Troublefree

Nieuw verlaagde btw-tarief instellen in Troublefree Retail, Smart Trade, Smart Stone en Smart Garden

Per 1 januari 2019 verandert het percentage voor het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%. Dit betekent voor de facturatie in uw Troublefreepakket dat producten en diensten met een regulier btw-percentage van 6%, per 1 januari 2019 moeten worden omgezet naar 9%. Meer informatie kunt u vinden bij de Belastingdienst.

Vanaf wanneer geldt het nieuwe tarief?

Om te kunnen bepalen wanneer u het nieuwe tarief moet gaan rekenen, is het relevant aan wie u een dienst of product levert:

  • Als het een levering aan een bedrijf betreft, is de factuurdatum bepalend voor het btw-tarief.
  • Als het een levering aan een particulier betreft, is de leveringsdatum bepalend.

Indien de levering al (vooruit)betaald is in 2018, geldt sowieso het 6%-tarief.

Als u wilt voorkomen dat dit onduidelijkheden oplevert, kunt u het beste alle openstaande orders met 6% btw leveren en factureren vóór 1 januari 2019.

Btw-codes toevoegen

Om het nieuwe tarief te kunnen gebruiken, moet u eerst nieuwe btw-stamcodes aanmaken in Troublefree en in uw boekhoudpakket.

Op onze kennisbank kunt u lezen hoe u een btw-code toevoegt aan Troublefree.

Voor uw boekhoudpakket kunt u het beste op de website van de leverancier kijken:

Artikelen aanpassen

Ten slotte moet u het btw-tarief van uw artikelen aanpassen naar het nieuwe 9%-tarief. Hiervoor moet u zich eerst bedenken of u de prijs exclusief btw of de prijs inclusief btw gelijk wilt houden.

In het eerste geval (prijs exclusief) hoeft u alleen het btw-tarief te veranderen. De brutoprijs verandert dan verder niet, dus u bent direct klaar.

In het tweede geval (prijs inclusief) moeten de verkoopmarges ook worden aangepast om te compenseren voor de hogere btw. Dit kunt u zelf doen, maar u kunt hiervoor ook contact opnemen met onze consultants.

Contact

Wilt u dit graag door één van onze consultants laten uitvoeren? Neem dan contact met ons op!

Als u op deze mail reageert en alvast de volgende vragen beantwoordt, kunnen we u zo goed mogelijk helpen:

  • Wanneer kunnen we voor u aan de slag? (Wacht niet tot de laatste dag!)
  • Bij wie kunnen we terecht voor vragen, ook tijdens de vakantieperiode?
  • Wat wilt u doen met openstaande orders? Moeten deze worden gefactureerd of aangepast aan het nieuwe tarief?
  • Wat wilt u doen met openstaande offertes? Moeten deze worden aangepast aan het nieuwe tarief?
  • Hoe wilt u de artikelen laten bijwerken, op basis van de prijzen exclusief of inclusief btw? Wilt u meteen de prijzen herzien?
  • Moeten we ook de koppeling met uw boekhoudpakket bijwerken? Welk pakket gebruikt u en wie heeft hiervoor de toegangsgegevens?

Deze werkzaamheden vallen buiten het servicecontract en vinden plaats tegen het vaste consultancytarief à € 85,- excl. btw per uur.

De hoeveelheid werk is afhankelijk van uw wensen, dus dit wordt van tevoren met u besproken.

Mocht u verder nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag!

CONTACTEER ONS