waarschuwingskleuren aan kunnen passen

Versie 1.21.10

 • EDI inlezen: Inlezen in seizoen gebaseerd op oogstjaar
 • EDI inlezen: met meerdere EDI bedrijven kunnen werken
 • Ontvangsten v3: EDI code aanpassen in partij
 • Partijen - standaard correctie tbv marge
 • V3 Inkopen overzicht gebruiksklaar
 • Kwekerij: Productzoeker filter, producten verbergen in verkoop
 • Kwekerij: Product prognose chekcen als je product kiest in de plantlijstregel
 

Versie 1.21.9

 • Relaties: Standaard fust van tegenpartij aanzetten                 
 • Mutaties: EAN barcode genereren voor product 
 • Autoplanner v2: Partij voor het oog houdt rekening met producteigenschappen
 • Ketenregister: bulk partijen wijzigen
 • Kwekerij: Kratten verplaatsen in bulk               
 • Kwekerij: maten toevoegen in sorteren

Versie 1.21.8

 • Tablet: Keuren per partij (nieuw scherm)
 • V3 verkoop/inkoop: Logboek functie
 • EDI verbeteringen: code 99999 of leeg: geen match
 • Koopbrieven V3 - Laatste 5 transacties direct tonen
 • Partijzoeker V3: extra panel met meer informatie rondom de partij (ketenregister/moederpartij/locatievoorraad)
 • Orderregels v3: inkoopprijs kunnen registreren
 • Kwekerij: Sorteren
 • Kwekerij: Kratlabels

Versie 1.21.7

 • Recepten planner v3: Recepten in recepten plannen
 • Recepten planner v3: automatisch gereed melden
 • Orderpicker: hogere restbak op levernota regel dan verpakt per
 • Partijen: Direct toegewezen regels tonen
 • Partijen: gewicht per 1000 kunnen registereren

Versie 1.21.6

 • Orderoverzicht v3: Contactpersoon kolom toegevoegd
 • Facturen comprimeren automatiseren vanuit de relatie
 • Scan en herken: Edi code wegschrijven in aangemaakte partij en meerdere aanpassingen
 • Koopbrieven: Omverpakt per in bulk wijzigen
 • Tablet uitval scannen: Ook negatief mogen scannen
 • Kwekerij: Gegroepeerde layout voor Koopbrief

Versie 1.21.5

 • Inkopen: Ontvangen inkoopregels kunnen niet meer verwijderd worden
 • Ontvansten v3: Gecontroleerd status toegevoegd
 • Ontvangsten: Klasse markeren als deze afwijkt van gekochte klasse volgens condities
 • Ontvangsten: Dubbele certificaten voorkomen
 • Kwekerij: Prognose inkoop maken uit plantlijst
 • Vrije velden in levernota v3

Versie 1.21.4

 • Autoplanner v3: afronden volle bakken houdt rekening met over/tekort
 • Dashboard v3 gebruiksklaar
 • Ketenregister: Permit veld toevoegen
 • Levernota v3: Handmatige factuur summary uitbreiden met origin (tbv Brexit)
 • Autoplanner v3 - Problemenscherm laden vanuit order
 • Voorraadopname moet rekening houden met reserveringen

Versie 1.21.3

 • PDA frontend Keuren module
 • Kwekerij: Module en percelen beheren
 • Kwekerij: Plantlijsten - Plantinformatie verwerken in de producten
 • Scan en herken: verpakt per toevoegen

Versie 1.21.2:

 • Dashboard v3: Meer tiles, opslaan gebruikersweergave
 • Dashboard v3: Widgets uit SQL rapportage
 • Mutaties - op genus kunnen filteren
 • EDI-Connect - ondersteuning voor plantcodes
 • Tablet - verplaatsen - externe partijen verplaatsen zonder nogmaals ontvangstnummer te scannen

 

Versie 1.21.1:

 • Kwekerij: Product-import
 • EDI connect support voor GLN
 • Koopbrieven - relatie wijzigen - wijzigen meerdere velden
 • Tablet verplaatsen - Locatie toevoegen voor ongeregistreerde locaties
 • Sorteer optie voor klasses

Versie 1.21.0:

 • Kwekerij: maten per gewas/soort in kunnen voeren
 • Koopbrieven: regels kopieren naar inkooporder
 • Gewas van dropdown bij documenten gefilterd op inkoop+verkoop
 • Legger: opmerking inkoop in inkoop tab
 • Koopbriefregels v3 - eigenschappen doorwerken in omboekregels
 • Tablet Keuren: Reden van partij blokkade ingeven

Versie 1.20.27:

 • Scan en herken: Productzoeker uitbreiden met zoeken binnen inkoopregels
 • Ontvangsten: partijvoorraad direct updaten
 • Scan en herken: Fust en regio meenemen vnauit inkoopregel
 • Orderpicker: Dubbeldoop kunnen tonen
 • Partijen: Type fust bij toewijzingen tonen

Versie 1.20.26:

 • Min max orderregelstatus berekening gaat niet altijd goed
 • Layout secties zonder sortering, sortering overslaan (fix voor nieuwe layout secties)
 • Orderregel status berekenen voor negatieve regels
 • Printseries met verschillende documenttypes (BVO en Inkooporder)
 • Mengen - Premengsels meenemen in voorraad
 • Order berekening min-max status fixes

Versie 1.20.25:

 • Orderpicker: uitfilteren volledig geleverde orderregels
 • Scan en herken: connectie maken via Order ID
 • Ontvangsten v3 - printseries
 • Herbereken voorraad huidig seizoen na overboeken ander seizoen
 • Tablet Keuren: tabbladen kunnen verbergen

Versie 1.20.24:

 • Partijen: opmerking uit inkoopregel in toewijsscherm
 • Relaties: EORI nummer, deferment account toegevoegd ivm Brexit
 • Orderpicker: tonen remplaces uit planning
 • Levernota: ALT+F sneltoets om snel te zoeken naar producten
 • Facturen: Gewicht voor hele factuur kunnen overschrijven

Versie 1.20.23:

 • Autoplanner/Receptenplanner v3: Kolommen kiezen en opslaan voor verschillende gebruikers
 • Producteigenschappen op receptregels
 • Nieuwe functionaliteit: Voorraadopname per product
 • Autoplanner v3 - Veel regels planner is snel
 • Autoplanner v3 - Logging voor geplande regels

Versie 1.20.22:

 • Autoplanner v3: Locks op orderregels en partijen weergeven, om met meerdere gebruikers tegelijk te kunnen plannen
 • Voorraadopname: Scherm aanpassen voor tablet gebruik
 • Inkoop niet kunnen verwijderen als deze toegewezen regels heeft
 • Producteigenschap koppelen aan standaard remplace
 • Order line v3 - recepten remplaceren

Versie 1.20.21:

 • Nieuwe V3 overzichten: Levernota, Ontvangst, Inkopen
 • Ontvangsten v3 - verhogen ontvangst na uitwisseling ketenregister
 • Fust filteren op verkoop of inkoop
 • Levernota v3: snelheidsverbetering
 • Ontvangsten v3: problemen tabblad

 

Versie 1.20.20:

 • Levernota: laden regels versnellen
 • Scan en herken: Levernota en ontvangst
 • Autoplanner v2: Wegschrijven regels versnellen
 • Ontvangst: toon inkooporder opmerkingen
 • Standaard locatie bij gebruiker kunnen aangeven

Versie 1.20.19:

 • Levernota: Verplaatsen van levernota regels naar gefactureerde levernotas was mogelijk
 • Regelgroepen meekopieren bij orderregels verplaatsen
 • Orders: Partij van orderregel halen bij verwijderen toewijzing
 • Factureren - handmatige valutadatum via batch facturatie werkt niet
 • Legger: Zoekscherm -> Partij beschikbaar bij elkaar optellen

Versie 1.20.18:

 • Facturen - meerdere btwregel op één factuur
 • Levernota: Fust samenvoegen vanuit overzicht
 • Tablet verplaatsen: Locatie toegevoegd
 • Factuur lay-out - regels gegroepeerd per product, groepland, groep leverweek en artikelprijs
 • Uitval scannen moet reden tonen in partijen scherm
 •  

Versie 1.20.17:

 • Container scannen: Verbeterde layout tablet
 • Levernota: Tonen dat koper aangesloten is bij ketenregister
 • Voorraadopname layout verbeteringen
 • Autoplanner: Paklijsten afdrukken versneld
 • Tablet: Keuren: Partij cijfer geven
 • Partijen: Geblokkeerd reden tonen
 • Partijen: Omrekenmodule tabblad

Versie 1.20.16:

 • Levernota aanmaken: Maken met orderdatums
 • Recepten: Error wanneer niet geslaagd specificeren
 • Algemeen: Nieuw orderregels overzicht
 • Tablet Verplaatsen: Notificaties verplaatsen na scannen
 • Orderpicker: Gewicht kunnen invullen
 • Ziektes per gewas in kunnen stellen via stamtabel

Versie 1.20.15:

 • Levernota: Laadindicatie bij verzenden 0 en 1A bericht
 • Keuren: Gehele ontvangst keuren
 • Opnamecorrectie: Open planningen en toewijzingen tonenOntvangsten: Locatie kiezen voor partij
 • Scan en herken - Automatisch inlezen van gescande documenten (bijvoorbeeld ontvangsten) in SmartBulb
 • Orderpicker: Mail sturen als technische voorraad onder 0 komt
 • Orderlines: Restbak hoeveelheid niet meer aan te passen
 • Koopbrieven: laadnummer op orderoverzicht

Versie 1.20.14:

 • Levernota - kantooropmerking toegevoegd
 • Layouts - layout voor containerscans toegevoegd
 • Algemeen - verschepingen heeft nu een eigen modulenaam
 • Levernota - bij het kiezen van een partij kijgt de gebruiker nu de keuze om verpakt per toe te passen
 • Recepten - bij het gereedmelen van een deelproductie wordt nu altijd de orderregel gesplitst

Versie 1.20.13:

 • Levernota - het is nu mogelijk om bij levernotaregels een hpinummer te ontkoppelen
 • Layouts - palletkaart - velden kleinverpakkingnaam, kleinverpakking itemnummer en kleinverpakking verpakt per
 • Nieuwe module - verschepingen - vervangt de oude verschepingenmodule: Veel snelheidswinst
 • Koopbrieven - het mailadres van de contactpersoon gekoppeld aan de order ontvangst nu de mails verstuurd vanuit de ordermodule
 • Nieuwe module - voorraadcorrecties - mogelijkheid om voorraadcorrecties te verwerken

Versie 1.20.12:

 • Partijen - fysieke voorraad wordt nu bijgehouden in de partij
 • Algemeen - productzoeker - optioneel gerelateerde producten paneel toegevoegd
 • Partijen - receptpartijen slaan nu de ingredientsoorten op (plantenpaspoort)
 • Vrachtstatus - mogelijkheid toegevoegd om vrachtbrieven te mailen
 • Tablet - Ccontainerscan-module

Versie 1.20.11:

 • Algemeen - Tabelconfiguraties van nieuwe overzichten kunnen nu per gebruiker en administratie worden aangepast en opgeslagen
 • Legger - Regels die uit de prognose komen worden nu aangegeven met een 'P'
 • Koopbrieven - prijs 0 in een prijskolom gekoppeld aan de relatie geeft nu prijs 0.00 op de regel
 • Koopbrieven - nieuwe regelinvoer - remplace maken houdt nu rekening met eigenschappen
 • Koopbrieven - statusberichten kunnen nu handmatig worden verstuurd met behulp van een actie

Versie 1.20.10:

 • Inkoopfacturen - edi pagina vernieuwd
 • Algemeen - printmelding wordt korter getoond
 • Algemeen - voorraadcache berekening versneld
 • EDI - ondersteuning voor E16 en E17 toegevoegd bij levernota's en ontvangsten
 • Tablet - voorraadtelling submodule toegevoegd
 • Legger - negatieve verkopen werden getoond als 0

Versie 1.20.9:

 • Tablet - orderpicker - verbeteren van pallet verzenden
 • Levernota v3 - verborgen fust niet meer tonen
 • Tablet - submodule interne keuring toegevoegd
 • Partijen - versnellen van toewijzen
 • Koopbrieven - batch remplace - optie toegevoegd om prijzen opnieuw te laten bepalen
 • Tablet - orderpicker - reserveringen kunnen nu worden verwerkt

Versie 1.20.8:

 • Verkooporders - bij het kopieren van een order naar een ander seizoen wordt de toegewezen partij nu leeggemaakt
 • Ontvangsten - batch actie toegevoegd om het certificaatnummer van meerdere regels tegelijkertijd te wijzigen
 • Ketenregister - indien er meerdere documenten aan een aanvraag gekoppeld zijn kunnen deze nu ook gedownload worden (form III)
 • Ketenregister - importpartijen kunnen nu aangemeld worden
 • Verkooporders - bij gebruik van de nieuwe regelinvoer krijgt men nu de mogelijkheid om de prijs te wijzigen bij het wijzigen van het verkochte product
 • Ketenregister - reexport certificaat kan nu worden aangevraagd

 

Versie 1.20.7:

 • Verkooporders - verborgen fusttypen worden niet meer getoond bij gebruik van de nieuwe orderinvoer
 • Verkooporders - de optie 'afronden' voor teltoeslag uitgefaseerd (is vervangen door de afrondoptie)
 • Tablet - interne keuring - optioneel alleen bijgehaalde regels kunnen keuren
 • Legger - aantal bij gehouden tonen bij toewijzingen
 • Verkooporders - input-templates kunnen gebruiken om snel orders aan te maken
 • Verkooporders - knop toegevoegd om alle regels te selecteren bij het verplaatsen van regels

Versie 1.20.6:


Versie 1.20.5:

 • Planning - Losse bollen inpakken rekening laten houden met rest
 • Ontvangsten - Prijs per 1000 toevoegen in V3
 • Orderpicker - Palletbrief - Layout en printer kiezen
 • Levernota's - Gefactureerde levernota's niet kunnen verwijderen
 • Koopbrieven - Batch wijzigen - Product kunnen wijzigen voor een of meerdere order(regels)
 • Tablet > Partijen - Partijlabels afdrukken op tablet

Versie 1.20.4:

 • Orderpicker - Reden uitval moet verplicht zijn
 • Partijen - Bij splitsen nieuwe partijgegevens invoeren
 • Relaties - 'Verpakt per uit inkoop' per relatie beschikbaar

Versie 1.20.3:

 • Ontvangsten - Code C op layout beschikbaar
 • Inkopen - Meerdere inkoopregels tegelijk kunnen toewijzen
 • Koopbrieven - Data regels wijzigt niet meer bij remplace

Versie 1.20.2:

 • Partijen - Mengen - Automatisch kiezen van eigenschap
 • Tablet - Keuren - Bij ontvangstkeuring direct partijkwaliteit kunnen aangeven
 • Ontvangsten V3 - Read only velden niet tabbaar
 • Tablet - Afbeelding op kunnen slaan bij ontvangsten en partijen
 • Documenten - Legger per gewas rekening laten houden met filters
 • Koopbrieven - Relatiezoeker moet alleen relaties met vinkje "koper bloembollen" tonen
 • Levernota's - Keuring aan kunnen vragen voor meerdere levernota's
 • Orderlines v3 - Ondersteuning voor kleinverpakking

Versie 1.20.1:

 • Tablet - Pallet verzenden - Meerdere nota's aanmaken bij verschillende condities
 • Orderpicker - Standaard mode in kunnen stellen
 • Legger - Uitgebreide productzoeker
 • Tablet - Meerdere uitvaltypen tegelijkertijd invoeren
 • Inkopen - Toewijzing blokkeren wanneer volledige ontvangst heeft plaats gevonden
 • Mutaties - Inlezen opnamecorrectie

Versie 1.20.0:

 • Tablet - Orderpicker - Standaard openen in juiste modus
 • V3 ontvangsten - Toewijs rekenmachine in ontvangst
 • Koopbrieven - Regelkorting overschrijven voor geselecteerde regels
 • Levernota - Remplaceregels aanmaken wanneer regels worden toegevoegd uit de order
 • EDI - Voorkeurskweker inkoop inlezen
 • Mengen - eigenschap kunnen kiezen voor aan te maken partij
 • Tablet - Print pop up bij printen palletbrieven

Versie 1.11.45/1.11.46:

 • Orderpicker - Palletnummers vullen op basis van collonummers
 • PLANTENPASPOORT - Relaties - toevoegen fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Ontvangsten - check fytosanitair registratienummer
 • PLANTENPASPOORT - Code C kunnen vastleggen
 • Levernota V3 - meelopend menu
 • Levernota V3 - Collo tot automatisch berekenen
 • Levernota V3 - Extra check op verwijderen regels
 • Partijen - Geblokkeerde partij niet toewijzen
 • Recepten - Geplande regels niet terug draaien

Versie 1.11.44:

 • Tablet - Orderpicker (PDA mode)
 • Mutaties - Openen van gewas versnellen
 • Koopbrieven - Importdefinitie klantspecifiek toevoegen
 • Keuring - Keurlijst regels verplaatsen naar nieuw/bestaande keurlijst

Versie 1.11.43:

 • Log - Acties loggen in nieuwe levernota en ontvangst
 • Partijen - Reden van blokkade opgeven
 • Levernota - Koopbrieven labels afdrukken via levernota
 • Levernota - Pallet registratie per levernota
 • Ontvangsten - Omboekregels inkoop ontvangen bij recepten
 • Ketenregister - Partijen aanmelden op basis van keurlijst

Versie 1.11.42:

 • Ontvangsten en Levernota - Sneltoetsen voor functies
 • Ontvangsten - Uitval tonen in ontvangstenoverzichten
 • Labels - Toevoegen partij herkomst CBS in oude labeleditor
 • Lay outs - Standaard printer per layout instellen
 • Partijen - Partij verwijderen functie verwijderen
 • Automatisch plannen - Tonen van transportdatum en richtdatum
 • Ketenregister - Partij kunnen aanmelden vanuit partij

Versie 1.11.41:

 • Keurlijsten - standaard openen in aanwezige keurlijsten
 • Orderkeurlijsten - Bronpartij selecteren bij uitpakken recept
 • Levernota - UBL invoicing

Versie 1.11.40:

 • Legger -  Verpakte partijen duidelijk in legger maken
 • Ketenregister - Acceptatielijst pagineren
 • Tablet - Keuren - Leverancier tonen in tablet keurvenster
 • Ontvangsten - Sneltoetsen voor acties uit actiemenu in V3
 • Ketenregister - Bewerkingen batch wijzigen voor hele keurlijst
 • Koopbrieven - Nieuwe tabel prijskolommen per land toegevoegd in stambestanden

Versie 1.11.39:

 • Mengen - Bij mengsels van delen van partijen via Ketenregister moet HPI nummer gesplitst worden
 • Automatisch plannen - Eigenschappen kunnen zien bij hover
 • Ketenregister - Loggen foutmeldingen in keurlijst
 • SQL Rapportages – Meerdere mails genereren uit één rapportage
 • Partijen - Negatieve partijvoorraad met uitval mogelijk maken
 • Recepten - Openstaand kunnen exporteren naar Excel
 • Orderstatus - Wisselen naar sorteren op leverdatum of transportdatum
 • Automatisch plannen - Toewijzing meenemen na gereedmelden
 • Partijen - EDI code opslaan in partij

Versie 1.11.38:

 • Orderpicker - Keuze voor tablet of pc weergave
 • Ketenregister - Toevoegen Waarmerken en afboeken (full)
 • Koopbrieven - Regelimport v1 - Handmatig regelgroep kunnen invoeren

Versie 1.11.37:

 • Ontvangsten - Acceptatiecriteria koppelen aan bericht 0
 • Remplacezoeker
 • Partijen - Labels voor hele ontvangst uitprinten vanuit partij
 • Orderpicker - Partijen kiezen rekening laten houden met toewijzingen.
 • Verpakkingsproductie - Alleen toegewezen regels tonen in kleinverpakking productie
 • Preparaties - In preparatiepartijen en batch remplaceren de preparatie opnieuw bepalen
 • Keuring - Splitsing waarmerk- en voorraadkeuring

Versie 1.11.36:

 • Partijen - HPI-nummers meerdere keren kunnen koppelen (aan verschillende partijen)
 • Relatiesnelzoek - Telefoonnummers klikbaar maken
 • Tablet - Productie aanroepen vanuit tablet module.
 • Koopbrieven - Keurlijsten kunnen maken voor uitgepakte recepten
 • Tablet - Labelmodule via tablet
 • Tablet – Knoppen kunnen verbergen
 • Relaties - Korting geven in relatie(groepen)
 • Legger - Prijskolommen toevoegen aan tabblad voorraad
 • Keuring – Bij aanvragen keuringen geen partijen meer splitsen, maar alleen de HPI nummers

Versie 1.11.35:

 • Koopbrieven - Toevoegen richtdatum in orderstatus
 • Koopbrieven - Kop- en voettekst toevoegen voor offerte
 • Mutaties - Default BTW tarief instellen
 • Wijzig kleinverpakking in verpakking
 • Ketenregister - Omzetten naar nieuwe versies van berichten
 • Productie - Mogelijkheid maken om verpakt per te herberekenen